“Sve mogu u Onome koji me jača!”

4
1851
dokument za odbranu radnih prava

Dragi brate, draga sestro,

Osjećam poticaj uvodno ti skrenuti pozornost na poznati citat sv. Pavla, jer je vrlo prigodan za ovaj trenutak u kojem se ti osobno nalaziš, u kojem se nalazi svaki od nas i u kojem se svi, kao navodno demokratsko društvo, nalazimo. Ne ulazeći u područje tvoje osobne vjere ili nevjere, osobno sam uvjeren da za obranu naših sloboda nije dovoljno samo biti stručnjak u pravnom ili nekom drugom području. Stoga, nastavno iznosim određene dijelove, koji su kako ih ja vidim od ključne važnosti, pa su stoga i našle mjesto ispred tzv. „pravnog“ dijela.

Bez obzira na činjenicu da ovo društvo u kojem živimo svakim danom sve više pokazuje svoje demonkratsko lice sa svojim brojnim oštrim zubima to te ne treba pokolebati. Baš naprotiv.

Nije dovedena u pitanje samo tvoja slobodna voljastečena rođenjem,kao najveći dar svakom slobodnom ljudskom biću, koju se protupravnim „ucjenama i prijetnjama“ pokušava oduzeti (traži se od tebe da ju sam predaš), već je dovedena u pitanje slobodna volja svake ljudske osobe pokraj tebe (bila ta osoba ovaj čas toga svjesna ili ne). U pitanju smo svi: svako tvoje dijete, sva tvoja rodbina, tvoj kolega, tvoj šef i poslodavac, tvoj zaposlenik, vozač u javnom prijevozu, policajac, liječnik, učitelj, trgovac ili susjed, odnosno baš svaka osoba koju susrećeš. Iako ti se možda čini da su mnogi mirno predali svoju slobodnu volju iz različitih razloga (sloboda putovanja, sloboda rada i dr.), mnogi od njih nisu sretni zbog toga. Primjer koji će svatko od nas u ovom času pokazati iznimno je važan, jer mi ne smijemo sudjelovati u kopanju rovova i produbljivanju planski izazvanih podjela, već bismo trebali biti mostovi, a sve kako bismo bili ona promjena koju želimo vidjeti u svijetu.

Promotri ponovno naslov teksta i znaj da je njegovo značenje neusporedivo bolje od prve asocijacije koja čovjeku pada na pamet. Spoji se na Silu koja je u tebi i tada će svaki strah nestati, jednostavno zato što jedno nije spojivo s drugim: ili si pun Sile koja te jača ili si pun straha koji te razara.

Da bi se jasnije razumjelo naslov, treba proučiti i drugu polovicu 11. i 12. stihaposlanice Filipljanima zajedno s naslovom: 

„…naučen sam u svakoj prigodibiti zadovoljan.12Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati.13Sve mogu u Onome koji me jača!“

Fokus ovdje nije na ostvarivanju nekog cilja koji svaki od nas ima za sebe, nije na ostvarivanju naše volje, već je težište na to da se i u najtežim životnim situacijama bude zadovoljan, a to možemo isključivo ako ne podlegnemo strahu pred izazovima, ako ne pogazimo vlastitu savjest te ako mirno i odlučno ustrajemo bez obzira na privid bezizlaznosti situacije. Živimo u vrijeme razornih duhovnih napada na malog čovjeka i na sve ljude, koje se kontinuirano svakodnevno puni strahom i stoga nemojmo zaboraviti da tamo gdje je Sila, strahu nema mjesta.Naše je samo da u slobodi odgovorimo: „Evo me!“, a tek tada ćemo uistinu moći dati sve od sebe (čak i ono što nismo mogli niti zamisliti da možemo) i naša duša će biti ispunjena plodovima mira i zadovoljstva (ovo zadovoljstvo je nemjerljivo puno više od onoga što svakom od nas padne na pamet kada čujemo tu riječ ili kada nas netko upita jesmo li zadovoljni?).

Na ovom mjestu želim samo navestitripoticajna citata meni iznimno dragog pape Ivana Pavla II.:

– “Molim vas – nikada, nikada ne odustajte od nade, nikad ne sumnjajte, nikad se ne umarajte i nikad se nemojte obeshrabriti. Ne boj se.

– „Naglašavamo transcendentnu vrijednost ljudske osobe. Inzistiramo na tome da se s ljudskom osobom nikada ne smije postupati kao s objektom, već se uvijek mora smatrati subjektom. To je osnova za naše podučavanje, apsolutni standard.„

– „Ako On traži puno od vas, to je zato što zna da možete puno dati.

Prije prelaska na neke konkretne pravne savjete i prijedloge važno je napomenuti i ohrabriti – što više slobodoljubivih ljudi (radnika, poslodavaca, korisnika i svih drugih koji su pogođeni) da budu uporni, mirni i odlučni u protivljenju daljnjem jačanju „novog i vrlo nehumanog totalitarnog sustava“ koji svakome od nas želi poručiti: „Ti nisi gospodar svojeg tijela. Pokloni mi se i vratit ćemo ti natrag ovu i/ili onu slobodu, barem na jedno vrijeme!“, to će prije ovaj zlokobni pokušaj propasti.

Kažem pokušaj, jer ima puno onih koji se, bez obzira na vlastiti trenutačni tzv.„cijepni status“, svjesni prijetećih dugoročnih opasnosti potpunog porobljavanja neće pokloniti novim idolima. Nekima će biti vrlo teško, ali molim Vas nipošto nemojte odgovarati na napade, nemojte odgovarati istom mjerom, nemojte biti agresivni, jer tako se ovaj problem neće riješiti, već će se samo povećati. Bez obzira na „zaglušujuću šutnju“ brojnih stručnjaka, koji potpuno razumljivo ne žele sebe izložiti gnjevu i medijskim napadima te koji ne žele izložiti sebe krivim pogledima, osobnim diskreditacijama, uništavanju ili smanjivanju izgleda u svojem daljnjem profesionalnom napredovanju i drugim neugodnostima, ne bismo trebali nikoga suditi.Jedino što je ispravno jest strpljivo čekati da svaki pojedinac u vlastitoj slobodi sazrije i odluči:

„Dosta je bilo šutnje. Dosta je bilo okretanja glave od brojnih proturječnosti i neznanstvenosti. Dosta je bilo cenzure. Bez obzira na druge, od danas sa sebe otresam okove straha i autocenzure!“

            Važna poruka za sve one samohrane roditelje i sve druge ljude koji se svakodnevno nesebično odriču za druge, a koji su u strahu kako će raditi i hoće li uopće moći raditi i prehraniti sebe i svoje, jest:

„Ti jesi slobodno ljudsko biće i imaš pravo na svoje dostojanstvo, imaš pravo slušati glas svoje savjesti te imaš pravo da slobodno pristaneš ili da slobodno odbiješ dati pristanak na bilo koji zahvat koji se tiče tvojeg zdravlja, bez obzira što god tko mislio o tome.“

Ukoliko te „pritisnu“ jako i bolno, ostani velik u teškoćama te budi jako oprezan čemu ćeš otvoriti svoje srce, jer tvoj pravedni cilj ne opravdava bilo koje sredstvo. Ipak, ti nisi Stožer.

Tako ćeš pomoći ne samo sebi već i onima oko sebe, koji još nisu došli do zaključka da je novo ropstvo pred svima nama (mislim naravno samo na one koji će preživjeti sve ovo čemu nas se izlaže u „valovima“) u ne tako dalekoj budućnosti, a nastavimo li svi skupa putem koji su odredile i zacrtale neke „elitne“ skupine kojima nije cilj dobrobit sviju. Korupcija, netransparentnost, laž, manipulacija i (na)silništvo su alati kojima se ti isti svakodnevno služe. To nisu i ne smiju biti alati za kojima ćemo mi posegnuti, jer time odmah gubimo.

Kratki pravni osvrt na Odluku Stožera od 12. studenoga

Moglo bi se napisati cijelu jednu knjigu o svim protupravnostima koje su pronašle svoje mjesto unutar posljednje odluke Stožera, ali to na ovome mjestu neće biti učinjeno.Ovdje će se samo osvrnuti na činjenicu da je opisana Odluka u izravnoj suprotnosti s Rezolucijom 2361 (2021) Vijeća Europe[1] iz siječnja 2021. u sljedećem dijelu:

„7.3.1 osigurati da građani budu informirani da cijepljenje nije obvezno i da nitko ne bude prisiljen politički, socijalno ili drugačije cijepiti se ako to i sam ne želi;

7.3.2 osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog necijepljenja obzirom na moguće zdravstvene rizike ili zato što se ne želi cijepiti.“

Pravni poredak Republike Hrvatske se po prvi puta susreo s pojmom EU digitalna COVID potvrda donošenjem UREDBE (EU) 2021/953 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14.lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju,  testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19[2](dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 01.07.2021. godine. Cilj donošenja ove Uredbe bilo je pojednostavljivanje prekograničnog kretanja, te što manje zadiranje u slobodu kretanja, a temelji se i na načelu nediskriminativnosti koje je ujedno i temeljno načelo prava Europske unije, čiju smo pravnu stečevinu u cijelosti preuzeli, te bismo je trebali i provoditi.

Iz točke 36. Preambule Uredbe između ostalog jasno proizlazi (bold efektom istaknuti su dijelovi osobito važni u našem kontekstu danas):

Potrebno je spriječiti izravnu ili neizravnu diskriminaciju osoba koje nisu cijepljene, na primjer iz medicinskih razloga, jer nisu u ciljnoj skupini za koju je cjepivo protiv bolesti COVID-19 trenutačno dostupno ili dopušteno, kao što su djeca, ili jer još nisu imale priliku cijepiti se ili su pak izabrale da se neće cijepiti. Stoga posjedovanje potvrde o cijepljenju ili posjedovanje potvrde o cijepljenju u kojoj je navedeno cjepivo protiv bolesti COVID-19 ne bi smjelo biti preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje ili za korištenje usluga prekograničnog prijevoza putnika, na primjer zrakoplovom, vlakom, autobusom ili brodom ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom. Nadalje, ovu se Uredbu ne može tumačiti kao da se njome uspostavlja pravo ili obveza cijepljenja.“

Lisabonskim ugovorom iz 2009. uvedena je horizontalna klauzula s ciljem integriranja borbe protiv diskriminacije u sve politike i djelovanja EU-a (članak 10. UFEU-a). Sve osobe imaju pravo na sudsku suradnju u slučajevima izravne ili neizravne diskriminacije, posebno u slučajevima u kojima se prema njima postupa drugačije u usporedivim situacijama ili kada se nepovoljniji položaj ne može opravdati zakonitim i proporcionalnim ciljem. Člankom 3. toč.3. UFEU[3] propisano je i da EU između ostalog „suzbija društvenu isključenost i diskriminaciju, promiče socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost žena i muškaraca, međugeneracijsku solidarnost i zaštitu prava djeteta“. Odluka Stožera izravno je suprotna i načelu nediskriminacije te izravno potiče društvenu isključenost, diskriminaciju, a posredno ugrožava i zaštitu prava djeteta, jer dovodi u pitanje funkcioniranje javnih usluga i onih djelatnosti od javnog interesa čije normalno funkcioniranje jest u najboljem interesu djece (npr. predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje i dr.). Ista Odluka osim što nije u skladu s pravnim poretkom RH nije  u skladu niti s pravom Unije, jer da bi se mogla takvom okarakterizirati morala bi zadovoljiti: poštivanje pisanih propisa primarnog i sekundarnog zakonodavstva, sudske prakse Europskog suda kao i temeljnih prava i općih načela. Ta su načela obvezujuća za Europsku uniju, njene institucije te u okviru nadležnosti Unije i za države članice i pojedince. Treba također istaknuti da je Odluka Stožera protivna i najnovijim znanstvenim spoznajama kako glede „cjepiva“ tako i glede same bolesti Covid-19, odnosno glede širenja iste, jer je donesena znatno kasnije u odnosu na Uredbu koja je u sebi uključivala cijeli niz ograda kao i to da je Uredba počivala na temelju tada dostupnih znanstvenih dokaza.

Odluka Stožera nije utemeljena na najnovijim dostupnim znanstvenim dokazima niti je u skladu s načelom predostrožnosti, diskriminirajuća je, jer u njoj jedna grupa građana iz isključivo birokratskih razloga biva izuzeta od prečestog testiranja bez indikacija za taj i takav zahvat u zdravlje (iako i cijepljeni mogu biti zaraženi i prenositi dalje zarazu), dok druga grupa građana bez svojeg pristanka i bez znanstveno opravdanih razloga, kao i bez ikakvih indikacija za isto testiranje biva dovedena u položaj da joj se time protupravno i arbitrarno uvjetuje pristup na rad ili da pristupe u različite javne ustanove, institucije ili servise koje su nužne za ostvarivanje cijelog niza ljudskih prava ili temeljnih sloboda. Na taj način su grubo prekršena načela nužnosti i proporcionalnosti koja su važna za bilo kakvu mogućnost provođenja ocjene podobnosti bilo koje norme koju donositelj brani navodno deklariranom svrhom zaštite javnog zdravlja.

Važno je također istaknuti da nijedan hrvatski zakon ne poznaje pojam u Odluci nazvan „posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2“, kao i to da se ova Odluka koja nije zakon, u svojem sadržaju kosi s cijelim nizom viših pravnih normi – tako je u suprotnosti s Ustavom, međunarodnim konvencijama te cijelim nizom zakona koji su na snazi u RH. Već samo iz toga razloga svatko kome takva Odluka izravno ugrožava neko pravo zajamčeno višim pravnim izvorom treba samo jednostavno primijeniti više akte i zaštiti sebe, svoje radnike i/ili svoje korisnike, a ovaj niži akt tj. Odluku jednostavno zanemariti u svakoj situaciji u kojoj bi postupanje po istoj moglo dovesti do povreda nekih zakonskih ili ugovornih obveza kojima je uređeno poslovanje i konkretna djelatnost, kao i do nezanemarivih pravnih rizika.

Primjer mogućih postupanja u konkretnim situacijama u kojima bi se mogli zateći

Ne ponavljajući sve već istaknuto u nekim ranije objavljenim tekstovima, na jedan od kojih se upućuje poveznicom[4]bilo bi idealno kada bi se svi mogli suzdržati od protuzakonitog postupanja i kršenja viših pravnih normi (npr. Ustava, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini,Zakona o radu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o sudovima i dr.), a koja postupanja bi se pokušavalo pravdati pozivom na Odluku za koju se nedvojbeno zna da nije zakon. Pravni rizici uslijed istoga nisu zanemarivi (mogu biti čak i vrlo značajni), a posve se izvjesno zna da svi pravni rizici, kao i sve štete takvih postupanja neće pasti niti na Stožer niti na političare koji glasno zagovaraju i nagovaraju druge da pohrle „grlom u jagode“. Nije slučajno da je sav taj rizik i sav financijski teret prebačen na one koji na sadržaj te Odluke nisu ni na koji način mogli utjecati niti im je dana konkretna znanstvena podloga koja bi nedvojbeno opravdavala baš takav sadržaj, baš takve razlike glede „nužnosti“ i „učestalosti“ testiranja usporedivih skupina navedenih u Odluci.

Ukoliko niste spremni šutke pristati na izlaganje i pristajanje na ranije opisanu diskriminacijui protupravnosti moguće preporuke kronološkim redom:

1) napraviti procjenu i povezati se unutar kuće s ljudima koji su u istoj ili sličnoj poziciji, te pokušati suglasno dogovoriti najbolja rješenja za grupu i za svakog pojedinca unutar iste, načine komunikacije i dogovaranja zakonski dopuštenih akcija,

2) ukoliko među Vama imate članove sindikalnih organizacija, radničkih vijeća ili ljude na strateški važnim pozicijama razmislite kako biste na najbolji način mogli iskoristiti te komparativne prednosti, uz obveznu preporuku članovima sindikata da napišu pisane pozive u pomoć u zaštitu svojih radničkih prava svojim sindikatima,

3) pripremiti se na slobodno kretanje te na uredno i mirno obavljanje i izvršavanje svojih radnih zadataka, sukladno važećem ugovoru ili rješenju, te sukladno mjerodavnim Zakonima, jer sadržaj istih nije promijenjen Odlukom stožera, koja nije zakon (bez obzira na medijski privid s time u vezi),

4) biti kreativan i spreman za brzu reakciju, improvizaciju i odgovor na različite moguće poteškoće u izvršavanju točke 3)

5) ukoliko usprkos ponašanjima iz toč.1) do4) budete uskraćeni ili onemogućeni u izvršavanju svojih radnih obveza ili prava na pristup radnom mjestu, mirno reagirati te osigurati sebi pisane dokaze za isto (npr. urudžbirati pisani prigovor, pismo poslodavcu u kojem ćete obrazloženo adresirati problem, mail poslan odgovornoj osobi u kojemu će detaljno biti opisan konkretni događaj, uz naznaku mjesta, vremena, sudionika, eventualnih svjedoka te uz naznaku jasnih zahtjeva – npr. da Vam se omogući bez diskriminacije uredno izvršavanje Vaših prava i zadataka i sl.),

6) u situaciji da druga strana ustraje na prethodno opisanim povredama Vaših prava,  potražiti stručnu pomoć te u mirnoj komunikaciji s drugom stranom prokomentirati postoji li neki kompromisni put, a koji je Vama osobno prihvatljiv u datom trenutku, makar on i samo privremeno rješavao novonastali spor (npr. rad od kuće, na koji inače niste dužni pristati, ali možete ako se tako dogovore obje strane – nijedan kompromis nije idealan, pa tako ni ovaj),

7) u situaciji u kojoj su Vaša prava uporno i do temelja pogažena, pripremiti se na moguće poduzimanje pravnih radnji radi zaštite istih prava te na potencijalno pokretanje i vođenje odgovarajućih sudskih postupaka,

8) ukoliko niste spremni poduzimati sve potrebne korake za zaštitu svojih prava i sudskim putem, preporuka je da se mirno podložite na koraku 7), jer svako kasnije odustajanje može biti vrlo štetno kako za Vas same tako i za sve one koji su se odvažili do kraja ustrajati, makar i sudskim putem, na tome da se poštuju njihova ugovorna i/ili zakonska prava te zaštita od diskriminacije.

Ukoliko ste kao ravnatelj, čelnik, direktor ili druga odgovorna osoba uvjereni da je Odluka štetna za Vaš kolektiv, za Vašu djelatnost i za Vaše korisnike te niste spremni šutke pristati na štete i pravne rizike kojima bi Vaša ustanova, tijelo ili pravna osoba kojem ste na čelu bila izložena uslijed pristajanja da financirate (makar i predujmom za kojeg nitko ne zna hoće li Vam i kada biti stvarno vraćen) i provodite Odluke kojom biste svoje radnike, službenike i/ili korisnike izložili ranije opisanoj  diskriminacijii protupravnosti moguće preporuke kronološkim redom:

1) unutar kuće napravite dvije (jednu baziranu na najoptimističnijoj procjeni, a drugu na najpesimističnijoj procjeni u situaciji da izbije puno sporova u kojima biste Vi mogli biti tuženik – npr. radni sporovi, odštetni sporovi i dr.) detaljne analize i procjene svih pravnih rizika i svih šteta kojima biste kretanjem u provođenje Odluke izložili svoju ustanovu, pravnu osobu ili tijelo, kako glede kolektiva kojem ste na čelu, uključivo moguće gubitke kako u smislu ljudskih resursa (potreba za angažmanom vanjskih zamjena ili ukoliko je moguća preraspodjela poslova unutar kuće, uz procjenu dugoročnih rizika po zdravlje i zadovoljstvo svojih radnika, osobito ukoliko su Vam ti ljudi jako vrijedni i dragocjeni – napomena, poznato je da lakše odlaze najkvalitetniji i najstručniji ljudi, dok najlošiji nisu pretjerano skloni mijenjanju radnih sredina), tako glede svoje djelatnosti i korisnika i svih mjerodavnih zakona koji pred Vas stavljaju cijeli niz obveza, koje mogu biti izravno ugrožene slijepim izvršavanjem Odluke koja nije zakon. Ovo je iznimno važno, jer Vi niste u poziciji Stožera koji može donositi svoje Odluke u netransparentnom postupku i bez detaljno potkrijepljenih podloga, znanstvenih činjenica i obrazloženja,

2) budući da je utjecaj politike na odgovornu funkciju često vrlo veliki, napravite posebnu internu procjenu koji su sve mogući zakonski i drugi razlozi za to da Vas se na druge načine napadne od strane politike i političara koji traže bespogovornu poslušnost „partiji“ (nebitno kojoj) i koje su procedure za isto, te potom napravite barem okvirni plan obrane od napada „s leđa“ isključivo s obrazloženjem i analizama kojima potkrjepljujete da je odluka koju ste donijeli, iako možda nepopularna za nekoga iz vlasti, dugoročno najbolja za ustanovu kojoj ste na čelu te najbolja glede ostvarivanja zakonskih obveza stavljenih pred Vas kao odgovorne osobe i glede zakonom zajamčenih prava Vaših korisnika, uslijed čega ste donijeli prema Vašem mišljenju (koje uvijek možete konkretno obrazložiti, jer naravno Vi niste Stožer) najbolju moguću odluku, koja nije zapisana u kamenu i koju ste spremni mijenjati u budućnosti, ali isključivo ukoliko se pokaže da su se neki važni parametri iz Vaših analiza značajno promijenili na stranu moguće provedbe Odluke Stožera bez takvih rizika i šteta,

3) budući da ima još odgovornih osoba u istoj ili sličnoj poziciji koji su također došli do zaključaka da je provođenje Odluke Stožera za njih štetno i prerizično, te da oni neće istu slijepo izvršavati niti imaju potrebne financijske niti kadrovske resurse za isto, provjerite možete li se povezati i suglasno dogovoriti zajedničko nastupanje prema npr. zajedničkom osnivaču ili zajedničkom ministru,

4) budući da ima još odgovornih osoba u istoj ili sličnoj poziciji koji su također došli do zaključaka da je provođenje Odluke Stožera za njihove kolektive štetno i prerizično, te da oni neće istu slijepo izvršavati niti imaju potrebne financijske, kadrovske, prostorneniti tehničke resurse za isto, provjerite možete li se povezati i suglasno dogovoriti zajedničko nastupanje prema npr. zajedničkom osnivaču ili zajedničkom ministru uz detaljno i precizno naznačene razloge te kvalitetnoi argumentirano obrazložene stavove do kojih ste došli u svojim analizama, uz možebitno angažiranje stručnjaka koji bi mogli pomoći kako u izradi analiza tako i u pripremi potencijalno „osjetljivih“ komunikacija bilo unutar ili izvan kuće, odnosno u zastupanju,

5)u situaciji u kojoj biste procijenili da bi i većina kolektiva kojem ste na čelu mogla podržati Vašu procjenu, jer je sve što je dugoročno štetno za ustanovu, štetno i za kolektiv, koji i inače ne obiluje u resursima, razmislite može li se i kako napraviti širu podršku i organizaciju u kojoj ni Vaša djelatnost ni korisnici neće patiti niti će bilo koji Vaš djelatnik biti diskriminiran,

6) ukoliko niste spremni odlučno koristiti svoje ovlasti i stati iza detaljno potkrijepljenih procjena o dugoročnim rizicima slijepog izvršavanja Odluke Stožera koja nije zakon te poduzimati sve potrebne korake za zaštitu ustanove, tijela, pravne osobe kojoj ste na čelu preporuka je da se mirno podložite u bilo kojem trenutku, te da uđete u sferu diskriminacije pojedinih radnika i/ili korisnika, jer ipak su mali ljudi češće slabiji od moćnih partija, a možda se u nekom trenutku i podlože te na kraju dođe do manjeg broja sporova. Bez obzira što pojedini sporovi mogu biti i vrlo skupi, preporuka je tada u quid pro quo stilu pokušati preko ranije spomenutih moćnih partija doći do financijskih sredstava potrebnih za pokriće budućeg pravnog rizika, koji će u cijelosti biti poznat tek po pravomoćnom okončanju istih sporova, a možda i kasnije.

Umjesto zaključka

Ukoliko Vam Vaša dosad stečena znanja, Vaše osobno uvjerenje i glas vlastite savjesti poručuju što jest, a što nikako nije ispravno tada neće nedostajati motivacije niti hrabrosti, bez obzira koliko naporan zadatak bio pred svima nama.

Naša motivacija, međutim, nije ukorijenjena u nagradi zbog osobnih postignuća, već isključivo u onom za što se danas zalažemo i za sve one vrijednosti u zaštitu kojih danas podižemo glas, jer time gradimo budućnost u kojoj će naša djeca živjeti. Ukoliko želimo ljepšu budućnost, bolji i pravedniji svijet, a ne ropstvo, potpuni nadzor i još veće razlike između šačice elita i svih nas ostalih, naš budući put je već predodređen.

Autor: Neka Svijetli Vaše Svjetlo[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.202.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC#C_2016202HR.01004701

[4] Za više informacija upućuje se: https://dokumentarac.hr/covid-19/pismo-poslodavcu-vazna-obavijest-i-zamolba/

5 4 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gost
2 years ago

Najbolje je doci na radno mjesto po mogucnosti sa odvjetnikom pa ako vam traze tzv. “covid potvrdu” pitati po kojem je to osnovu, odnosno zakonu. Ako vam zabrane pristup radnom mjestu, snimiti razgovor i traziti da vam potpisu odbijenicu-razlog nemogucnosti pristupanja radnom mjestu. Ako vam ne dozvoljavaju rad vratiti se doma i sutradan opet doci i isto tako. Ako vam daju otkaz pokrenuti tuzbu. O ovoj situaciji je trebalo i ranije razmisljati i obezbjediti sebi, po mogucnosti ako nista stambeni kontejner na selu sa vodom, zalihama hrane na recimo godinu dana, osnovnim higijenskim i drugim potrebstinama i ne dovoditi sebe… Read more »

TheBan
2 years ago
Reply to  Gost

A mnogi su se smijali “preperima” u USA…

Osmijeh Mate Bulića
2 years ago
Reply to  TheBan

Mnogi su smijali i Noi. Što da se radi?

Kuća
2 years ago

Gdje mogu naći Zapisnik i Izjavu?