Značaj Nürnberškog zakonika: Univerzalno pravo informiranog pristanka na medicinske intervencije

0
1772

Univerzalno pravo informiranog pristanka na medicinske intervencije priznato je u američkim zakonima barem od 1914. godine.

1. Te je godine Prizivni sud u New Yorku uspostavio pravo na informirani pristanak na medicinsku intervenciju u slučaju koji se odnosio na operaciju bez pristanka.

Schloendorff protiv društva njujorške bolnice 105 NE 92, 93 NY (1914) Sudac Benjamin Cardozo iznio je obrazloženje suda: 

Svaka punoljetna osoba  s odgovarajućom moći rasuđivanja ima pravo odrediti što će biti učinjeno s njezinim vlastitim tijelom; a kirurg koji izvrši operaciju bez pristanka svog pacijenta izvršio je napad kojim je odgovoran za počinjenu štetu. “

2. Nürnberški zakonik iz 1947. najvažniji je pravni dokument u povijesti etike medicinskih istraživanja. Uspostavio je 10 temeljnih načela etičkog kliničkog istraživanja.

Prvo i najvažnije načelo je nedvosmisleno :

Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan “ .

Zabranjuje se provođenje istraživanja na ljudima bez svjesnog pristanka pojedinca.

Značaj Nürnberškog zakonika je sljedeći:

  • Nürnberški zakonik formulirali su istaknuti pravnici američke vlade u dogovoru s istaknutim američkim medicinskim savjetnicima
  • Potpisan je multilateralni sporazum između vlada SAD-a, SSSR-a, Francuske i Velike Britanije
  • Nürnberški zakonik proširio je ljudska prava izvan granica pojedinih zemalja
  • Pravo na informirani pristanak priznaje se u vrijeme mira i u vrijeme rata
  • Nürnberški zakonik pruža pravno opravdanje za ukazivanje na povrede informiranog pristanka
  • Prema Nürnberškom zakoniku, odgovornost za kršenje informiranog pristanka snose pojedinačno liječnici, vladini službenici – i njihovi pomagači  – od kojih svi mogu biti procesuirani za zločine protiv čovječnosti.

3. Nakon javnog objavljivanja eksperimenta američke vlade Tuskegee Syphilis (1932. – 1972.), vlada je sazvala Nacionalno povjerenstvo za zaštitu ljudskih subjekata biomedicinskih i bihevioralnih istraživanja. Komisija je objavila Belmontov izvještaj: Etički principi i smjernice za zaštitu ljudi kao subjekata istraživanja (1979).

Izvještaj Belmonta na samom početku priznaje da je Nürnberški zakonik “postao model mnogih kasnijih kodeksa kojima je cilj bio osigurati da će se istraživanja koja uključuju ljudske ispitanike provoditi na etičan način”.

Međutim, savezni propisi primjenjuju se samo na ljudska istraživanja koja sponzorira vlada, a za razliku od Nürnberškog zakonika, ti  propisi mogu biti “modificirani” kao odgovor na politički pritisak. Na primjer, 45 CFR 46.408 (c) odriče se roditeljskog pristanka za upotrebu djece kao ljudskih subjekata “ Ovo se odricanje obično, ali ne uvijek, ograničava na istraživanja minimalnog rizika …

4. Prva odluka Vrhovnog suda SAD-a u kojoj se pozivao na Nürnberški zakon bila je 1987. godine. Tužitelj je bio narednik američke vojske koji je tražio naknadu – budući da je bio žrtva u tajnom eksperimentu kontrole uma LSD-om, kojeg je sponzorirala CIA.

SAD protiv Stanleyja, 483 YS 669 (1987)

Sudac Brennen napisao je izdvojeno mišljenje – kojem su se pridružili i suci Marshal, Stevens & O’Connor:

U eksperimentima osmišljenim za ispitivanje učinaka LSD-a, vlada Sjedinjenih Država postupila je s tisućama svojih građana kao da su laboratorijske životinje,

dozirajući ih ovom opasnom drogom bez njihovog pristanka. Jedna od žrtava,

James B. Stanley, traži odštetu od državnih službenika koji su ga ozlijedili …

važno je vladino ponašanje smjestiti u povijesni kontekst.

‘Kao što su suci Vrhovnog suda prepoznali, ‘medicinsko  suđenje u Nürnbergu 1947. duboko je usjeklo u svijest čovječanstva da je eksperimentiranje  na subjektima bez njihova znanja moralno i pravno neprihvatljivo’

Američki vojni sud uspostavio je Nürnberški zakonik

kao standard koji se odnosi na sve građane – vojnike kao i civile.”

Njegov prvi princip bio je: “Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno je neophodan”.

5. Godine 1994. Savjetodavni odbor za eksperimente sa zračenjem imao je zadatak istražiti i dokumentirati opseg neetičnih eksperimenata izlaganja ljudi zračenju, koje je provodila vlada SAD-a. Izvješće (ACHRE) (1995.) uključuje eksperimente CIA-e za kontrolu uma i posvećuje dva poglavlja Nürnberškom zakoniku te opisuje rastući utjecaj koji su Nürnberško suđenje liječnicima i Nürnberški zakonik imali na američku medicinu.

Dok u izdanju najpoznatijeg udžbenika američke medicinske jurisprudencije „Liječnik i pacijent i zakon “, liječnika i odvjetnika Louisa Regana iz 1949. godine čak nije niti citirao Nürnberški zakonik, posvetivši tek nekoliko redaka temi eksperimenata nad ljudima, u izdanju iz 1956. tema je proširena na tri stranice, a sudska preambula  Zakonika ponovljena je doslovno (bez navodnika). Dr. Regan je dodao, “svi se slažu” oko ovih principa. Oni su „ najpažljivije razvijen niz propisa posebno sastavljenih da bi se pristupilo  problemu eksperimenata nad ljudima. “

U izvještaj ACHRE napominje se da: „ dok je tužba [Stanley] bila neuspješna, izdvojena mišljenja dala su vojsci – i udruženoj cijeloj vladi – na znanje da je uporaba pojedinaca bez njihovog pristanka neprihvatljiva. Ograničena primjena Nürnberškog zakonika na američkim sudovima ne umanjuje snagu načela koja zagovara … ”  Izvještaj ACHRE, poglavlje 2 i poglavlje 3 (1995)

6. Apelacijski sud u Marylandu 2001. godine jasno je citirao Nürnberški zakonik kao izvor zakonski izvršnih etičkih standarda u slučaju protiv Instituta Kennedy Krieger.

Slučaj je uključivao vladin eksperiment za smanjenje olova, koji je malu djecu izložio olovnoj boji. Svrha je bila zabilježiti štetne učinke olova.

Roditelji nisu bili obaviješteni o svrsi ili rizicima.

Grimes / Higgins protiv Instituta Kennedy Krieger , Žalbeni sud u Marylandu, 366 Md 29; 782 A2d 807 (2001.)

Istraživači i njihov Institucionalni odbor za ocjenu očito nisu vidjeli ništa loše u protokolima istraživanja koji su predviđali moguće nakupljanje olova u krvi inače zdrave djece kao rezultat eksperimenta ili su vjerovali da su pristanci roditelja djece učinili istraživanje prikladnim.”

„Od posebnog interesa za ovaj Sud, Nürnberški zakonik, barem u značajnom dijelu, rezultat je pravne misli i pravnih načela, za razliku od medicinskih ili znanstvenih načela, i stoga bi trebao biti preferirani standard za ocjenu zakonitosti znanstvenih istraživanja na ljudskim subjektima. Pod njim nastaju dužnosti prema subjektima istraživanja .

Nürnberški zakonik sažetak je zakonskih zahtjeva koji za provođenje istraživanja na ljudima traže dobivanje informiranog, dobrovoljnog, svjesnog pristanka ispitanika. Iako je ovo načelo na prvom mjestu u deset točaka Kodeksa, ostalih devet točaka mora biti zadovoljeno prije nego što je uopće primjereno tražiti od subjekta pristanak.

Nürnberški zakonik je ‘najcjelovitija i najmjerodavnija izjava zakona o informiranom pristanku na ljudsko eksperimentiranje’. To je također “dio međunarodnog običajnog prava i mogu ga primijeniti, kako u građanskim, tako i u kaznenim predmetima, državni, savezni i općinski sudovi u Sjedinjenim Državama.”  

7. 2009. godine američki drugostupanjski prizivni sud u južnom okrugu New Yorka navodi da je Nürnberški zakon:

“Općeprihvaćena norma u međunarodnom običajnom pravu koja se odnosi na medicinsko eksperimentiranje bez informiranog pristanka.”

Slučaj je uključivao Pfizer koji je na djeci u Nigeriji proveo neodobreno ispitivanje eksperimentalnog antibiotika Trovan. Sud je Pfizer proglasio krivim.

Rabi Abdullahi i sur. protiv Pfizer, Inc., 562 F.3d (2d. cir. 2009)

„Među neprikladnim eksperimentima koji su provedeni  bez informiranog pristanka, što je sud naveo kao osnovu za svoje osuđujuće  presude, bilo je ispitivanje lijekova za imunizaciju protiv malarije,  epidemijske žutice, tifusa, malih boginja i kolere. Sedam optuženih liječnika  osuđeno je na smrt, a preostalih osam na različite kazne zatvora.

Zaključak američkog suda da je radnja koja je u suprotnosti s prvim načelom Kodeksa, predstavljala zločin protiv čovječnosti, lucidan je pokazatelj međunarodno-pravnog značaja zabrane medicinskih pokusa bez pristanka. “

Telford Taylor objasnio je: „Nürnberg se temeljio na postojanim [pravnim] načelima, a ne na privremenim političkim ekspeditivima, a to je temeljno iz reafirmacije nurnberških načela u Zakonu o nadzornom vijeću br. 10, te njihove primjene i potvrđivanja u 12 presuda donesenih prema tom zakonu tijekom trogodišnjeg razdoblja, 1947. do 1949. godine” 

8. 2013. godine Vrhovni sud SAD-a ponovio je pravno načelo informiranog pristanka u slučaju koji uključuje građanina koji je odbio pristati na analizu krvi. Uzorak krvi uzet je protiv njegove volje po naredbi policajca. Presudom od 6 do 3 Vrhovni je sud presudio u korist tužitelja – čak iako su suci prepoznali da su i privatnost i šteta minimalni. Missouri vs McNeely , 569 US 141 (2013)

„Ovaj  sud nikada nije povukao  priznanje da bilo kakav prisilni upad u

ljudsko tijelo implicira značajne, ustavno zaštićene interese privatnosti …“

9. Dana 1. ožujka  Isaac Legaretta, New Mexico, podnio je prvu američku tužbu zbog obveznog Covid cjepiva US Lawsuit Over Mandatory Covid Vaccines. DOCKETA: br.  2: 21-cv-00179

Njegova odvjetnica Ana Garner rekla je za Bloomberg News: „ Ne može vas se natjerati da budete pokusni kunić . Imamo pravo na tjelesni integritet . “

10. Izraelska skupina građana podnijela je 7. ožujka Međunarodnom kaznenom sudu peticiju optužujući izraelsku vladu da krši Nürnberški zakon politikom obveznog cijepljenja.

Udruženje Anshe Ha-Emet (Ljudi istine), sastavljeno od izraelskih liječnika, odvjetnika i građana, podnijelo je žalbu protiv vladinog nacionalnog “medicinskog eksperimenta” bez informiranog pristanka građana. Odvjetnici Ruth Makhachovsky i Aryeh Suchowolski podnijeli su žalbu navodeći:

„Kad su čelnici Ministarstva zdravstva, kao i premijer, predstavili cjepivo u Izraelu i započeli cijepljenje izraelskih stanovnika, cijepljenima nije bilo rečeno da u praksi sudjeluju u medicinskom eksperimentu i da je za  to potreban pristanak prema Nürnberškom zakoniku”.

AŽURIRANO:

Skupina istraživača iz Norveške podigla je 19. ožujka tužbu, optužujući norvešku vladu da su korona mjere zločin protiv čovječnosti, pod vodstvom dr. Reinera Fuellmicha i njegovog tima istražitelja i odvjetnika. Pročitajte engleski prijevod ovdje ili preuzmite službeni dokument (na norveškom) ovdje : .

Preuzeto sa: https://www.globalresearch.ca/significance-nuremberg-code-universal-right-informed-consent-medical-interventions/5742062

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments