U SAD-u je u dva tjedna od cjepiva za C0VID-19 umrlo 13 ljudi, a u pet dana se više od 3 tisuće ljudi teško razboljelo ?

0
7974

Od cjepiva za C0VID-19 bi se u svijetu u jednoj godini moglo više od 10 milijuna ljudi ozbiljno razboljeti i postati nesposobno za rad, a oko 73 tisuće umrijeti?

Suvremena zapadna alopatska medicina smatra cijepljenje preventivnom, a ne kurativnom mjerom. „Prevencija po definiciji ne smije biti hazardna, dakle, ne smije biti potencijalno opasna odnosno ne smije ugrožavati zdravlje! Ispunjava li današnji način imunizacije (op.a. cijepljenje) taj temeljni postulat?” Aleksandar Soltyšik, dr. med, liječnik opće medicine i specijalist biološke medicine.

Izvorna Hipokratova zakletva koja je temelj liječničkog poziva kaže: “Propisivat ću liječenje na dobrobit svojih pacijenata u skladu sa svojim sposobnostima i rasuđivanjem i nikada nikome neću nanijeti zla. Nikome neću, čak i ako me zamoli, prepisati smrtonosni otrov niti ću mu dati savjet koji može prouzrokovati njegovu smrt.

Prema Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: konvencije o ljudskim pravima i biomedicini koje je potpisnica i RH, interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti, a postupak koji se odnosi na zdravlje može se provesti samo nakon što je osoba na koju se postupak odnosi informirana o tome i dajući svoj slobodan pristanak na njega.

U Nirnberškom kodeksu stoji da je dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno neophodan. To znači da bi osoba koja je uključena u eksperiment trebala imati pravnu sposobnost da da pristanak; koje bi trebalo biti postavljeno na razumljiv način, tako da osoba ima slobodnu moć izbora, bez intervencije bilo kojeg elementa sile, prijevare, prinude ili drugog oblika ograničenja ili prisile; i mora ga se uputiti da ima dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmetne problematike, kako bi mu se omogućilo razumijevanje i donošenje jasne odluke. Ovaj posljednji element zahtijeva da mu se prije prihvaćanja pozitivne odluke treba priopćiti prirodu, trajanje i svrhu eksperimenta; metodu i sredstva kojom se provodi; sve neugodnosti i opasnosti koje se mogu opravdati; i učinke na njegovo zdravlje ili osobu, koji eventualno mogu nastati njegovim sudjelovanjem u eksperimentu.Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete pristanka leži na svakoj osobi koja pokrene, usmjeri ili sudjeluje u eksperimentu. To je osobna dužnost i odgovornost koja se ne može nekažnjeno prenijeti na drugog

Ipak, u SAD-u se sredinom mjeseca prosinca 2020. godine započelo s masovnim cijepljenjem za C0VID-19 (u Hrvatskoj također). Krenulo se od štičenika staračkih domova, uglavnom vrlo starih i bolesnih ljudi. Podsjećamo na činjenicu da se sigurnost ovog cjepiva ispitivala u nikad kraćem periodu, ne dužem od 2 mjeseca, u kojem su bili uključeni isključivo zdravi ljudi. Ispitivanje je još uvijek u tijeku, a očekuje se da će konačni rezultati biti dostupni tek krajem 2022. godine. Time se ovo masovno cijepljenje bolesnih i vrlo starih ljudi, metodom genetskog inženjeringa (mRNA) koja do sada nikada nije korištena na ljudima u svrhu prevencije, može promatrati kao vrlo opasan i ogroman medicinski eksperiment.

U SAD-u se od cijepljenja za C0VID-19 u pet dana teško razboljelo više od 3 tisuće ljudi?

Američki centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (CDC) inačica našega Zavoda za javno zdravstvo je 19. prosinca 2020. godine objavio na svojoj službenoj web stranici da se u SAD-u od 14. do 18. prosinca 2020. godine cijepilo za COVID-19 čak 112.807 ljudi, a nakon cijepljenja se 3.150 ljudi ozbiljno razboljelo (Health Impact Events). U izvješću stoji i to da oni više nisu u stanju raditi ili obavljati bilo kakve dnevne aktivnosti, te im je potrebna posebna liječnička njega. Isti predstavljaju 2,79% (3.150/112.807*100) svih cijepljenih.

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf

Trenutno je u SAD-u hospitalizirano oko 29 tisuća ljudi zbog C0VIDA-19?

Trenutno je u SAD-u hospitalizirano oko 29 tisuća ljudi za koje se smatra da su ozbiljno oboljeli i u kritičnom stanju zbog C0VIDA-19.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

U SAD-u je u dva tjedna od cijepljenja za C0VID-19 umrlo 13 ljudi?

Usporedno s početkom cijepljenja u sustav za prijavu nuspojava cijepljenja VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) se od 14. do 30. prosinca 2020. godine u SAD-u prijavilo 13 smrti za koje se posumnjalo da su posljedica cijepljenja za C0VID-19. Smrti su se dogodile najčešće istog dana, do nekoliko dana nakon primljenog cjepiva. U nastavku prikaz podataka iz VAERS-a-

http://www.medalerts.org/vaersdb/

U VAERS se prijavljuje manje od 1% teških nuspojava cijepljenja?

