Pismo kojim roditelji mogu obavijestiti ravnatelja škole da njihovo dijete neće nositi masku za lice

0
2284

Diplomirani socijalni radnik predlaže formu dopisa kojim roditelji koji to žele mogu obavijestiti ravnatelje škola da njihovo dijete neće nositi masku za lice i temeljem čega.

Autor: Dražen Šepl, dipl.soc.rad.

Poštovani ravnatelju škole,

Ovim vas putem izvješćujem kako će moje dijete ići u školu bez maske za lice, budući, vodeći se našim neprikosnovenim temeljnim ljudskim pravima i slobodama koja su nam zajamčena kako Ustavom RH tako i EU zakonima te i međunarodnim, svi koji su ratificirani od strane RH, odbijamo nositi masku jer je ista štetna po zdravlje ljudi. Prema službenoj objavi Svjetske zdravstvene organizacije (u daljnjem tekstu SZO), od 5. lipnja 2020, maske se preporučuju kako slijedi:

„Maske se mogu koristiti ili za zaštitu zdravih osoba (nosi se kako bi se pojedinac zaštitio u kontaktu s zaraženim) ili za kontrolu izvora (nosi zaraženi pojedinac radi sprečavanja daljnjeg prijenosa).”

Stoga ovim vas putem izvješćujem kako će moje dijete , učenik _. raz. i nadalje ići redovito u školu, ali inzistiram na ostvarivanju naših prava da sami odlučimo hoćemo li nositi masku ili ne! Budući moje dijete nije bolesno, te ne ispoljava nikakve simptome koji se vezuju uz tkz. virus SARS-Cov-2, te da prema službenoj objavi SZO od 5. lipnja 2020. tkz “asimptomatične” osobe NE PRENOSE ZARAZU, “

SZO: ”Opsežne studije o prijenosu virusa sa asimptomatičnih pojedinaca je teško provesti, ali iz dostupnih dokaza o praćenju kontakata o kojima su izvijestile države članice sugerira se da je mnogo manje vjerojatno da će „asimptomatske osobe zaraziti druge ljude, virus se prenosi preko onih koji razviju simptome.”

Nadalje, u zadnjih mjesec dana objavljena je studija po kojoj je dokazano da “asimptomatične” osobe NE prenose virus!

Nadalje, budući su SVE odluke koje je stožer donio u suprotnosti i sa Ustavom HR, te u suprotnosti sa svim važećim i ratificiranim EU i međunarodnim zakonima o temeljnim slobodama i ljudskim pravima, ne smatram da imamo obvezu poštovati ih.

Molim da pročitate zakone na koje se pozivam glede zaštite naših neprikosnovenih ljudskih prava i temeljnih sloboda koji nam dozvoljavaju da MI odlučimo i damo svoju privolu glede preventivnih, medicinskih ili liječničkih zahvata na naših tijelima.

Člankom 5. Ustava Republike Hrvatske propisano sljedeće:

„U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.“

Isto tako, nadalje Ustavom HR, Člankom 19 utvrđuje se sljedeće:

“Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Zajamčena je sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.”

Ovim se člankom Ustava Republike Hrvatske izrijekom zahtijeva usklađenost svih zakona s Ustavom, a ostalih propisa s Ustavom i zakonom. Odluke Stožera NISU u skladu sa Ustavom, niti su u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a naročito nisu u skladu sa Člankom 47, na koji se članak pozivaju u samim odlukama.

Ustav Republike Hrvatske ne pruža osnovu za ograničenje ljudskih prava za vrijeme pandemije ili za vrijeme epidemije, čak ni u slučaju da su epidemija i pandemija proglašene na temelju Ustava i Zakona.
Isto tako, MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA kaže sljedeće:

a) Članak 4. Stavka 1. U vrijeme izvanrednog stanja u kojemu je ugrožen opstanak naroda i koje je službeno proglašeno, države stranke ovoga Pakta mogu, a u opsegu koji je strogo određen tim izvanrednim prilikama, poduzeti mjere koje derogiraju njihove obveze iz ovoga Pakta, uz uvjet da te mjere nisu nespojive s njihovim ostalim obvezama po međunarodnom pravu i da ne povlače za sobom diskriminaciju temeljenu na rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri ili socijalnom podrijetlu.

b) Članak 4. Stavka 2. Na temelju te odredbe ne mogu se derogirati članci 6., 7., 8. (stavci 1. i 2.), 11., 15., 16. i 18.

c) DIO III. – Članak 7. Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Osobito je zabranjeno podvrgnuti osobu medicinskom ili znanstvenom pokusu bez njena slobodnog pristanka.

Da bi se izbjegli svi nesporazumi, također vam u privitku dostavljam pismenu Izjavu o ne davanju svog pristanka na bilo koje mjere koje, po mom mišljenju, a na koje mišljenje imam pravo po Ustavu i svim navedenim hrvatskim, EU i međunarodnim zakonima, kako je to navedeno na samoj izjavi.

Ukoliko me se i dalje bude prisiljavalo da štetnim mjerama ugrožavam zdravlje svog djeteta, ovim vas putem izvješćujem da ću svoja prava zaštiti, ako ne na domaćim, onda sigurno na međunarodnim sudovima.

Sa štovanjem,

Ime i prezime roditelja:

Privitak:

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments