Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) promijenila je definiciju “imuniteta stada”, podilazeći ideji masovnog cijepljenja

0
2498

Još 09. lipnja 2020. godine WHO je definirala imunitet stada riječima:

What is herd immunity?

Herd immunity is the indirect protection from an infectious disease that happens when a population is immune either through vaccination or immunity developed through previous infection. This means that even people who haven’t been infected, or in whom an infection hasn’t triggered an immune response, they are protected because people around them who are immune can act as buffers between them and an infected person. The threshold for establishing herd immunity for COVID-19 is not yet clear.

u prijevodu:

Imunitet stada neizravna je zaštita od zarazne bolesti koja se događa kada je stanovništvo imuno bilo putem cijepljenja ili imunitetom razvijenim prethodnom infekcijom. To znači da su čak i ljudi koji nisu zaraženi ili kod kojih infekcija nije pokrenula imunološki odgovor zaštićeni jer ljudi oko sebe koji su imuni mogu djelovati kao odbojnici između sebe i zaražene osobe. Prag za uspostavljanje imuniteta stada za COVID-19 još nije jasan“.

Međutim, od 12. listopada 2020. godine, WHO-a je iz definicije izbacila prirodni način uspostavljanja imuniteta “prethodnom infekcijom” te ostavila samo cijepljenje:

What is herd immunity?

“Herd immunity, also known as ‘population immunity’, is a concept used for vaccination, in which a population can be protected from a certain virus if a threshold of vaccination is reached.

Herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it. Read the Director-General’s 12 October media briefing speech for more detail.

Vaccines train our immune systems to develop antibodies, just as might happen when we are exposed to a disease but – crucially – vaccines work without making us sick. Vaccinated people are protected from getting the disease in question. Visit our webpage on COVID-19 and vaccines for more detail.

As more people in a community get vaccinated, fewer people remain vulnerable, and there is less possibility for passing the pathogen on from person to person. Lowering the possibility for a pathogen to circulate in the community protects those who cannot be vaccinated due to other serious health conditions from the disease targeted by the vaccine. This is called ‘herd immunity’.

‘Herd immunity’ exists when a high percentage of the population is vaccinated, making it difficult for infectious diseases to spread, because there are not many people who can be infected. Read our Q&A on vaccines and immunization for more information.

The percentage of people who need to have antibodies in order to achieve herd immunity against a particular disease varies with each disease. For example, herd immunity against measles requires about 95% of a population to be vaccinated. The remaining 5% will be protected by the fact that measles will not spread among those who are vaccinated. For polio, the threshold is about 80%.

Achieving herd immunity with safe and effective vaccines makes diseases rarer and saves lives.

u prijevodu:

Imunitet stada’, poznat i kao ‘imunitet stanovništva’, koncept je koji se koristi za cijepljenje, u kojem se populacija može zaštititi od određenog virusa ako se dosegne prag cijepljenja.

Imunitet stada postiže se zaštitom ljudi od virusa, a ne izlaganjem njemu. Za više detalja pročitajte govor generalnog direktora 12. listopada za medije.

Cjepiva treniraju naš imunološki sustav za stvaranje antitijela, baš kao što se može dogoditi kada smo izloženi bolesti, ali – što je presudno – cjepiva djeluju bez da nas razbole. Cijepljene osobe zaštićene su od oboljenja o kojem je riječ. Posjetite našu web stranicu o COVIDU-19 i cjepivima za više detalja.

Kako se više ljudi u zajednici cijepi, sve manje ljudi ostaje ranjivo i manja je mogućnost prenošenja patogena s osobe na osobu. Smanjivanje mogućnosti da patogen cirkulira u zajednici štiti one koji se zbog drugih ozbiljnih zdravstvenih stanja ne mogu cijepiti od bolesti koju cilja cjepivo. To se naziva ‘imunitet stada’.

‘Imunitet stada’ postoji kada se cijepi visok postotak stanovništva, što otežava širenje zaraznih bolesti, jer nema puno ljudi koji mogu biti zaraženi. Za više informacija pročitajte naša Pitanja i odgovori o cjepivima i imunizaciji.

Ipak, u stvarnosti je to nešto drugačije, pa se tako trudnicama i mlađoj djeci savjetuje izbjegavanje cijepljenja, a brigu izazivaju i alergijske reakcije te razne nuspojave na ubrzano razvijana cjepiva (za C0VID-19) koja su se u vrlo kratkom roku pojavila na tržištu. Prisjetimo se malo i 2009. godine, kada je također od ničega proizvedena velika histerija oko (Svinjske) gripe, a prethodno je WHO-a također promijenila definiciju pojma „pandemija“, kako bi se nikada blaža (Svinjska) gripa mogla svrstati u kategoriju Pandemije. Ovaj potez WHO-e rezultirao je agresivnom i vrlo pogubnom reklamnom promidžbom farmaceutskih proizvoda, poput cjepiva i lijekova za gripu, koji su predstavljeni kao jedini spas od “smrtonosne” gripe.

Predlažemo čitateljima slijedeće članke koji detaljnije opisuju kako je Svjetska zdravstvena organizaija mijenjala definicije (pandemije) 2009. godine i koje su bile posljedice toga.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments