U Hrvatskoj je prijavljeno ukupno 1686 neželjenih reakcija na primljeno cjepivo protiv COVIDA-19, 202 su ozbiljne, a 8 je smrtnih ishoda

1
1852

U Hrvatskoj je do 16. ožujka 2021. godine u HALMED-ov sustav prijave neželjenih reakcija na cjepiva prijavljeno ukupno 1686 neželjenih reakcija na primljeno cjepivo protiv COVIDA-19. Ukupno su 202 prijave ocijenjene ozbiljnim, od čega je 8 prijava bilo sa smrtnim ishodom. Iako ćete od mnogih agresivnih promotora cijepljenja čuti da koincidencija ne znači i kauzalnost, primijetili smo kako nisu bili tako glasni kada se koincidencija koristila da se osobe umrle uslijed brojnih komorbiditeta prethodno pozitivne na rezultatu PCR testa bez provedene obdukcije označe osobama umrlim od COVIDA-19. Budući  smatramo kako je potrebno koristiti ujednačene kriterije koincidencije i poznate činjence, iz ovih i drugih poznatih podataka izračunali smo koja je vjerojatnost da se zarazite i umrete od bolesti COVID-19, a koja da se cijepite i umrete od cjepiva protiv bolesti COVID-19. Rezultat do kojega smo došli mogao bi vas zapanjiti.

Uvod

Vlada RH je 27. prosinca 2020. godine javila da je nakon što je u Hrvatski zavod za javno zdravstvo stiglo prvih 9.750 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 tvrtke Pfizer-BioNTech, 27., 28. i 29. prosinca 2020. započela i distribucija prvih doza cjepiva i cijepljenje građana u svim županijama. U tim će se danima u svim državama članicama Europske unije odvijati ,,Europski dani cijepljenja”, kojima je cilj podizanje svijesti o važnosti cjepiva kao najsigurnijem načinu da se okonča pandemija koronavirusa. Cjepivo će biti besplatno za sve, a građani će se moći cijepiti na dobrovoljnoj osnovi. Nakon početka cijepljenja u Hrvatskoj do 16. ožujka prošlo je točno 3 mjeseca i 16 dana.

Suvremena zapadna alopatska medicina smatra cijepljenje preventivnom, a ne kurativnom mjerom.

Prevencija po definiciji ne smije biti hazardna, dakle, ne smije biti potencijalno opasna odnosno ne smije ugrožavati zdravlje! Ispunjava li današnji način imunizacije (op.a. cijepljenje) taj temeljni postulat?Aleksandar Soltyšik, dr. med, liječnik opće medicine i specijalist biološke medicine.

U Hrvatskoj je do 16. ožujka 2021. godine u HALMED-ov sustav prijave neželjenih reakcija na cjepiva prijavljeno ukupno 1686 neželjenih reakcija na primljeno cjepivo protiv COVIDA-19. Ukupno su 202 prijave ocijenjene ozbiljnim, od čega je 8 prijava bilo sa smrtnim ishodom.

Iz HALMED-a javljaju kako je nakon primljenog cjepiva protiv COVIDA-19 bilo najviše prijava blagih nuspojava, poput povišene tjelesne temperature, boli na mjestu primjene, glavobolje, bola u mišićima, zimice, opće slabosti, umora, crvenila na mjestu primjene cjepiva, mučnine i boli u zglobovima, a među ozbiljnim nuspojavama, kojih je bilo manje najčešće su zabilježene reakcije preosjetljivosti, odnosno alergijske reakcije koje su se manifestirale kao osip, svrbež i urtikarija (koprivnjača) – kronični osip na tijelu nedugo nakon primjene cjepiva, zbog čega su primijenjeni antialergijski lijekovi. Radilo se o odraslim osobama mlađe do srednje životne dobi. Također, rjeđe su zabilježene reakcije pareze lica odnosno periferne slabosti jedne strane lica (Bellova paraliza). Ove reakcije obično su povezane s otokom tkiva koji pritišće živac i najčešće je riječ o prolaznom stanju. No, ne i uvijek. Zaprimljene su i prijave smrtnih ishoda.

Podaci o zaprimljenim prijavama sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19

Naglasili su da se cjepiva protiv bolesti COVID-19 nakon odobrenja prate posebno intenzivno i s tim ciljem su na europskoj razini uvedeni mehanizmi pomoću kojih se regulatornim tijelima omogućuje da prikupe još više podataka o sigurnosti njihove primjene. Na nacionalnoj razini, u Republici Hrvatskoj prijave sumnji na nuspojave cjepiva zaprimaju i prate Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Zaprimljene prijave obrađuju se i ocjenjuju kao dio standardnog farmakovigilancijskog postupka.
Cijepljenje u Republici Hrvatskoj trenutačno se provodi odobrenim cjepivima Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) i COVID-19 Vaccine AstraZeneca (AstraZeneca, Sveučilište u Oxfordu) U Republici Hrvatskoj je do 25. veljače 2021. godine primijenjeno gotovo 200.000 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19.
Zaprimljeno je 8 prijava sumnji na nuspojave sa smrtnim ishodom koje su vremenski povezane s razdobljem cijepljenja. Od toga, za 5 prijava uzročno-posljedičnu povezanost s cijepljenjem iz trenutačno dostupnih podataka nije moguće ocijeniti. Zatraženi su dodatni podaci koji su potrebni za potpunu ocjenu prijava. Za 3 prijave je, slijedom provedene potpune ocjene sve dostavljene medicinske dokumentacije, uzročno-posljedična povezanost između primjene cjepiva i smrtnog ishoda ocijenjena kao: Nije vjerojatna.

U pasivne sustave prijave neželjenih reakcija na cjepiva kakva je i HALMED-ova prijavljuje se manje od 1% svih neželjenih reakcija

Podaci o prijavama neželjenih reakcija cjepiva protiv COVIDA-19 iz baza sustava VAERS i HALMED su same po sebi dovoljno šokantne, a prema istraživanju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi SAD-a, u (pasivni) sustav VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) prijavljuje se manje od 1% svih neželjenih reakcija, odnosno stvaran broj neželjenih reakcija je najvjerojatnije više od sto puta veći. I VAERS-ov i HALMED-ov su PASIVNI sustav prijave neželjenih reakcija, što znači da se oslanjaju na dobru volju pojedinaca i zdravstvenih djelatnika da prijave moguću nuspojavu.
Obzirom da je poznato da se u pasivne sustave prijave neželjenih posljedica poput američkog VAERS-a, prijavljuje manje od 1% svih neželjenih reakcija, logično je zaključiti da niti HALEMD-ov sustav u tome nije iznimka.
S obzirom na navedeno, postoji velika vjerojatnost da je do sada na oko 200 tisuća primljenih cjepiva bilo barem 100 puta više slučajeva koje je bilo potrebno prijaviti. Iz tog razloga smo sve prijavljene podatke o neželjenim reakcijama na cjepivo protiv COVIDA-19 pomnožili sa 100. Proizlazi da postoji velika vjerojatnost da je barem 170 tisuća neželjenih reakcija (85% od 200 tisuća cijepljenih), 20 tisuće ozbiljnih neželjenih reakcija (10% od 200 tisuća cijepljenih) , od kojih 800 sa smrtnim ishodom (0,4% od 200 tisuća cijepljenih). Ako uzmemo u obzir da se u prijavama o neželjenim reakcijama na primljeno cjepivo protiv COVIDA-19 radilo o odraslim osobama mlađe do srednje životne dobi dolazimo do slijedećih vjerojatnosti za prijavu smrt nakon cijepljenja: 
  • Vjerojatnost da će osoba mlađe i srednje životne dobi nakon što se cijepila protiv COVIDA-19 vrlo brzo i umrijeti iznosi 0,4%.
Iako se radi o zdravstvenim tegobama i ozljedama koji su uslijedile neposredno nakon cijepljenja, nije uvijek dokazivo da je cijepljenje i uzrok takve posljedice, međutim trebalo bi jasno naglasiti da je uzročno posljedičnu vezu cijepljenja i razbolijevanja, kao i cijepljenja i smrti iznimno teško dokazati, jednom kada se sastojina našim regulatorima nepoznatog sastava cjepiva, kojega niti ne smiju istražiti, proširi krvožilnim sustavom čovjeka u kojega je ubrizgana. Isto tako važno je naglasiti da se niti smrti od COVIDA-19 nisu dokazivale.
S obzirom na činjenicu da su od bolesti COVID-19  ljudi do 69 godina bez prethodno prijavljenih komorbiditeta bili iznimno rijetko hospitalizirani, a postotak smrtnosti se kretao oko 0,2%, odnosno postotak preživljavanja je bio oko 99,8% među kojima su uključeni i oni s drugim komorbiditetima:
  • Vjerojatnost da svaka osoba mlađa od 65 godina prethodno zaražena SARS-CoV-2 virusom umre od COVIDA-19 je 0,2% (0,2×1,65/100), odnosno vjerojatnost da preživi je 99,8%.
Ljudi mlađi od 65 godina, bez evidentiranog težeg zdravstvenog stanja, predstavljaju od 0,7% do 2,6% svih smrtnih slučajeva od COVIDA-19, u prosjeku 1,65% pa je tako:
  • Vjerojatnost da osoba mlađa od 65 godina bez evidentiranog težeg zdravstvenog stanja prethodno zaražena SARS-CoV-2 virusom umre od COVIDA-19 je 0,0033% (0,2×1,65/100), odnosno vjerojatnost da preživi je 99,9967%
Dakle, na svakih 165 smrtnih slučajeva od COVIDA-19, jedan smrtni slučaj je osoba bez evidencije o težem zdravstvenom stanju (što dakako ne znači da osoba nije imala teže zdravstveno stanje, već ono nije bilo evidentirano u zdravstvenom sustavu).

Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da je oko 10% svjetske populacije zaraženo SARS-CoV-2 virusom

Ako uzmemo podatak Svjetske zdravstvene organizacije da je nešto malo manje od 10% ljudi zaraženo koronavirusom, a znamo da se osoba prije nego li umre od COVIDA-19, treba prethodno i zaraziti virusom SARS-CoV-2, doći ćemo do vjerojatnosti da se zdrava osoba do 65 godina starosti zarazi virusom SARS-CoV-2, a potom i umre od COVIDA-19 koja je slijedeća:
  • Vjerojatnost da se svaka osoba mlađa od 65 godina, prethodno zarazi, a potom i umre od COVIDA-19 je 0,02% (0,2 x 10/100), odnosno preživi je 99,98%.
  • Vjerojatnost da se svaka osoba mlađa od 65 godina, bez evidentiranog težeg zdravstvenog stanja, prethodno zarazi, a potom i umre od COVIDA-19 je oko 0,000033% (0,00033 x 10/100), odnosno preživi je 99,999967%.

Zaključak

U ovom pregledu smo se koncentrirali na smrtnost, a ozbiljne neželjene reakcije smo zanemarili. Važno je razumjeti da to ne znači da bi se druge, a osobito ozbiljne neželjene reakcije trebale zanemariti, već smo se zbog preglednosti ovaj put zadržali samo na  smrtnosti. Usporedili smo vjerojatnosti od (prijave) smrti nakon zaražavanja i  razboljevanja od COVIDA-19 i vjerojatnosti od (prijave) smrti nakon cijepljenja protiv COVIDA-19.
Iz svega gore navedenog, odnosno iz poznatih službenih podataka, došli smo do ozbiljnih indicija, da bi za sve mlađe od 65 godina vjerojatnost za smrt nakon primljenog cjepiva protiv COVIDA-19 mogla bi biti barem dvadeset puta veća od vjerojatnosti za zaražavanje, a potom i smrt od COVIDA-19 (0,4% vs. 0,02%), a za one mlađe od 65 godina bez prethodno evidentiranog težeg zdravstvenog stanja, kojima praktički život uopće nije bio ugrožen predmetnom bolešću, vjerojatnost od smrti nakon cijepljenja je više od 12 tisuća puta veća (0,4% vs. 0,000033%).
Iz poznatih podataka postoji opravdana sumnja da je cijepljenje, a potom i (prijava) smrt nakon primljenog cjepiva protiv COVIDA-19 ako ste mlađi od 65 godina nesrazmjerno vjerojatnija (od 20 do 12.000 puta) od zaražavanja, a potom i (prijave) smrti od COVIDA-19.  
Ažuriranje 17. ožujka 2021. godine 11:44
U objavljenom članku 17. ožujka 2021. godine omaškom se potkrala greška u izračunu, kada smo sve podatke o broju prijavljenih neželjenih reakcija iz Halmeda pomnožili s deset umjesto sa sto kako smo i rekli da ćemo učiniti. To smo u ovom ažuriranju popravili, a čitateljima se ispričavamo.
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
nonwo
2 years ago

Kad se već “oteliš” upozoriti primatelje da je cijepljenje opasno ,možebit smrtnosno-najčešće slijedi cendranje…da ali ako dobijem koronu…. Kao da si s koronom AUTOMATSKI mrtav….???? Jesus…pa tko umire od covida a da već nema sto bolesti,.sijaset godina.Još da se ne liječe neučinkovitim toksičnim remdesivirom,stavljaju sedirani na kontroverzne respiratore(preagresivno) i uskraćuje im se efikasna antivirusna terapija npr.ivermectinom-ne bi ih bilo ni među starijima. Statistički zanemariv broj ljudi može prethodno zdrav umrijeti od covida…Što mu se moglo dogoditi i s gripom,atipičnim pneumonijama…etc..jer su karte sudbine tako pale…I uvijek je toga bilo i biti će…Dovoljno je da je čovjek iscrpljen,u dugotrajnom stresu,neredovito i… Read more »