Studija: Usporedba učestalosti posjeta liječniku između cijepljene i necijepljene djece kroz prvih 10 godina života

0
2993

Studija objavljena 22. studenoga 2020. godine, prikazala je usporedbu učestalosti posjeta liječniku između cijepljene i necijepljene djece kroz prvih 10 godina života. Studiju su proveli u jednoj liječničkoj praksi u SAD-u, gdje su necijepljena djeca dobrodošla jednako kao i cijepljena. U skupini cijepljenih bilo je 2763 djece, u koju se ubrajaju cijepljeni sa različitim brojem cjepiva: od jedne doze jednog cjepiva do svih preporučenih doza u SAD. Necijepljene djece u studiji bilo je 561.

Izvor: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8674/pdf

U nastavku možete pregledati još neke znanstvene studije koje su ukazale da su necijepljena djeca daleko zdravija od cijepljene

STUDIJA: Prijevremeni porođaj, cijepljenje i poremećaji neurorazvoja: presječno istraživanje cijepljene i necijepljene djece u dobi od 6 do 12 godina

Prva (pilot) znanstvena studija objavljena 24. travnja 2017. godine provedena je na uzorku od šesto šezdeset i šest djece uspoređuje zdravlje cijepljene nasuprot necijepljenoj djeci od šest do šesnaest godina te ukazuje da cijepljena djeca imaju značajno veće vjerovatnoće za razvoj brojnih zdravstvenih poremećaja

Sažetak

Od oko 8% do 27% nedonoščadi razvija simptome poremećaja iz autističnog spektra, ali uzroci nisu dobro razumljivi. Prerano rođena djeca dobivaju iste doze preporučenih cjepiva i istim rasporedom kao i redovno rođena djeca. Moguća uloga cijepljenja u neurorazvojnim poremećajima (NDD) među prerano rođenom djecom nije poznata, dijelom i zato što su klinička ispitivanja dječjih cjepiva prije izdavanja dozvole isključila prerano rođenu djecu. Ovaj rad istražuje vezu između prijevremenog rođenja, cijepljenja i NDD-a, na temelju sekundarne analize podataka iz anonimne ankete majki, uspoređujući povijest rođenja i zdravstvene ishode cijepljene i necijepljene djece školske dobi od 6 do 12 godina. Dobiven je praktični uzorak od 666 djece, od kojih je 261 (39%) bilo necijepljeno, 7,5% je imalo NDD (definirano kao smetnja u učenju, poremećaj hiperaktivnosti s deficitom pažnje i / ili poremećaj spektra autizma), a 7,7% rođeno je prerano. Nije utvrđena povezanost između prijevremenog rođenja i NDD-a u odsutnosti cijepljenja, ali cijepljenje je značajno povezano s NDD-om u djece rođene u terminu (OR 2,7, 95% CI: 1,2, 6,0). Međutim, cijepljenje povezano s prijevremenim rođenjem povezano je s povećanim izgledom za NDD, u rasponu od 5,4 (95% CI: 2,5, 11,9) u usporedbi s cijepljenom, ali nedonoščadi, do 14,5 (95% CI: 5,4, 38,7) u usporedbi s djecom koji nisu bili ni nedonoščad ni cijepljeni. Rezultati ovog pilot-istraživanja sugeriraju tragove o epidemiologiji i uzročnicima NDD-a, ali dovode u pitanje sigurnost trenutne prakse cijepljenja nedonoščadi. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ovi podaci potvrdili i dodatno istražili kako bi se optimizirao utjecaj cjepiva na dječje zdravlje.

https://oatext.com/Preterm-birth-vaccination-and-neurodevelopmental-disorders-a-cross-sectional-study-of-6-to-12-year-old-vaccinated-and-unvaccinated-children.php

STUDIJA: Analiza ishoda usporedbe cijepljene i necijepljene djece

U ovoj studiji objavljenoj 27. ožujka 2020. godine opaženi su značajno veći izgledi za zaostajanje u razvoju, za razvoj astme i infekcije uha kod cijepljene skupine u odnosu na necijepljenu skupinu ispitane djece.Sažetak na hrvatskom jeziku pogledajte ovdje.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2050312120925344

STUDIJA: Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12- year old U.S. children

U sažetku studije objavlje 24. travnja 2017. godine navodi se slijedeće. Cijepljenjem su spriječeni milijuni zaraznih bolesti, hospitalizacija i smrti među američkom djecom, no dugoročni zdravstveni ishodi rasporeda cijepljenja i dalje su neizvjesni. Američki institut za medicinu preporučio je istraživanje za rješavanje ovog pitanja. Cilj ove studije bio je 1) usporediti cijepljenu i necijepljenu djecu na širokom rasponu zdravstvenih ishoda i 2) utvrditi je li postoji veza između cijepljenja i poremećaja neurorazvoja (NDD). Studija presjeka majki djece koja su se školovala kod kuće provedena je u suradnji s organizacijama za škole od kuće u četiri američke države: Floridi, Louisiani, Mississippiju i Oregonu. Od majki je zatraženo da popune anonimni internetski upitnik o svojoj 6 do 12 godišnjoj biološkoj djeci s obzirom na čimbenike povezane s trudnoćom, povijesti rođenja, cijepljenjima, bolestima koje dijagnosticiraju liječnici, lijekovima koji se koriste i zdravstvenim uslugama. NDD, izvedena dijagnostička mjera, definirana je kao jednu ili više od sljedeće tri usko povezane dijagnoze: teškoća u učenju, poremećaj hiperaktivnosti s nedostatkom pažnje i poremećaj spektra autizma. Dobiven je praktični uzorak od 666 djece, od kojih je 261 (39%) necijepljeno. Kod cijepljenih su se rjeđe dijagnosticirale vodene kozice i pertusis nego kod necijepljenih, ali cijepljeni su imali veću vjerojatnost za dijagnozu upale pluća, upale srednjeg uha, alergije i NDD. Nakon prilagodbe, cijepljenje, muški spol i prijevremeni porođaj ostali su značajno povezani s NDD-om. Međutim, u konačnom prilagođenom modelu s interakcijom, cijepljenje, ali ne i prijevremeno rođenje, ostalo je povezano s NDD-om, dok je interakcija prijevremenog porođaja i cijepljenja bila povezana sa 6,6 puta povećanom vjerojatnošću za NDD (95% CI: 2,8, 15,5). U zaključku je utvrđeno da cijepljena djeca školskog uzrasta imaju veću stopu alergija i NDD od necijepljene djece školskog uzrasta. Iako je cijepljenje ostalo značajno povezano s NDD-om nakon kontrole drugih čimbenika, prijevremeno rođenje zajedno s cijepljenjem bilo je povezano s očitim sinergijskim povećanjem šansi za NDD. Potrebna su daljnja istraživanja koja uključuju veće, neovisne uzorke i jači dizajn istraživanja kako bi se provjerili i razumjeli ovi neočekivani nalazi kako bi se optimizirao utjecaj cjepiva na dječje zdravlje.

https://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6-to-12-year-old-U-S-children.php#gsc.tab=0

STUDIJA: Pilot studija iz Novog Zelanda: Necijepljena djeca su zdravija

STUDIJE: Razne studije uz grafove koje ukazuju na povezanost cijepljenja s razvojem brojnih bolesti kod djece:

4 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments