Demontirana cenzura članka: Što uzrokuje bolest COVID-19?

6
10019

Dana 24. srpnja 2020. godine objavili smo članak pod naslovom “Što uzrokuje COVID-19 bolest?“, u kojem je znanstvenik Danijel Grgičin objasnio da uzrok bolesti COVID-19 još uvijek nije poznat odnosno da virus SARS-CoV-2 nije identificiran i izoliran u skladu s Kochovim postulatima, što je osnova da bi se neki mikroorganizam mogao smatrati uzročnikom bolesti. Tri dana nakon objave, 27. srpnja 2020. godine, portal Faktograf obilježava članak netočnim, čime onemogućuje njegovu vidljivost i ograničava njegovu javnu dostupnost.

Uvodno

Portal Faktograf poznat je po objavljivanju dezinformacija u vezi s pendemijom novog koronavirusa te promicanju činjenično netočnih i neutemeljenih narativa. Na tom portalu 27. srpnja objavljen je članak “Novi koronavirus je stvaran i prepoznat prema Kochovim postulatima” koji potpisuje izvjesni Petar Vidov, a u kojem se netočno tvrdi da je uzrok Covida-19 poznat. Faktograf je poznat i po iznimno procjepiteljskim stavovima, kao i omalovažavanju onih koji ne dijele njihov svjetonazor ili odbijaju poslušno slijediti politiku sponzora njihove licence, uključujući brojne roditelje djece oštećene cjepivom.

Petar Vidov – glavni urednik portala Faktograf.hr

Činjenični osvrt

Osim što je protupravno proveo cenzuru za koju je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, zanimalo nas je je li Petar u svom članku argumentirao ispravke navodnih netočnosti u našem članku. Da bismo došli do jasnog odgovora na pitanje što je Petar želio reći, odlučili smo detaljno razmontirati njegov članak.

Naime, Petar u svom oskudnom izričaju na portalu Faktograf navodi da je u članku portala Dokumentarac.com koji potpisuje Danijel Grgičin, pronašao dvije netočne tvrdnje. Navodno je prva netočna tvrdnja koju Grgičin iznosi ta da treći Kochov postulat propisuje da mikroorganizam “MORA” uzrokovati bolest… Petar Vidov tvrdi da “Treći Kochov postulat, međutim, propisuje da bi mikroorganizam TREBAO izazvati bolest….“.

FAKTOGRAF: “Treći Kochov postulat, međutim, propisuje da bi mikroorganizam TREBAO izazvati bolest nakon uvođenja u zdravi organizam”

S obzirom na to da uz najbolju volju nismo dokučili bit onoga što je cenzor Petar htio reći, dopustite nam uvjerenje kako u ovom kontekstu riječi “morati” i “trebati” znače isto. Sasvim nesvjesno je i sam Petar Vidov kasnije to potvrdio, a sebe opovrgnuo, pozivajući se na članak Iana Lipkina, objavljenog na stranici dole:

Gdje u 3. postulatu piše: “… MUST cause the same disease“.

Petre, engleska riječ MUST u prijevodu na hrvatski jezik znači „MORATI“!

Nadalje, Petar Vidov navodi da je druga netočna tvrdnja u članku portala Dokumentarac.com ta da uzročnik bolesti COVID-19 nije poznat.

FAKTOGRAF: “Netočna je i Grgičinova središnja tvrdnja, da SARS-CoV-2 nije prepoznat u skladu s Kochovim postulatima”

Kao “argument” za dokazivanje netočnosti tvrdnje da uzročnik bolesti COVID-19 nije poznat, Petar Vidov navodi tvrdnju Iana Lipkina. Faktograf tvrdi da je tvrdnja Danijela Grgičina netočna zato što Ian Lipkin tvrdi drugačije. Dakle, imamo dvije osobe od kojih jedna tvrdi jedno, a druga tvrdi drugo. Faktograf temeljem tvrdnje druge osobe, čiji mu narativ više odgovara, tvrdnju prve osobe proglasi netočnom i cenzurira je. Bez drugih argumenta.

Petre Vidov, koji su kriteriji da je Ian Lipkin u pravu? Ima li on veći nos od Danijela Grgičina? Ima li duže noge od njega, ili je možda teži? Na temelju kojih argumenta si zaključio da je on u pravu, a Danijel Grgičin u krivu?

Dotični Ian Lipkin u svom članku tvrdi da sljedeća tri znanstvena rada „dokazuju“ da Sars-COV-2 uzrokuje COVID-19:

Da bismo saznali je li to što Ian Lipkin tvrdi točno, autorima navedenih radova poslali smo sljedeći upit:

” I have read your paper very carefully and I did not find evidence that your paper satisfies 4 Koch’s postulates. Can you confirm to me that your paper does not satisfy 4 Koch’s postulates?“

U prijevodu:

Jako sam oprezno pročitao vaš rad i nisam pronašao dokaze da on zadovoljava 4 Kochova postulata. Možete li mi potvrditi da vaš rad NE zadovoljava 4 Kochova postulata?

Nakon nekoliko pokušaja izbjegavanja odgovora, jedino smo od autora sljedećeg rada dobili konkretan odgovor:

Just to be clear, nowhere in our paper do we claim that we fulfill Koch’s postulates.”

U prijevodu:

Da budemo jasni, nigdje u našem znanstvenom radu ne tvrdimo da zadovoljavamo Kochove postulate“. 

Niti autori preostala dva znanstvena rada ne tvrde da su zadovoljili Kochove postulate. Međutim, da bi se nešto takvo razumjelo neophodno je školovanje, otprilike u trajanju od 25 godina. Tako da je posve razumljivo da Petar Vidov koji nije znanstvenik ne razumije znanost i takve stvari niti ne može najbolje razumjeti. No, kada već ne razumije znanost, što je jasno s obzirom na to da se predstavlja kao novinar Faktografa, mogao bi razumjeti barem neke osnove novinarstva. Pa se tako mogao, umjesto da se upušta u samostalno tumačenje znanstvenih radova, čemu posve očigledno nije dorastao, obratiti autorima tih znanstvenih radova i upitati ih je li u njima, prema Kochovim postulatima, dokazano da virus SARS-CoV-2 uzrokuje bolest COVID-19. Upravo onako kako smo to učinili mi. 

Ovim je dokazano da netko tko se drugima predstavlja kao provjeritelj činjenica grubo obmanjuje javnost, pogrešno tvrdeći da gore navedeni znanstveni rad po Kochovim postulatima dokazuje da SARS-CoV-2 uzrokuje bolest COVID-19!

Dakle, nema dokaza da virus SARS-CoV-2 izaziva bolest COVID-19. Osim što je netočnim tvrdnjama nastojao pobiti neosporne znanstvene činjenice navedene u našem članku te ga cenzurirao, Petar Vidov u svom članku iznosi i druge neistinite tvrdnje. Petar Vidov navodi da četvrti Kochov postulat glasi:“ Mikroorganizam se mora reizolirati iz inokulirana, PREMINULOG eksperimentalnog domaćina i identificirati kao onaj koji je identičan izvornom specifičnom uzročnom agensu.“

FAKTOGRAF:“ Mikroorganizam se mora reizolirati iz inokulirana, PREMINULOG eksperimentalnog domaćina i identificirati kao onaj koji je identičan izvornom specifičnom uzročnom agensu.“

Ne, Petre Vidov, opet obmanjuješ javnost, eksperimentalni organizam ne mora preminuti, nego mora pokazati iste simptome bolesti.

Petar Vidov nastavlja s obmanjivanjem javnosti i kada u svom članku za Faktograf navodi da “Postoji više dokaza da je virus SARS-CoV-2 uspješno izoliran u više država…“

FAKTOGRAF:Postoji više dokaza kako je virus SARS-CoV-2 uspješno izoliran u više država…“

…što potvrđuje poveznicom na sljedeći članak: 

Međutim,

u tom članku autor uopće ne dokazuje da je spomenuti virus uspješno izoliran u više država, već se bavi potpuno drugim stvarima!

Uz to, Petar Vidov tvrdi i to da je virus izoliran u Hrvatskoj. Međutim, Petar Vidov očigledno nije upoznat s time da se u znanosti dokazom smatra samo ono što je objavljeno u znanstvenom radu, a ne ono što je objavljeno u dnevnoj tiskovini ili jednom-negdje-nešto-rečenom na HRT-u.

FAKTOGRAF:Postoji više dokaza kako je virus SARS-CoV-2 uspješno izoliran…. pa tako i u Hrvatskoj (Institut Ruđer Bošković).

Ne postoji znanstveni rad koji je potvrdio da je virus izoliran u Hrvatskoj!

Dakle, to da postoji više dokaza kako je virus izoliran, što Faktograf u svom članku tvrdi, još je jedna u nizu “perlica” netočnih tvrdnji kojom se okitio samoprozvani provjeritelj točnosti.

Faktografov originalni članak možete pogledati ovdje, a kako je izgledao članak Faktografa 27. srpnja 2020.godine, možete vidjeti na donjoj slici.


Pravni osvrt

Kazneni zakon

S pravne strane bitno je naglasiti da je urednik i novinar Faktografa označavajući naš članak netočnim uskratio njegovu vidljivost, zbog čega je značajno smanjena mogućnost njegova daljnjeg dijeljenja među korisnicima društvene mreže Facebook. Time je de facto proveo cenzuru kojom je ograničio slobodu govora i drugih sredstava priopćavanja, za što je sukladno članku 127. stavak 1. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, a sukladno stavku 2. kaznom iz stavka 1. kazniti će se onaj tko provodi cenzuru sukladno članku 127. stavak 2. istog zakona, onaj tko naredi ili provodi cenzuru ili novinaru protupravno uskrati ili ograniči slobodu izvještavanja.

Kazneni zakon Republike Hrvatske

Povreda slobode mišljenja i izražavanja misli

Članak 127.

1. Tko uskrati ili ograniči slobodu govora ili javnog nastupa, slobodu tiska ili drugih sredstava priopćavanja ili slobodno osnivanje ustanova javnog priopćavanja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko naredi ili provodi cenzuru, ili novinaru protupravno uskrati ili ograniči slobodu izvještavanja.

3. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko protupravno spriječi tiskanje, prodaju ili raspačavanje knjiga, časopisa, novina ili drugih tiskanih stvari, ili proizvodnju i emitiranje radijskog i televizijskog programa, programa novinskih agencija ili objavljivanje drugih medijskih sadržaja.

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja se obično naziva Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava, potpisana je u Rimu pod okriljem Vijeća Europe 4. studenog 1950. godine, a na snagu je stupila 3. rujna 1953. Temeljem Konvencije uspostavljen je sustav zaštite ljudskih prava na međunarodnoj razini te Europski sud za ljudska prava, koji omogućuje pojedincima ili skupini pojedinaca da traže zaštitu svojih prava. Konvencija uz preambulu i osnovni tekst sadrži i 13 protokola. Konvenciju je ratificiralo 47 država članica Vijeća Europe, među kojima je 27 država članica Europske unije. Unatoč inicijativi da i Europska unija pristupi Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, to nije učinjeno. Sud pravde Europskih zajednica je 1996. godine izjavio da Europske zajednice ne mogu pristupiti Konvenciji jer Ugovor o Europskoj zajednici ne predviđa mogućnost propisivanja pravila ili sklapanja međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Ipak, Ugovor iz Amsterdama (1997./1999.) poziva na poštovanje temeljnih prava koja su zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, a Sud pravde Europskih zajednica je pozivanjem na ta prava te referiranjem na pojedine odredbe uključio načela Konvencije u europsko zakonodavstvo.

Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju i njezine protokole 5. studenoga 1997. godine te je time priznala nadležnost Europskog suda za ljudska prava i obvezatnost njegovih presuda. Samim time preuzeta je i obveza izvršavanja svih konačnih presuda u sporovima u kojima je Republika Hrvatska tužena.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda predstavlja sastavni dio hrvatskog pravnog poretka od 6. studenoga 1997. godine te su je sva tijela državne vlasti dužna primjenjivati u svom postupanju. Koliko svaki pojedinac unutar tih državnih tijela zna o sadržaju i načinu primjene konvencijskog prava veliko je pitanje. Hrvatska državna tijela dužna su jamčiti i štititi prava zajamčena Konvencijom, dok Europski sud za ljudska prava pruža supsidijarnu zaštitu, u slučajevima kada su nacionalna tijela propustila primijeniti ili su krivo primijenila neku od odredbi Konvencije. Iz toga se izvodi zaključak da je prava svrha Konvencije da se ona svakodnevno primjenjuje pred svim tijelima hrvatske vlasti, što se u praksi najčešće odnosi na pravosudna tijela.

Hrvatska tijela vlasti (zakonodavna, izvršna i sudska) moraju omogućiti građanima ostvarivanje konvencijskih prava, pravodobnim usklađivanjem propisa, sudske i upravne prakse te javnih politika s konvencijskim pravom.

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Članak 10.

Sloboda izražavanja

1. Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj članak ne sprečava države da podvrgnu režimu dozvola ustanove koje obavljaju djelatnosti radija ili televizije te kinematografsku djelatnost.

2. Kako ostvarivanje tih sloboda obuhvaća dužnosti i odgovornosti, ono može biti podvrgnuto formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom, koji su u demokratskom društvu nužni radi interesa državne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili javnog reda i mira, radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala, radi zaštite ugleda ili prava drugih, radi sprečavanja odavanja povjerljivih informacija ili radi očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti.

Kada bi portal Faktograf kojim slučajem i bio tijelo vlasti Republike Hrvatske, a koliko nam je poznato nije, mogao bi eventualno u određenim okolnostima ograničavati slobodu izražavanja, međutim i tada bi popis mogućih osnova za ograničavanje slobode izražavanja bio vrlo ograničen. Ne bi se legitimno mogao pozvati niti na jedan drugi osnov koji se ne nalazi na popisu koji je predviđen stavkom 2. Prema tome, kada bi portal Faktograf bio pozvan da primijeni zakonsku odredbu koja bi na bilo koji način zadirala u slobodu izražavanja, o tome bi mogli odlučiti samo domaći sudovi.

Domaći sudovi moraju u takvom slučaju utvrditi vrijednost ili interes zaštićen odredbom i provjeriti je li taj interes ili vrijednost jedan od navedenih u stavku 2. Samo u slučaju da je odgovor na ovo pitanje pozitivan, sudovi mogu primijeniti tu odredbu na određenog pojedinca. Primjerice, sudska zabrana objavljivanja ili ograničavanja objave portala Dokumentarac.com koji objavljuje informaciju važnu za razumijevanje pandemije COVIDA-19 mogla bi biti opravdana ako je to u interesu „zaštite zdravlja“. Međutim, sudovi moraju osigurati da je interes koji se štiti stvaran, a ne obična i nesigurna mogućnost. Dakle, opet su tu sudovi da o tome odlučuju, a ne portal Faktograf ili društvena mreža Facebook.  

Pravopisni osvrt

Obratite pažnju i na to da je uvodni ulomak članka portala Faktograf upućen portalu Dokumentarac.com gotovo identičan uvodnom ulomku ovog članka. Svi koji studiraju ili su studirali psihologiju u tome mogu prepoznati školski primjer projiciranja. Jedina razlika u uvodnom ulomku portala Dokumentarac.com u odnosu na uvodni odlomak teksta portala Fatograf je u tome što je portal Dokumentarac.com ulomak formulirao pravopisno ispravno.

Zaključak

U svom kratkom članku Petar Vidov, osim što je provođenjem cenzure povrijedio odredbe Kaznenog zakona Republike Hrvatske i ogriješio se o međunarodni zakon te mu, ako tužiteljstvo odradi svoj posao slijedi kazna zatvora do godinu dana, pokazao je i nepoznavanje elementarnog pravopisa, kao i apsolutno nerazumijevanje znanosti, a nažalost i novinarstva kojim se svakodnevno bavi. Zadnje i predzadnje navedeno nerazumijevanje je uzrokovalo “uspjeh” pogrešnog utvrđivanja toliko pozamašnog broja činjenica u tako kratkom članku, da bi to bila prava sramota i za onoga tko se javnosti ne predstavlja kao provjeritelj činjenica, a kamoli za onoga tko se tako predstavlja.

Sada kada smo dokazali da glavni urednik Faktografa obmanjuje javnost, da se ogriješio o zakone, da ne poznaje znanost niti elementarni pravopis te da je iznimno neprofesionalan u obavljanju svog novinarskog posla, slobodni smo zapitati se kako li tek rade oni kojima je on nadređen?

[1]https://faktograf.hr/2020/07/27/novi-koronavirus-je-stvaran-i-prepoznat-prema-kochovim-postulatima/

[2]https://dokumentarac.hr/covid-19/sto-uzrokuje-covid-19-bolest/

4.8 28 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ante
3 years ago

Kovid 19 je laž, da se prikrije recesija koju su uradile banke (a znamo svi koja polu-rasa ima banke u svojim rukama) zbog njihova spletkarsko-kockarskog načina rada.

Marko
3 years ago
Qmed
3 years ago

Bravo ekipa Dokumentarca,
profesionalno i vrhunski obavljen posao.
Moje jedino pitanje je da li ste predali tužbu na sud?

Tekha
3 years ago

Nadam se da ste ga tuzili.

Boba Lazarević
2 years ago

Petar Vidov je obični klošar. Tako izgleda, tako se i ponaša.

Anna
8 months ago

I’ve been a fan of Vsimprovse.com.ua for a while now, and I can’t get enough of their content. The quality of their articles is top-notch, and the writing is engaging. Whether you’re looking to enhance your skills or find inspiration, this website has it all. Truly a gem!