O nesvrsishodnosti i beskorisnosti nošenja maski

3
2134

Zakonsko uporište za uvođenje bilo koje mjere mora biti svrsishodnost. Ako mjera nije svrsishodna, nije zakonita. Osim svrsishodnosti, svaka mjera mora imati više dobrobiti od štete.

U čl. 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dalje u tekstu:  ZOPZ) piše da se „obaveza pravilnog nošenja maski za lice ili medicinske maske uvodi „radi sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti“.

O (NE)SVRSISHODNOSTI NOŠENJA MASKE RADI SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI

Standardom EN 149:2001 Europski komitet za standarde propisao je svojstva i način testiranja koja moraju zadovoljiti respiratorni zaštitni uređaji (dalje u tekstu: respiratori).

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:25,32928&cs=16A7E84D9B3DBEF989484ACA0588AF80B

Zaštitne uređaje razvrstao je u 3 klase po kvaliteti zaštite; FFP1, FFP2 i FFP3 (vidi tablicu 1.) Najnižu kvalitetu zaštite pružaju FFP1 respiratori koji pri 95 L/min protoka smiju propuštati najviše 22% zraka prema unutra bez ikakve filtracije. Od ostalih 78% zraka koji prolazi filtraciju, minimalno 80% čestica do veličine 600 nm treba biti zaustavljeno na filteru.

Tablica 1. Minimalne performanse klasa respiratornih zaštitnih uređaja

FFP2 respiratori već moraju zadovoljiti veću zaštitu, pa tako bez filtriranja smiju prema unutra propustiti do 8% zraka, a od volumena zraka koji filtriraju trebaju zaustaviti minimalno  94% čestica veličine do 600 nm. FFP3 maske još malo podižu tu zaštitu, pa bez filtriranja smije proći maksimalno 2% zraka, a od preostalog udjela filtriranog zraka trebaju odstraniti najmanje 99% čestica veličine manje od 600 nm.

Zakonodavac je propustio napisati na koju od ta tri stupnja zaštite se odnosi „obaveza pravilnog nošenja maski za lice ili medicinske maske“, čija svrha je sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti. Međutim, ZOPZ-om su jedinice regionalne uprave i država dužne osigurati provođenje mjera, a s obzirom na to da su učenici u školama dobili pamučne maske, zakonodavac očito smatra da će pamučne maske ispuniti svrhu propisivanja obveze tj. „spriječiti i suzbiti zaraznu bolest“.

Međutim, državni inspektorat je javno rekao da se pamučne maske ne smiju oglašavati kao zaštitne.

https://www.telegram.hr/politika-kriminal/drzavni-inspektorat-potvrdio-pisanje-telegrama-pamucne-maske-koje-proizvodi-drzavna-tvrtka-ne-mogu-nositi-oznaku-zastitne-maske/

https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne—599431.html

https://www.glasistre.hr/hrvatska/inspektorat-pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske-632046

http://hr.n1info.com/Vijesti/a495297/Inspektorat-Pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske.html

https://sibenski.slobodnadalmacija.hr/sibenik/vijesti/hrvatska-i-svijet/drzavni-inspektorat-nalozio-perive-pamucne-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske-1012438

https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3672475/inspektorat-upozorio-pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske/

Državni inspektorat piše da se samo FFP2 i FFP3 respiratori smiju oglašavati kao zaštitni. Već je 22% propuštanja zraka prema unutra kod FFP1 respiratora previše da bi ih se smjelo oglašavati kao zaštitne. Međutim, i kirurške i pamučne maske pružaju još manju zaštitu od FFP1 respiratora. Koliko manju zaštitu pružaju nije poznato jer se za njih niti ne zahtijeva certifikat koji bi dao odgovor na to pitanje. Znači, platnene i kirurške maske od zaraze neće zaštiti onoga tko ih nosi.

Međutim, mediji, članovi stožera i neki koji sebe nazivaju strukom izveli su inverziju. Počeli su narod uvjeravati da masku nosimo radi zaštite drugih, da unuci ne bi ubijali bake i djedove, te druge nebuloze. To su nebuloze jer NITI za jedan respirator standarda EN 149:2001 ne propisuje se propusnost maske prema van. Taj standard propisuje zaštitu samo za korisnike respiratora (propusnost i postotak filtracije prema unutra), a ne propisuje da li korisnik respiratora na bilo koji način štiti druge ljude (propusnost i postotak filtracije prema van). To se vidi i u sažetku opisa standarda na poveznici https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:25,32928&cs=16A7E84D9B3DBEF989484ACA0588AF80B

Presliku naslovne strane te web stranice prilažem niže u tekstu.

Na njoj u sažetku piše: “This European Standard specifies minimum requirements for filtering half masks as respiratory protective devices to protect against particles except for escape purposes.“

Prijevod navedenoga bi glasio: Ovaj Europski standard specificira minimalne uvjete filtriranja POLU-maski kao respiratornih zaštitnih uređaja za zaštitu protiv ČESTICA osim onih koje su izdahnute.

U tom sažetku Europski komitet za standarde jasno naglašava da respiratori vrše odstranjivanje čestica samo u jednom smjeru, prema korisniku istih, zato ih i naziva polu-maskama. Ovo je vrlo važno pa ćemo to još jednom naglasiti. Standard EN 149:2001 definira polu-maske, tj. definira minimalne uvjete samo za propusnost prema korisniku respiratora. On ne govori o filtraciji izdahnutog zraka.

Kad se malo bolje razmisli, postaje logično. Naime, ako bi respirator zadržavao izdahnuti zrak, svi izdahnuti patogeni ostajali bi u malom volumenu zraka između respiratora i lica te bi im se samim tim svakim izdahom povećavala koncentracija. To bi imalo negativne posljedica za zdravlje onoga tko nosi masku, stoga samim time ta maska više ne bi bila zaštitna za onoga tko ju nosi.

Osim toga, veći problem je trenutni dizajn FFP x (x=1,2,3) respiratora (koji je prilagođen standardu za koji su napravljene) te zbog svog dizajna ne mogu zadržati izdahnuti zrak. Kada bi ga one zadržavale, taj izdahnuti zrak bi stvarao pritisak unutar maske te bi odmicao masku s lica, a samim time zrak bi izlazio između maske i lica nefiltriran.

Dapače, upravo zbog toga i FFP3 maske posjeduju polupropusne filtere kojima je zadaća da maksimalno propuštaju zrak prema van. Dakle, čak niti maske koje zadovoljavaju EN 149:2001 standard nisu dizajnirane da filtriraju izdahnuti zrak. U sve ovo se možete osvjedočiti i na videu koji možete pronaći na ovoj poveznici.

https://videos.files.wordpress.com/4egEyh2b/masks-aerosols-dr-ted-noel_dvd.mp4?fbclid=IwAR3grwVR8K7MxPuJeLOyg-PGPazbVGML11xAuvH1SqZzFP9cWzVzZUVi0Vw

Kako sam već napisao standard EN 149:2001 definira opremu za osobnu zaštitu, a ne za zaštitu drugih. A podlogu za takvo djelovanje ima u  dokumentu naziva:

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND DIGNITY OF THE HUMAN BEING WITH REGARD TO THE APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE: CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE

čija jeodluka o proglašenju izašla u NN 13/03 i koja se u digitalnom obliku može pronaći na poveznicihttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_08_13_109.html

Na temelju čl. 1, čl. 2. i čl. 5. navedene Konvencije, interes i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesima društva ili znanosti i to se jamči svim ljudskim bićima bez diskriminacije. Osim toga, za bilo koji zahvat koji se odnosi na zdravlje, a stožer nas uvjerava da se nošenje maske odnosi na zdravlje odnosno sprječavanje bolesti, onaj na koga se odnosi treba dati slobodan pristanak. Nadalje, toj osobi prethodno treba dati odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata i NJEGOVIM POSLJEDICAMA I RIZICIMA. Za maske nam stožer nije dao informacije o posljedicama i rizicima njihova dugotrajnog nošenja niti su do današnjeg dana napravljena znanstvena istraživanja koja bi dala odgovor na to pitanje.

ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI

Na temelju podataka objavljenih na web stranici HZJZa https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/?fbclid=IwAR0tcmoVgIk02pXFwtPj0afNdIY3qav6He6hCH0pl9zyDfEfNNrq6hFN92c

na kojima je prikazan broj preminulih SA COVIDOM-19 do 20.12.2020. izračunana je vjerojatnost smrti S COVIDOM-19 po dobnim skupinama:

U tablici je prikazan službeni broj preminuli s COVIDOM-19 po dobnim skupinama te ukupni broj ljudi u tim dobnim skupinama prema popisu stanovništva iz 2011 godine. Dijeljenjem broja preminulih s ukupnim brojem ljudi dobije se vjerojatnost smrti s COVIDOM-19 za tu dobnu skupinu, što je izračunano u četvrtom stupcu. Ti brojevi vam ne znače baš puno ako ih ne stavite u kontekst (kako to Faktograf voli reći i cenzurirati). Kontekst je taj da usporedite koliko je smrtnost veća u odnosu na dobnu skupinu s najmanje umrlih. U ovom slučaju to je dobna skupina od 0-9 godina s tim da u toj skupini nema niti jednog preminulog od COVIDA-19, pa onda sve druge koje imaju preminule od COVIDA-19 imaju beskonačno veću vjerojatnost umiranja. Baš i nismo dobili kontekst za razumijevanje tih podataka. Zbog toga sam za usporedbu uzeo dobnu skupinu koja ima najmanju smrtnost različitu od nule, a to je dobna skupina od 10-19 godina.

U usporedbi s njom dobna skupina od 20-29 godina ima 3,5 puta veću smrtnost, a dobna grupa od 30-39 godina 9 puta. Svaka sljedeća starija dobna skupina ima sve veću smrtnost. Primijetimo da dobna skupina od 80-89 godina ima 4 300 puta veću smrtnost od dobne skupine od 10-19 godina. S obzirom na to da su ljudi vizualna bića, još više konteksta možemo dobiti ako te podatke prikažemo grafički.

Međutim, kako bismo uopće vidjeli najmanje vrijednosti na grafu kada se one razlikuju za više od 100 puta od linearnog bolji je logaritamski prikaz.

Razvidno je da vjerojatnost smrti s COVIDOM-19 raste s godinama života. To znači da ako prebolite COVID-19 za godinu dana, a ne recimo sada, veća je vjerojatnost da ćete umrijeti. S obzirom na to da sa starosti raste vjerojatnost da ćete umrijet od COVIDA-19, postavlja se pitanje zašto su onda uopće uvedene mjere koja trebaju „usporiti širenje zaraze“ te vas zaraziti nekada kasnije u životu kada ćete biti stariji i samim time imati veću šansu da umrete od te bolesti? Zašto bolest ne biste preboljeli dok ste mlađi i dok imate veću šansu da je prebolite? Iz toga je očito da je bilo koja mjera koja je uvedena radi usporenja širenje zaraze, a stožer predstavlja svrhu uvođenja obaveznog nošenja maske upravo time, kontraproduktivna, tj. ubit će više ljudi nego da ta mjera nije uvedena.

Međutim, HZJZ, Nacionalni stožer civilne zaštite i ostali su i tu napravili inverziju koja dokazano nema podloge u znanosti, te govore da će cjepivo spasiti od pandemije. U tom slučaju kratkotrajno nošenje maske, kada bi one usporavale širenje zarazne bolesti, što smo dokazali da nije točno, možda i može imati smisla, ako dođe cjepivo koje će donijeti CJELOŽIVOTNI IMUNITET. Međutim, cjepivo ne pruža cjeloživotni imunitet. A to znači da će cjepivo, u najboljem slučaju ako ne dobijete koju nuspojavu, samo odgoditi prebolijevanje bolesti za kasniji period u vašem životu kada ste stariji i kada postoji veća šansa da umrete od bolesti.

Između ostaloga to vam govori i uputa o cjepivu. Nju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf

Na njezinoj 4. stranici piše:

„Trajanje zaštite stečene ovim cjepivom nije poznato i još se utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.“

Osim toga, isto o provedenim kliničkim istraživanjima govori i izvješće Pfizera, koje možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

Pfeizer (cjepivo koje je jedino dobilo odobrenje za uporabu na teritoriju Republike Hrvatske u trenutku pisanja ovog teksta) javno navodi da ne zna hoće li njegovo cjepivo proizvesti imunitet te da to uopće niti nije bio predmet njihova istraživanja. Onda, također, da ne zna niti koliko dugo će imunitet trajati.

U trećoj fazi kliničkog istraživanja proizvođač je jedino tražio odgovor na pitanje hoće li cjepivo spriječiti simptome bolesti COVID-19. Međutim, niti tu nisu bili baš uspješni jer su među cijepljenima zabilježili i jedan teži oblik bolesti, pa onda očito nije točno da cjepivo sprječava teži oblik bolesti i 7 lakših oblika bolesti. A to je opet dokaz da cjepivo ne sprječava širenje zaraze, jer ako ne sprječava pojavu bolesti, onda ne može niti spriječiti da cijepljena osoba zarazi drugu. Drugim riječima Pfeizerovo cjepivo u kombinaciji s nošenjem maske ne sprječava niti suzbija bolest. Ako maska i cjepivo ne postižu zaštitu, onda mjera uvođenje maski nije ispunila svoju svrhu i treba je odmah ukinuti.

Osim toga i epidemiolog Branko Kolarić, član vladinog savjeta, kaže: “Cijepili se ili ne, maske ćete morati nositi i dalje…“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1034347237050846&id=100014267379074

Također i ministar zdravstva i ravnatelj HZJZ-a govore da će i nakon cijepljenja nošenje maske biti obavezno. To, očito je, također potvrđuje da cjepivo ne daje imunitet ako se maska i dalje  mora nositi kako bi se izbjeglo širenje zaraze.

Nadalje, i glavna istraživačica Svjetske zdravstvene organizacije, Soumya Swaminathan, izjavila je: “ I don’t believe we have the evidence on any of the vaccines to be confident that it’s going to prevent people from actually getting the infection and therefore being able to pass it on„

U prijevodu bi to bilo: „Ne vjerujem da postoje sigurni dokazi da će ijedno cjepivo spriječiti da ljudi obole i samim time da prenesu zarazu na druge.“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1029720014180235&id=100014267379074

Iz toga bismo mogli zaključiti da niti buduća cjepiva neće sprječavati širenje bolesti. Zašto onda država kupuje takva cjepiva? Također, zašto ljudi nose maske?

Cjepivo će kod određenog, većeg broja ljudi odgoditi prebolijevanje bolesti za neko kasnije vrijeme kada je veća šansa da umru od bolesti COVID-19.

No to je osnovni problem s cjepivima. Cjepiva ne pružaju cjeloživotni imunitet, a to znači da samo odgađaju prebolijevanje bolesti za kasnije. Ako je još smrtnost od bolesti takva da raste s godinama života, a to vrijedi za većinu bolesti, onda će cjepivo prouzročiti više smrtnih slučajeva nego u slučaju da nije bilo cijepljenja. To vrijedi za cjepiva koja su razvijana desetljećima i koja se koriste desetljećima, kao npr. BCG cjepivo koje djeca prime još u rodilištu a koje je „obavezno“ još od 1948 godine.

https://drive.google.com/file/d/1HLWFLXO4uAlClpIGX_ZNive7I9bq2r9d/view?usp=sharing

Sada se samo postavlja pitanje koliko vremena će proći dok to isto utvrdimo i za ovo, na brzinu napravljeno cjepivo kada to vrijedi čak i za cjepiva koja su po deset godina razvijana i koja su 70 godina u uporabi?

Isto tako, s bolesti COVID-19 i virusom SARS-CoV-2, imamo dodatne nedoumice jer za virus (SARS-CoV-2) nikada nije dokazano da uzrokuje bolest (COVID-19). Nikada nije dokazano na koji se način virus širi. Zato je nejasno zašto zakonodavac bez ikakvog dokaza pretpostavlja da se virus širi zrakom. Ako nije dokazano da se BOLEST širi zrakom i da je prijenosnik virus, zašto je zakonodavac propisao obvezu nošenja maske? Ili još gore, zašto vam brane ulazak u neke institucije ako ne dezinficirate ruke kemikalijama koje su štetne za vaše zdravlje? Gospodo, nikada nije dokazno da se virus prenosi rukama.

Još je čudnije da je zakonodavac u članku 47. ZOPZ-a jedino kod bolesti COVID-19 napisao da je uzrokuje virus SARS-CoV-2, što nije nikada dokazano, dok za niti jednu drugu zaraznu bolest nije naveo uzročnika.

SAŽETAK

Niti medicinske niti platnene maske od virusa ne štite niti onoga tko ih nosi, niti druge. To tvrde i Državni inspektorat Republike Hrvatske i Europski komitet za standarde. Maske ne sprječavaju i ne suzbijaju zarazne bolesti tj. nisu svrsishodne. Već je to dovoljan razlog zbog kojega stožer nikada nije trebao donijeti odluke koje se tiču nošenja maski.

Postoji još jedan razlog zašto odluke nisu donijete na dobrobit građana. Službeni podaci HZJZ-a o broju umrlih s COVIDOM-19 nedvojbeno pokazuju da što ste stariji to je veća vjerojatnost smrti s COVIDOM-19. To znači da onaj tko želi usporiti širenje virusa može samo prouzročiti više umrlih nego što bi ih bilo da nije uvodio mjere za usporavanje širenja virusa. Zaključno, kada bi maske i mogle usporiti širenje virusa, a ne mogu, to bi bilo kontraproduktivno odnosno izazvalo bi više štete nego koristi.

Stoga je jedino što mogu zaključiti to da oni koji uvode obvezu nošenja maske (i preporuke cijepljenja cjepivom koje ne pruža doživotni imunitet) za cilj imaju povećati broj umrlih. Za kraj, nadam se da će Faktograf biti sretan s načinom na koji brojke stavljam u kontekst.

5 4 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Idk
3 years ago

Maske same po sebi ne sluze kako bi nas zastitili od virusa, nego druge na nacin da ako mi sami imamo virus, nismo u mogucnosti kapljicno ga siriti u okolini. Nije toliko tesko za shvatiti… Takoder ako ste toliko zabrinuti za svoje zdravlje, kupite N95 masku koja ima puno bolji filtar nego obicna medicinska.

Admin
3 years ago
Reply to  Idk

Sa obzirom da je asimptotski prijenos gotovo nemoguć

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32513410/

Na temelju čega postoji zakonska osnova da zdravi ljudi nose maske?

Po Vama svi smo bolesni dok ne dokažemo da smo zdravi?

nonwo
3 years ago

Shawn Skelton-primila je cjepivo Moderne.Navodno je morala radi posla,njegovateljica u domu za starije.
Nema službenih objava osim ove na twitteru.
Inače,nuspojave slične ili identične njezinima prijavljene su već u sustavu.

From the 12/30/2020 release of VAERS data:
Found 3,916 cases where Vaccine targets COVID-19 (COVID19)

U sustavu je prijavljeno 13 smrtnih ishoda.3 916 nuspojava-za mjesec dana cijepljenja; 50 x više od prijavljenih nuspojava za cjepivo protiv gripe.

This is Shawn Skelton. She received the Moderna. She’s been convulsive ever since. The hospitals have been sending her home. She’s been to several….

https://twitter.com/R_Good_Fellow/status/1348057562000678912