Iz VAERS-a procjenjuju da se prijavljuje manje od 1% svih nuspojava cijepljenja, uključujući teške posljedice po zdravlje i smrt.

https://grantome.com/grant/NIH/R18-HS017045-01

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

Obzirom da se u VAERS prijavljuje manje od 1% svih mogućih nuspojava cijepljenja, postoji objektivna mogućnost da je najmanje sto puta više neprijavljenih slučajeva smrti povezano s cijepivom za C0VID-19, odnosno da je u dva tjedna koliko traje cijepljenje bilo više od 1.300 (13×100) umrlih. To bi predstavljalo stopu smrtnosti od 0,02% (1.300/6.688.231×100) za smrti povezane s cjepivom za C0VID-19, što je vrlo blizu stopi od 0,01% (2/20.000*100) koliko je u Pfizerovom istraživanju prijavljeno zdravih ljudi koji su umrli u roku od 48 dana od primljenog cjepiva za COVID-19 .

Kako se prijavljuju nuspojave cijepljenja u Hrvatskoj i ostalim zemljama regije?

Hoće li se svi oboljeli i umrli nakon cijepljenja za C0VID-19 u Hrvatskoj (Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori) prijaviti HALMED-u (agencija za reguliranje medicinskih proizvoda i lijekova odgovorne za primitak i obradu prijave nuspojave cijepljenja) , koji će alarmirati Vladu RH i Ministarstvo zdravstva, koji će potom u hitnom postupku zaustaviti cijepljenje, a oboljelima i obiteljima umrlih isplatiti visoke odštete o ćemu će javljati svi glavni mediji? Je li to realno za očekivati? Vidjeli smo što kaže Darko Krnić, dr.med. Voditelj Odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju HALMED-a kako prijava sumnje na nuspojavu cijepljenja izgleda u teoriji, a kako u praksi.

https://www.halmed.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/vanjski_suradnici/Darko-Krnic_CV_hr_web.pdf

Koliko je ljudi na Svijetu do danas primilo cjepivo za C0VID-19?

Do 8. siječnja 2021. godine u SAD-u je 6.688.231,00 ljudi primilo cjepivo za C0VID-19.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

Procjena mogućeg broja hospitaliziranih i umrlih od cjepiva za C0VID-19

U svijetu je na današnji dan 108.788,00 hospitaliziranih i 1.939.946,00 umrlih koji se povezuju s bolesti C0VID-19. Procjenjuje se da na svijetu živi oko 7.838.000.000,00 ljudi. Proizlazi da je stopa smrtnosti s C0VIDOM-19 oko 0,025%. Obzirom da se nad umrlima pozitivnima na virus SARS-CoV-2 ne provodi obdukcija, nemoguće je odrediti stvarni uzrok njihove smrti.

Trenutno

Prema u gornjem tekstu navedenim podacima 2,79% cijepljenih ljudi se nakon cijepljenja za C0VID-19 hospitalizira, a 0,02% umre. Proizlazi da postoji mogućnost da je trenutno u Svijetu od cjepiva za C0VID-19 hospitalizirano oko 520 tisuća (24.000.000X2,17/100), a umrlo 4.800 ljudi (24.000.000×0,02/100) u 24 dana.

U godinu dana

Ukoliko se s cijepljenjem nastavi jednakim intenzitetom i s jednakim brojem žrtava procjenili smo da bi se od cjepiva za C0VID-19 u jednoj godini više od 10 milijuna (24.000.000/24x365x2,79/100) cijepljenih ljudi moglo ozbiljno razboljeti i postati nesposobno za rad, a oko 73 tisuće (24.000.000/24x365x0,02/100) umrijeti.

Kada bi se cijepio cijeli svijet

Međutim, ako bi se procijepilo 100% cjelokupne svjetske populacije oko 218 milijuna (7.838.000.000×2,79/100) cijepljenih moglo bi se vrlo brzo hospitalizirati, a oko 1.567.600,00 (7.838.000.000×0,02/100) njih nakon primljenog cjepiva i umijeti.

Zaključak

Podatak o broju smrti koje se povezuju s cijepljenjem možemo samo procijeniti, obzirom da najbolji svjetski sistem za praćenje nuspojava cijepljenja VAERS navodi da se prijavljuje tek 1% svih sumnji na nuspojave cijepljenja.

Prema svemu gore navedenom očigledno je da se radi o eksperimentu s novom nedovoljno istraženom tehnologijom (mRNA) genetskog inženjeringa nad ljudima za koju ne znamo gdje nas vodi, a od koje postoji ozbiljan rizik od teškog razboljevanja više od sedam tisuća puta veći nego što je rizik od teškog razboljevanja s C0VIDOM-19, te približno jednak riziku od smrti s C0VIDOM-19, koji pritom nije isključen.

Možemo li se s pravom pitati kakva je to prevencija koja nas teško razboljeva daleko više nego bolest, a ubija u istom rangu s njom, s tim da nužno ne isključuje smrt i razboljevanje od te iste bolesti?

5 7 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments