SLUŽBENA POTVRDA DA SU COVID CJEPIVA BILA UBOJITA

99
5297

Za potrebe ovog teksta koristit ću samo službene podatke koji su objavljeni na ovom portalu:

Podatke možete preuzeti s ove poveznice:

Za sve grafove koji će biti prikazani korišteni su podaci iz Tablice 2. istog službenog dokumenta. Grafovi prikazuju dobno standardiziranu stopu smrtnosti na 100. 000 osoba-godina (eng. Age-standardised mortality rate / 100,000 person-years) u rasponu od siječnja 2021. do svibnja 2022. godine. Dobno standardizirana stopa smrtnosti na 100. 000 osoba-godina (ubuduće ću koristiti pokratu smrtnost ili stopa smrtnosti) je jedan od načina kako se mogu uspoređivati dobne grupe različitih broja članova i starost članova. Naravno, ona nije savršena, a o tome malo kasnije. Mi ćemo uspoređivati smrtnost necijepljenih s onima koji su primili različit broj cjepiva (do 3 doze) i zanimati će nas ukupna smrtnost s obzirom da se nećemo praviti da znamo koji je uzrok smrti kod ljudi i zato što je ukupna smrtnost ono što bi nas trebalo zanimati kada se ocjenjuje utjecaj nekog cjepiva. Kad se ocjenjuje utjecaj cjepiva zanima nas je li ono smanjilo ukupnu smrtnost s obzirom na to da možda i može smanjiti smrti nekoga određenog uzroka, ali povećati broj smrti nekog drugog uzroka. Upravo zato smatram da bi se ukupna smrtnost ili ukupno zdravlje trebala promatrati kada se ocjenjuje utjecaj određenog lijeka.

DOBNA GRUPA 18 – 39 GODINA STAROSTI

Na prvoj slici vidimo ukupnu smrtnost Engleza starosti 18-39 godina u razdoblju od siječnja 2021. do svibnja 2022. ovisno o njihovom o cijepnom statusu.

Graf izgleda dosta natrpano s obzirom na to da prikazuje puno podataka, a kako biste uvidjeli ono najbitnije, podrobnije ćemo proći kroz prikazane rezultate.

Podaci necijepljenih prikazani su crnom bojom i može se primijetiti da smrtnost opada od siječnja do svibnja 2021. Podaci o smrtnost cijepljenih prvom dozom unutar 21 dan od cijepljena prikazani su crvenom bojom. U siječnju 2021. vidimo da je smrtnost cijepljenih unutar 21 dan unutar pogreške jednaka smrtnosti necijepljenih, međutim već sljedeći mjesec smrtnost cijepljenih prvom dozom unutar 21 dan značajno je veća od smrtnost necijepljenih. Zašto to nije bio prvi (i jedini) znak da se cijepljenjem povećava smrtnost i da se populacija od 18-39 godina starosti ne bi trebala cijepiti? Tijekom slijedeća dva mjeseca, u ožujku i travnju, smrtnost ostaje unutar pogreške jednaka smrtnosti necijepljenih, ali onda u svibnju značajno pada da bi u lipnju pala ispod stope smrti necijepljenih. Šta se zbiva, zašto smrtnost cijepljenih „opada“? Vjerujem da je to samo artefakt metode Age-standardize mortality rate/ 100 000 person-year po kojoj Ured za nacionalnu statistiku Ujedinjenog kraljevstva (ONS) radi izračun s obzirom da se za broj cijepljenih i broj necijepljenih uzima onaj koji je bio na zadnji dan u mjesecu dok su ljudi u obje grupe umirali kroz cijeli mjesec.

ARTEFAKT ONS-ove METODE

Probat ću taj artefakt objasniti na primjeru:  recimo da prvi dan u mjesecu imamo populaciju od 100.000 ljudi i da se svaki dan u mjesecu cijepi 1.000 ljudi. Na kraju mjeseca će biti 30. 000 cijepljenih i 70.000 necijepljenih. Pretpostavimo i da je smrtnost podjednaka u te dvije grupe, tj. da prvi dan u necijepljenoj grupi premine 100 ljudi, a u cijepljenoj 1, drugi dan u necijepljenoj premine 99 ljudi a u cijepljenoj 2, i tako do zadnjeg dana u kojem u cijepljenoj grupi premine 30 ljudi, a u necijepljenoj 70, tj. da je dnevna smrtnost u obje grupe 0.1%. Kroz taj mjesec u cijepljenoj grupi je preminulo 465 ljudi, a u necijepljenoj 2550. ONS kod računice te brojeve podijeli s brojem ljudi u toj skupini na zadnji dan u mjesecu i dobije stopu smrtnosti od 465/30.000=1.5% za cijepljene i 2550/70.000=3.6% kod cijepljenih, tj. iako je dnevna smrtnost u obje grupe jednaka, (za mjesečnu stopu) smrtnost po metodologiji koju je odabrao ONS u necijepljenoj grupi više je nego duplo veća od smrtnosti u cijepljenoj grupi. Do razilaženja smrtnosti je došlo s obzirom na to da cijepljena populacija nije jednak period vremena provela u tom svojstvu kao i necijepljena. Necijepljeni su cijeli mjesec necijepljeni i cijeli mjesec mogu preminuti zbog bilo kojeg razloga, dok cijepljeni imaju šansu da se njihova smrt broji u smrt cijepljenih samo onaj dio vremena od kada su cijepljeni pa do kraja mjeseca.

Zbog toga kroz cijelu ovu analizu treba imati na umu da u odnosu na dnevnu stopu smrtnosti mjesečna smrtnost o kojoj govorimo u ovoj analizi uvijek će precjenjivati stopu smrtnosti necijepljenih i podcjenjivati stopu smrtnosti cijepljenih. I to precjenjivanje/podcjenjivanje će biti tim veće što je veća relativna brzina cijepljenja kroz taj mjesec. Više o metodologiji ONS-a možete pronaći na ovoj poveznici:

Sada se možemo vratiti i pokušati odgovoriti na pitanje zašto u svibnju neznačajno i u lipnju značajno „opada“ smrtnost onih koji su cijepljeni u manje od 21 dan u odnosu na necijepljene. Za to će nam pomoći graf tjedne promjene udjela cijepljenih kojeg možete vidjeti na Slici 2, a koji je preuzet sa 20. stranice dokumenta sa ove poveznice:

Na grafu možemo vidjet da u 18. tjednu tj. baš na kraju travnja i početku svibnja počinje najbrži rast u postotku primitka cjepiva u dobnoj grupi od 35-40 godina, koji zatim slijedi i kod mlađe dobne grupe da bi se taj najbrži rast u dobnoj grupi od 20-18 godina završio u 29. tjednu, tj. kada je već prošao lipanj. U objašnjenju artefakta ONS-ove metode dao sam primjer gdje se u mjesec dana procijepilo 30% populacije te je to uzrokovalo da mjesečna stopa smrtnosti bude više od 2 puta veća u necijepljenoj u odnosu na cijepljenu grupu iako su dnevne smrtnosti bile jednake. Vidimo da se od 18. do 23. tjedna u dobnoj grupi postotak cijepljenih povisio sa 27% na 60% tj. za više od 30%, a da se mjesečna stopa smrtnosti cijepljenih od necijepljenih razlikuje za malo više od 2 puta. Ukratko, to su vrijednosti koji sam koristio u primjeru pokazivanja artefakta ONS-ove metode, stoga smatram da je to artefakt ONS-ove metode te da se dnevna stopa smrtnosti necijepljenih i cijepljenih ne razlikuje u svibnju i lipnju iako se mjesečna vrijednost razlikuje za otprilike dva puta.

DOBNA GRUPA 40 – 49 GODINA STAROSTI

Na Slici 2. možemo vidjeti da postotak cijepljenih u dobnim grupama 40-45 i 45-50 brzo raste već od prvog tjedna 2021. tako da već i za siječanjske podatke možemo očekivati da imaju značajne artefakte u odnosu na dnevne stope smrtnosti. Ali kao što sam objasnio prije, taj tip artefakta uvijek precjenjuje stopu smrtnosti necijepljenih, a podcjenjuje stopu smrtnosti cijepljenih. I onda čak i kada uz to u ožujku i travnju na Slici 3. vidimo da je prisutna značajno veća stopa smrtnosti cijepljenih prvom dozom prije više od 21 dan u odnosu na necijepljene, postavlja se pitanje zašto tada nije ukinuta mogućnost cijepljenja za dobnu grupu od 40-49 godina.

Na Slici 4. možemo vidjeti da negdje oko 32. tjedna 2021. prestaje velika mjesečna promjena postotka primitka 2 doze, pa ću od kolovoza nadalje analizirati graf. Upravo od kolovoza 2021. vidimo da je smrtnost cijepljenih prvom dozom značajno veća od smrtnosti necijepljenih i ta povećana smrtnost se nastavlja sve do kada su prikazani podaci – do svibnja 2022.

DOBNA GRUPA 50 – 59 GODINA STAROSTI

Možda se sjećamo, a ako se ne sjećamo, možemo vidjeti na Slici 2 da su prvo cijepljeni najstariji, a kako je vrijeme odmicalo krenulo se sa cijepljenjem sve mlađih dobnih grupa. Kako smo za prošlu dobnu grupu vidjeli da je značajno cijepljenje počelo već početkom godine, tako je to još izraženije za ovu dobnu grupu pa neću ponovo obrazlagati da podaci početkom 2021 imaju artefakte. Međutim, ono što možemo vidjeti je da je usprkos tome već od srpnja 2021. smrtnost cijepljenih prije više od 21 dan (prikazano zelenom bojom) za više od 2 puta veća od smrtnosti necijepljenih i da ta smrtnost ostaje značajno veća sve do kad imamo prikazane podatke – do svibnja 2022. Međutim, valja primijetiti i još nešto u odnosu na dobnu grupu od 40-49 godina. Kako je cijepljenje u ovoj grupi prije krenulo, tako je i cijepljenje drugom dozom isto prije krenulo te je prije i završilo brzo povećanje postotka cijepljenja, pa su i artefakti prije završili tako da možemo vidjeti da je smrtnost cijepljenih drugom dozom prije više od 21 dan (roza boja) značajno veća u odnosu na necijepljene od siječnja pa do svibnja 2022.

DOBNA GRUPA 60-69 GODINA STAROSTI

 

Pretpostavljam da biste na temelju uzorka tri prijašnje dobne grupe sada mogli i sami analizirati graf za dobnu grupu od 60-69 godina. Opet zbog artefakata preskačemo analizu do svibnja 2021., a već od lipnja 2021. pa sve do svibnja 2022. vidimo da je značajno veća smrtnost cijepljenih prvom dozom prije više od 21 dan (dalje u tekstu: prva doza 21+) i da je ta smrtnost i do 4,16 puta veća (srpanj 2021.) od smrtnosti necijepljenih. Nadalje vidimo da je smrtnost cijepljenih drugom dozom prije više od 21 dan (dalje u tekstu: druga doza 21+) u prosincu 2021., mjesec dana prije u odnosu na dobnu grupu 50-59 godina, postala značajno veća od stope smrtnosti necijepljenih. Nadalje vidimo i da je smrtnost cijepljenih trećom unutar 21 dan (dalje u tekstu: treća doza 21-) veća od smrtnosti necijepljenih od veljače 2022., ali neznačajno. Možda već pretpostavljate što možemo očekivati u narednoj dobnoj grupi.

DOBNA GRUPA 70-79 GODINA STAROSTI

Očekujemo da se veća smrtnost u odnosu na necijepljene pokaže prije u odnosu na dobnu grupu 60-69 godina i to za sve cijepne statuse. Vidimo da je već u svibnju 2021. smrtnost prve doze 21+, u studenom 2021. smrtnost druga doza 21+, a u ožujku 2022 .smrtnost treća doza 21- značajno veća od stope smrtnosti necijepljenih. Možemo primijetiti da je u lipnju 2021. stopa smrtnosti prve doze 21+ šest puta veća od stope smrtnosti necijepljenih.

DOBNA GRUPA 80-89 GODINA STAROSTI

Već u svibnju 2021. smrtnost prve doze 21+, u studenom 2021. smrtnost druga doza 21+, a u veljači 2022. smrtnost treća doza 21- značajno je veća od stope smrtnosti necijepljenih.

DOBNA GRUPA 90+ GODINA STAROSTI

U svibnju 2021. smrtnost prve doze 21+, a u listopadu 2021 smrtnost druga doza 21+ postaje  značajno veća od stope smrtnosti necijepljenih i ostaje do svibnja 2022.

Izvješće iz Novog Zelanda čije brojeve nisam osobno provjerio s obzirom na to da nisu svi podaci javno dostupni nego su neki dobiveni putem FOIA (Freedom of Information Act, hrvatski prijevod bi bio putem prava na pristup informacijama) pokazuju slične rezultate ovdje iznesenima za Englesku: https://pharmafiles.substack.com/p/new-zealands-2022-data-is-out

DISKUSIJA

Na ovim grafovima ucrtani su sirovi podatci dobiveni od Ureda za statistiku Velike Britanije. Ti podaci u svim dobnim grupama pokazuju veću stopu smrtnosti cijepljenih u odnosu na necijepljene. Postavlja se pitanje zašto, iako su javne vlasti imale najbolje moguće dokaze da cjepivo uzrokuje više smrti nego što ih prevenira, cijepljene tim pripravkom nije prekinuto? Zapravo, postavlja se pitanje zašto još uvijek postoji mogućnost dobivanja navedenog pripravka?

Možemo otići korak dalje i pitati zašto su regulatorne agencije uopće odobrile uporabu tog pripravka s obzirom na to da su znale da je u prva dva mjeseca Pfizerovog kliničkog istraživanja više preminulih u cijepljenoj nego necijepljenoj grupi. Nakon tih 2 mjeseca Pfizer je prekinuo istraživanje.

Uvjeravali su nas da je to znanost. Ne, gospodo, to nije bila znanost. Znanost je kada usporediš „netretirane“ i tretirane, tj. kada imaš kontrolnu grupu u odnosu na koju uspoređuješ utjecaj lijeka. Ovo što su prodavali je bilo vjerovanje, zapravo to je prije bilo vjerski fanatizam. A možete si postaviti pitanje koliko zapravo u cijeloj medicini ima vjerovanja, a koliko ima znanosti. Vjerojatno ćete biti šokirani ako krenete tim putem. A možete krenuti na način da kada vam medicina nešto preporuči da je pitate može li vam pokazati studiju s kontrolnom grupom na temelju koje vam je dala tu preporuku. Nakon toga u gotovo 100% slučajeva medicina postane agresivna, arogantna, počne prijetiti da zašto joj vi sada ne VJERUJETE, pa oni su studirali 6 godina, itd. E, vidite, samo treba pažljivo slušati, pa i oni vam sami kažu da je to VJEROVANJE (njima), a ne znanost. Po Ustavu RH svatko ima pravo na svoje vjerovanje, ali nitko nema pravo siliti drugoga ni na što temeljem svog VJEROVANJA, barem ne bi trebao imati pravo. A znanost je nešto drugo, znanost su studije s kontrolnom grupom.

Polako se gura narativ da se prije uvođenja cijepljenja nije znalo da će cjepiva ubiti više ljudi nego što će ih spasiti i da se to, eto, slučajno dogodilo, jer je zločesti virus mutirao. I prije uvođenja cijepljenja neki su znali da će cjepivo ubiti više ljudi nego što će ih spasiti. A to da su oni koji su argumentirano tako pisali bili cenzurirani dokazuje i da su oni koji su odobrili to cjepivo i provodili mjere isto to znali. Zašto bi inače cenzurirali najcitiranije epidemiologe i nobelovce? Znate li za ijedan primjer iz povijesti da je cenzura išla u korist istini? Znate li ijedan primjer da je cenzura išla u korist slobode? Cenzura je uvijek išla na njihovu štetu pa tako i ovaj put. Cenzuru su ljudi platili životima. Kao i uvijek, netočne informacije ili nedostatak pravih informacija košta, a cijena može biti i život. Pitanje je hoće li ljudi poduzeti nešto protiv cenzure jer onaj tko je cenzuriran očito ima određenu informaciju koju neće platiti životom. Oni koji nemaju tu informaciju imaju motiv da ju saznaju, tako da je pitanje što će poduzeti protiv cenzure, tj. što će poduzeti za svoj život.

Kako zlobnici ne bi imali osnove govoriti da sam general poslije bitke, ovdje ću staviti poveznice na samo nekoliko tekstova koje sam napisao prije uvođenja cijepljenja:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JeCCYC6npeMY1hpsC4pUXMkPUqJSKNXVo2jzsbWtjrKHZydWF9tjDRh7qgB9dUmwl&id=100014267379074

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024T5NsTmGGX4KhtZNaHVJZmGumED88zTLdmRceE5FuP4Hi8moMKQj97qJfC2Qwqe8l&id=100014267379074

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Wd6em17qskci4GRj7tfDG4g1uXmyFqGygFhNFhJFKAJrVVWpoie8RMQucu6sn16Ul&id=100014267379074

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fAFnvgBqg49UWjKYomrRRGSsaD4QqkwwpEcZNDgdwru5JpxX17fWMrnYurzow9Ful&id=100014267379074

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aGJudjsourHCECjX3KnaMT1WdE49hCDMHpswg1WVDzhi5g21ZMtgnpFjyzE7yhd2l&id=100014267379074

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j5QwCDJ8GuDfnsVRnxZVng5JbuHeg5JTtrhtbEah54peVesNsk3CCBvdf3bqc8xRl&id=100014267379074E

Pitate se kako sam ja znao da će cjepivo ubijati? Pa uvidio sam da proizvođači COVID cjepiva koriste iste obrasce ponašanje koje primijenjuju proizvođači pedijatrijskih cjepiva (pedijatrijska cjepiva neće spriječiti da vaše dijete premine). O tim obrascima ponašanja pisao sam u knjizi Dualnost-Cijepanje cjepivom (podjela mišljenja o benefitu i štetnosti).

Sada kako polako isplivava istina i u širu javnost da su COVID cjepiva bila smrtonosna, mediji pokušavaju progurati narativ da su COVID cjepiva napravljena na brzinu i da su zato ubila više ljudi nego ih spasila, ali da su zato „stara“, pedijatrijska cjepiva spasila djecu od sigurne smrti. To nije točno. I jednako kako su u ovom tekstu izneseni neoborivi podaci da je COVID cjepivo ubilo više ljudi nego ih  spasilo, tako u gore spomenutoj knjizi iznosim neoborive dokaze da pedijatrijska cjepiva nisu spasila djecu od smrti.

I u jednom i u drugom slučaju je autor samo službene podatke prikazao u grafičkoj formi te dao uputu kako svatko može sam doći do tih podataka. Tako da ne postoji razlog da bilo tko sam ne iskoristi te podatke i sam dođe do svog zaključka. Podaci su javno dostupni i svatko koristeći ih sam preuzima odgovornost  za svoje zdravlje (i zdravlje svoje djece). Nisu niti liječnici niti ministri odgovorni za vaše zdravlje, vi ste odgovorni. Jadni vi ako su vam drugi odgovorni za vaše zdravlje.

Za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati nego se treba zapitati što dalje. Prvi korak je razumijevanje, a potom bi trebalo slijediti djelovanje. Treba razumjeti da većina političara i liječnika ne radi u interesu vašeg zdravlja. A s obzirom na to da definiraju službeni narativ, to znači da i službeni narativ, ovaj koji možete čuti u svim mainstrema medijima, nije u interesu vašeg zdravalja. Preostaje vam da sami aktivno krenete proučavati aspekte vašeg zdravlja. I to je mukotrpan posao, ali podsjećam vas da zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu. Stoga se itekako isplati uložiti vrijeme u proučavanje svog zdravlja. Recimo, znate li da postoje djeca koja nisu uopće bolesna, koja nemaju niti jedan dan bolničkog liječenja, niti jednu upalu uha, koja pedijatra vide jednom godišnje na sistematskom pregledu?
Zašto onda većina ima vjerovanje da je normalno da su djeca stalno boležljiva? Ako imaju takvo vjerovanje nastalo posredstvom medija, da je normalno da su djeca stalno boležljiva onda neće niti istraživati kako da ne budu stalno bolesna jer je to „normalno“. Ono što je „normalno“ ne može se poboljšati. Jeste li primijetili koliko je žive djece u nedavnim potresima u Siriji i Turskoj izvučeno i nakon što su pet i više dana bili pod ruševinama? A koliko je odraslih? Pa kako tako jadnu, boležljivu djecu izvuku živu nakon 5 dana ispod ruševina? Na ovoj poveznici možete pogledati prezentaciju podataka koji pokazuju da su necijepljena djeca zdravija od cijepljene:

U 2021. i 2022. ljudi su bili ucijenjeni birati cijepljenje (tj. povećanje vjerojatnosti umiranja) ili posao (tj. povećanje vjerojatnosti bolesti, tj. umiranja). Čini se da baš i nije neki izbor.

A znate li da je jednoj drugoj grupi građana još i prije toga dan takav ultimatum? Djeca, tj. njihovi roditelji imaju izbor ili cijepljenje djece (tj. povećanje vjerojatnosti umiranja) ili zabrana upisa u vrtić, a to nekada znači da njihovi roditelji ne mogu na posao (tj. povećanje vjerojatnosti bolesti, tj. umiranja). I dok je za odrasle ta diskriminacija ukinuta, za djecu, tj. njihove roditelje još uvijek nije. Kada su Švedsku ministricu pitali smiju li necijepljena djeca pohađati vrtić, ona je odgovorila „mi ne diskriminiramo djecu“. S obzirom na to da ne diskriminiraju djecu, nisu diskriminirali niti odrasle u 2021. i 2022. Hrvati još uvijek diskriminiraju djecu pa onda nije niti čudno da su napravili i korak dalje i 2021. i 2022. diskriminirali odrasle. Možda bi odrasli trebali prvo ukinuti diskriminaciju djece pa niti oni neće biti diskriminirani.      

5 11 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

99 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
A neg.
1 year ago

Pretpostavljam da je ova studija namijenjena onima koji su se cijepili da bi mogli u posti platiti racune.
Ja se recimo uopce ne osjecam diskriminiranim sta su me zatvorili u kucu i etiketirali kao ludaka 2 godine. Jedino im zamjeram sta mi nisu zatvorili ducane da ne zderem smece i iskljucili vodu.
U slijedecem lokdaunu bolje nas zakljucajte jer to je za nase dobro!

doba ledeno
1 year ago

I njemačka vlada i njen ministar zdravstva, poznati degenerični psihić, prevarant i lažni liječnik, Karl Lauterbach, nehotice su priznali da cjepivo teško osakućuje ljude.. Pa je psihić obećao pomoć žrtvama cjepljenja.. Ovcama,koje su u pravom smislu žrtve- jer su se žrtvovali za hrpu zločinaca; Lauterbacha, Merkelicu.. i njihove gazde, Gatesa i kompaniju.. I sada imaju trajne srčane probleme, a mnogi su i invalidi u kolicima, i traže novčanu odštetu (ali zdravlje i život trajno uništeni), a neki su već podnijeli tužbe sudu protiv bajonteka i Fajzera…I sudovi su usvojili tužbe, tako da će se uskoro održati prvi sudski postupci protiv… Read more »

Herc
1 year ago

Da su “cjepiva” oruzije za sakacenje i tamanjenje “beskorisnih izjelica” i da ce se nametnuti kao “rjesenje” za “suzbijanje” “pandemije” znali su svi iole upuceni cim je proglasena “pandemija” od strane Rokfelerove svjetske sahranjujuce organizacije. O prevari tzv. Covida, kao jedne od operacija u svrhu porobljavanja covjecanstva, zanimljiv stav iznio je David Icke u videu koji govori o „Curenju virusa iz Wuhana”. “Cijela premisa se svodi na to da sada trebamo misliti kako je „virus“ došao iz kineskog laboratorija u Wuhanu… i to na osnovu izvještaja američkog Ministarstva energetike… Zašto bi sada vjerovali američkom Ministarstvu energetike i FBI-u, koji decenijama… Read more »

Žare
1 year ago
Reply to  Herc

Srce objasnio si sa komentarom, što kažeš kad bi stvarno pustili ” “nesto” iz labosa izgubili bi kontrolu, a to je poslednje što im treba.

zoks
8 months ago
Reply to  Herc

Nisam baš siguran da novi virus ili što li već nije uopće postojao ili da se samo radilo o običnoj gripi. Znam nekoliko osoba uključujući i mene koji su dobili kojekakve čudne zdrastvene probleme kojih pola godine nakon tkzv kovida a nisu cjepljeni, koji je BTW kod mene bio dosta blag. Mislim da smo kao čovječanstvo trovani sa minimalno 3 strane, spike proteionom preko virusa (ili nekakvog prijenosnika toksna), cijepljenjem (još više spike proteina) i na kraju sheeding spike proteina sa cjepljenih na necijepljene. Oni koji su to sve planirali imali su pristup zaštiti od svega toga, možda je Ivermektin… Read more »

doba ledeno
1 year ago

nema veze, ma koga to interesira žrtve cjepljenja, planovi digitalnog porobljavanja i ostale nevažne trice i kučine, publika matrixa geopolitike se lijepo svakodnevno zabavlja, svakodnevnim novim epizodama, koje joj se serviraju.. kao u onim beskonačnim američkim komičnim serijama “sitcom”, koje imaju po 200-300 epizoda, gdje se publiku zabavlja i iz pozadine se čuje smijeh publike.. evo najnovijih epizoda npr: američka drona, sudarila se sa ruskim vojnim avionom. Drona pala u Crno more.. I to je kako javljaju ms mediji, dodatano “pojačalo napetosti u odnosima između Moskve i Washingtona”.. Iz SAD-a su uvretjeni i iznenatjeni i kažu Moskvi: vi ste tak… Read more »

Stock
1 year ago

Koliko dugo pišemo o ovome? I da će se desiti ovo što se danas dešava? Toliko vremena je prošlo da se svako, ali baš svako, mogao informisati na neki način. Imam drugara, doktor, Iranac, žena mu medicinska sestra. Ona nedavno dijagnosticirana…kancer…galopirajući. On…problemi sa srcem i disanjem. Uredno nabodeni 3x. Danas mi priča da se sinoć čuo sa prijateljem u Gb koji mu je javio da je postao udovac. Žena od 53.godine. Umrla u snu. I sada ja počinjem laganicu…kako je čudno da ljudi u posljednje vrijeme umiru mladi, zdravi donedavno i kako raste broj oboljelih od rakonje. I pitam ga,… Read more »

doba ledeno
1 year ago
Reply to  Stock

pametniji Iranci su ostali većinom živjeti u Iranu , oni koje Zapad prikazuje kao zaostale, zatucane i religiozne… dok su ovi Iranci koji žive na Zapadu, mnogi prozapadno orjentirani, tojest oni su ti prosvjećeni, sekularni, za demokraciju, napredak… i mnogi su pristalice nekadašnje cio-marionete, pokojnog/rahmetli šaha Reze Pahlavija možda griješim, ali to je moj neki dojam.. inače općenito fini i prijazni ljudi Iranci…ali iako su neki ipak zaglupljeni ciozapadnim napretkom a što se tiče, onih koji umiru od bocke, ali ponosni sa pjesmom na usnama (da malo šaljivo parafraziram neke stare partizanske pjesme iz bivše Yuge, koje su glorifirale poginuće za… Read more »

Stock
1 year ago
Reply to  doba ledeno

Kroz posao sam upoznao 20tak Iranaca (I Iranki). Isti dojam kao kod tebe…izuzetno ljubazni i prijatni. Od reda. Ponešto sam čitao o toj revoluciji kod njih… Protiv šaha su se digli gotovo svi pijuni…I komunisti i socijalisti…nacionalisti i vjernici i nevjernici. I skembaju ga…ali… Na kraju balade popuše svi koji su bili protiv Homeinija. Ovaj doktor o kojemu pričam je bio na “ljevoj” strani. Znam drugog koji je mudjahedin. Iako su na dvije, totalno suprotstavljene strane (što perfektno odgovara-kome?) oni i dalje sanjaju isti san, ovaj put rušeći današnju garnituru na vlasti. Kada ih pitam…kako ćete, sa iskustvom od ranije,… Read more »

doba ledeno
1 year ago
Reply to  Stock

ne znam, .. samo procjenjujem.. i vladajuće mule u Iranu su mi mutne,– ni njima ne vjerujem.. posebno nakon plandemije.. ali ovi prozapadni iranci..ti su puno gori,. ovi koji su zadnjih mjeseci tamo protestirali… sve korisni idioti kabale.. to su oni koji vole sve zapadno i misle da je Zapad raj demokracije.. a takvi su i mnogi ovi iranci na zapadu u Iranu su zabranjeni kabalini NGO-vnari, kojih inače ima po cijelom svijetu, posebno po istočnoj Europi, a i u Hrvatskoj i regiji–oni koje financiraju EU, Soros, Rokefelerova zaklada, USAID i ostala kabalina ekipa, ali mislim da su oni koji tamo u Iranu… Read more »

Istrazuj
1 year ago
Reply to  doba ledeno

“… želio bih vjerovati da je barem Iran još nezavistan od kabale… jer znam da ostali nisu…” Generalno se slazem sa tobom i Stockom u ovim opazanjima oko Iranaca. Mejdutim na ovo tvoje hipoteticko pitanje – siguran sam da sam znas odgovor 🙂 Jedino je to sto “nada zadnja umire”, pa ti se cini da su ovi cifutari tzv “mule” (takodjer clanovi sotonjarskog kulta kamatara) – nesto izvan sistema. Ja licno sam siguran da – nisu. Svaki korak koji su ti cifutarski smradovi “mule” radili od kad znam za njih – bio je protiv naroda Irana, a i protiv izvornog… Read more »

Stock
1 year ago
Reply to  Istrazuj

“…nego ne bi bilo ni ratova, niti svog ostalog zla…”
100% som istog mišljenja i čisto sumnjam da ga moram braniti nekom “dubokom analizom”.
Čak sam mišljenja da bi i ono što mene žulja, a o čemu pišem u postu na textu ispod ovoga, vrlo brzo zaživilo jer gotovo svako zna razliku izmedju dobra I zla.
Ko ne zna…jebi ga, naučila bi ga okolina…ovako ili onako.

doba ledeno
1 year ago
Reply to  Stock

i ja … malo sam razmišljao…što bi bilo da nije bilo kabale… ja sam absolutno siguran u to da bi povijest u zadnjih 300-injak godina protekla sasvim drugačije.. možda i ona ranija, ali ne bih se upuštao tako daleko u prošlost.. ali ovih zadnjih 300 godina zasigurno bi bilo drugačije.. mislim da ne bi bilo ni velikih sukoba između europskih sila 18. i 19. stoljeća, niti napoleonovih “osvajačkih” ratova —i ovdje se postavlja pitanje sa današnjeg postplandemijskog gledišta,- koji je hurac napoleon uopće vodio te pohode, posebno, koji je hurac išao na Rusiju i slomio zube, isto ono pitanje, koje… Read more »

mike
1 year ago
Reply to  Istrazuj

Istrazuj jbg jednom te upitah pa mozda nisi video pitanje… kakvo je tvoje saznanje u vezi severne koreje da li su i oni pod cifutraskom sapkom?!

Istrazuj
1 year ago
Reply to  mike

“… da li su i oni pod cifutraskom sapkom?! …” A cuj, pogledaj ovo: https_//en.wikipedia.org/wiki/National_Aerospace_Development_Administration Dakle i oni imaju “svemirsku agenciju” 🙂 Smatram da su – u potpunosti – pod kontrolom cifutara. Dakle, taj sistem ekstremne piramide moci tzv “komunizma” (cifutizma=cionizma) je cini mi se na neki nacin i cilj ovih cifutara-kamatara. Uzgred, i mozda i najvaznija stvar – ja licno smatram: ne postoji “komunizam” – bez cifutizma (ili “cionizma”) To je jedna te ista stvar, jer ista govnjiva sotonjarska, neljudsa hazarska banda stoji iza toga. Cak i pored onih Protokola, postoje nevjerovatni pisani dokazi koji jasno govore da je… Read more »

Tucker carlson
1 year ago
Reply to  Istrazuj

Znam da je radi kvalitetne diskusije potrebno postavljanje pitanja-da li su ovi ovakvi a da li su oni onakvi?!..-ali,sunce ti poljubim!..frizura iz sjeverne Koreje,mula iz irana,zionist iz tel Aviva,Yankee iz Washingtona,sahist iz Kremlja..SVI su rekli da je u pitanju neki opasan virus!!i svatko je prihvatio igru na svoj način!netko je prijetio wannabe pozitivnima bacanjem u kavez sa tigrovima..a netko je zaključavao kompletnu naciju!zasho je to jos uvijek tema debate?!?!svatko je prihvatio igru na nacin kako se od njega ocekivalo..jedino celavi Brko iz minska i subsaharska sirotinja pokazuju cudne znakove razuma!sretno im bilo.hvala.

Žare
1 year ago
Reply to  Tucker carlson

“Pokazuju čudne znakove razuma” odlična opaska

doba ledeno
1 year ago
Reply to  Istrazuj

ma, kako rekoh “želio bih vjerovati, ali ipak ne mogu.. svjestan sam da je to sve iluzija.. od ožujka 2020., nemam ni 1% iluzija ni o jednoj državi, ni o jednom državniku i političaru.. i ne nadam se da će nas ijedan političar ijedna država spasit i izbaviti.. samo mi sami, svaki od nas kao pojedinac, svaki čovjek, to jest što se više ljudi probudi i progleda, samo to može njima naškoditi i slomiti ih baš kako kaže Mišak, probuđeni pojedinac i također se slažem sa Mišakom ( i sa Ickeom), u tome, kada kažu, da nema koristi od nekakvih ujedinjenja i od nekog… Read more »

Istrazuj
1 year ago
Reply to  doba ledeno

“… da se opet stvaraju neki autoriteti.. osim toga, u takve saveze, zna se, kabala odmah ubacuje svoje agente da vrše smutnju…” Upravo tako Ledeni! Medjutim, sve to je zbog 2 prosta razloga: – laznog “novca” – kojeg sotonjare”proizvode” u onim njihovim – (a ne “drzavnim”, kako prosjecan goyim pa cak i oni sa “diplomom Ekonomske debilane” misle) – Centralnim bankama… – i visevijekovne Obmane – a proteze se kroz cijelokpuno nase tzv “znanje”. Naprosto zato sto su cifutari sa onim “novcem” u potpunosti preuzeli kontrolu nad “Narativom“… Tako da prakticno sve ono sto mislimo da “znamo” od kolijevke pa… Read more »

SIRIUS
1 year ago
Reply to  Istrazuj

Anarhizam kao riješenje! Male zajednice!
Gradovi su stvoreni da se ultra bogati debili mogu očuvati, i potom su stvorili nacije! Dok se ne izađe iz tih okvira ljudi če u večini uvijek biti robovi snalažljivijim psihopatima, koji u gradskoj sredini uopće i imaju zagarantiran opstanak i razmnožavanje. Kozmopolitizam, jelte!
Prije oformljavanja gradova, anarhizam je bio prirodno društveno uređenje, baziran na obitelji i životu u prirodi.

doba ledeno
1 year ago
Reply to  SIRIUS

glumac Woody Harrelson je govorio o tome, da bi u stvari anarhija bila bolji poredak..

on je također govorio o plandemiji, i onda su ga napali mainstream mediji.. da širi antivakserske terorije zavjera

epoha.com.hr/2023/02/26/kaos-u-hollywoodu-poznati-glumac-woody-harlson-razmontirao-farmakomafiju-i-covid-histeriju/

 na ovom skrin šotu napada na Harrelsona u poznatom glazbenom magazinu “Rolling Stone”
potpisani autor, zove se Marlow Stern

doba ledeno
1 year ago
Reply to  Istrazuj

odlomak iz članka od prije 9 godina, Daniela Vuinca- nekadašnjeg desnog autora portala Dnevno, prije 9 godina, dok je ovaj portal još bio desni i nezavisni “…Najveća je ironija, ali i najbolji pokazatelj stanja ljudskog uma, činjenica da su gotovo svi ratovi i sve revolucije na svijetu samo obične namještaljke u kojima narod služi kao topovsko meso za obračun jedne elite s drugom, i uspostavu novog režima. Narod sam po sebi najčešće uopće nije svjestan za koga gine. Naime, on je najčešće uvjeren da gine za Boga, demokraciju, slobodu ili neke slične ideale. Poput francuske revolucije, koja je doduše poslužila… Read more »

SIRIUS
1 year ago
Reply to  Istrazuj

Assad je navodno dao izjavu da je jako lijepo iznenađen tim Kinesko Saudijski Iranskim dogovorom. Jel za čuditi da je isti dan Kissinger dao svoj blagoslov? Ko, nije on to bio uredio.. Nitko ne spominje Yemen! I da, slažem se, Iran kao i Rusija i Kina (i sve ostale velesile) igraju igru, glume tradiciju kako bi obmanuli svijet, da su u opoziciji, a polako kuhaju stanovništvo na nwo digi komunizam. Dakle, internacionala je uspjela uči kroz bankarenje i trgovinu, u SVE razvijene i geopolitićki bitne zemlje. A ako mogu to, vjerujte da su onda isto tako ušli bilo gdje drugdje… Read more »

Žare
1 year ago
Reply to  Istrazuj

Da da u vezi navodnog istraživanja kosmosa se svi slažu tu se ne spore ni NASA,RASA ni Indija Iran Kina. Tu je omerta na najvišem nivou.

mike
1 year ago
Reply to  Stock

Stock par iraca u firmi svi nabodeni 2 ili 3 puta kazu imaju oroblema od kada su dobili covid i svaki put kada dobiju covid ili ti gripu stanje se pogorsava… sa jednim sam usao malo u raspravu i kaze to je zbog kovida da se nije vakcinisao imao bi i gore simptome…sva trojica su oko 50 55 god i sva trojica skoro iste posledice… s tim da taj s kojim sam imao raspravu kaze da boluje od necega ali doktori nemogu dokuciti sta je… i ja ga pitam kad toliko verujes doktorima i medicini i vakcinama kako da ti… Read more »

doba ledeno
1 year ago
Reply to  mike

Irci spadaju u najzalupanije i najzadebilizarnije narode Europe, što se tiče ispranosti mozga ciohazarskom propagandom pored Talijana, Španjolaca, Portugalaca… Irci spadaju među najprocjepljenije narode u Europi, i koliko se sjećam (ako se ne varam), u Irskoj, kao ni u Španjolskoj i Portugalu, nije bilo skoro nikakvih protesta protiv korona tiranije..išli su fino na iglicu, ko ovce na klanje već 2015. u Irskoj su sa velikom, većinom, na referendumu glasali za uvođenje gej braka.. Kod nas ovdje u regiji, posebno u hrvatskoj godinama je vladala bajkovita predodžba o Ircima.., kao o malom, hrabrom, prkosnom, tradicionalnom, katoličkom narodu… ma koji *urac, prkosan,… Read more »

mike
1 year ago
Reply to  doba ledeno

Doba ledeni istinu zboris, ali imam troje dece tj cetvoro ali troje idu u istu skolu.. kada su nametnuli maske u skoli na nekih dva tri meseca sva deca su nosila i ucitelji jedino moje troje nije.. i nikakav nije bio problem.. niti ucitelji niti direktorica nisu vrsili pritisak na njih ili nas … nadalje nikada nije bio problem nam upisati decu u vrtic ili skolu a nisu cepljeni….sto se tice irskog jezika iznenadio bi se koliko ima gradova koji pricaju stalno i samo irski a ovde gde sam grad od 25000 stanovnika upravo dovrsava skolu na irskom od mislim… Read more »

doba ledeno
1 year ago
Reply to  mike

u redu, sve O.K, ..ti kao insajder bolje poznaješ situaciju tamo što se tiče referenduma za gej brak, znam,, sjećam se da sam tada čitao, da su Soros i ostali “filantropi”, tada imali svoje prste i financirali ovu pro-gejevsku stranu, također i “filantrop” Chuck Feeney, iz SAD-a, koji pripada istoj bandi a ovo što sam rekao o zadebiliziranosti Iraca,- odnosi se ponajviše na činjenicu da su , ako se dobro sjećam službenih podataka, preko 80 ili čak 85% cjepljeni, i da tamo, barem, koliko ja znam, nije bilo nikakvog ozbiljnijeg otpora,demonstracija i slično ali , ipak vidi se nešto baš… Read more »

tucker carlson
1 year ago
Reply to  mike

mike,nije bas da vjeruju doktorima i medicini.mislim da je vise pitanje straha od otvaranja ociju.mogu ih,djelomicno,razumjeti.zamisli koliku kolicinu uzasa ti moze prouzrociti spoznaja da sistem,kojem si predao sav svoj nacin funkcioniranja u zivotu,ti zeli planski nanijeti zlo.i,posljedicno,tvojoj obitelji.kada bi ljudi,masovno,shvatili kako ova igra nema veze sa financijskim prihodima velikih farma kompanija vec sa globalnim genocidom..bilo bi masovnih samoubojstava jer se ljudi ne bi mogli nositi sa tom cinjenicom.moje skromno misljenje.hvala,kolega.

mike
1 year ago
Reply to  tucker carlson

t.c. Istina ma i oni su zaglupljeni kao i sva ostala populacijq… mladi na tik toku a matori upijaju americku tv kao spuzve… jbt kad cu doci vamo pre 9 godina ulazim kod jednog irca buntovnog itd kad na zidu stoji slika obame… pitam ga sta ti radi majmun na zidu jbt kad se nismo potukli…

Stock
1 year ago
Reply to  mike

Ja sam zaista probao u najboljoj namjeri upozoriti na očigledno. Ne samo da nisu željeli slušati i pogledati očigledne dokaze, nego su, čak, veoma grubo prekidali svaki pokušaj djeljenja informacija. Ja stvarno ne mogu, na racionalan način, objasniti takvo ponašanje I strah od drugačijeg, ne samo mišljenja, jer nisam dolazio sa” mišljenjem iz komiteta”, nego suočavanja sa činjenicama koje su upravo pobijale mišljenje iz komiteta. Tako da mi ne ostaje ništa drugo nego se koristiti razmišljanjima par komentatora sa Logičnog koji kažu da je u igri magija, različite ezoterije, dakle iracionalne stvari koje ipak u real life, kada pričam sa… Read more »

Istrazuj
1 year ago
Reply to  Stock

“… Ja stvarno ne mogu, na racionalan način, objasniti takvo ponašanje I strah od drugačijeg …” Upravo tako 🙂 Cini mi se da smo svi manje vise prosli kroz tu fazu… Evo ti zanjimljiva analiza tog pitanja od skoro prije deceniju 🙂 https://carlnorberg.se/2013/11/23/intelligenta-gangsters-belasta-busar-nyttiga-idioter/ “… Često se kaže da na ovom svijetu postoje samo dvije vrste ljudi: oni koji znaju i oni koji ne znaju. …Medjutim, radije bih to proširio i rekao da zapravo postoje tri vrste ljudi: oni koji znaju, oni koji ne znaju i oni kojima je svejedno da znaju ili ne znaju. Dakle – “Ne želim znati”. Pripadnici… Read more »

Stock
1 year ago
Reply to  Istrazuj

Huh…ima tu još varijanti, Istražuj.
Gdje bi stavio, u ove tri koje si pobrojao, one koji misle da znaju?
One koji su samo začeprkali zečju rupu i pokusali svu pamet Svijeta.
Ja bi u ovu lista stavio i
4. Zadovoljni stečenim znanjem i ne žele (nemogu?) dalje.
I pazi…tu računam samo one koji su začeprkali i krenuli u daljnje skupljanje znanja.
Ne one koji su došli pred rupu sa dotadašnjim “znanjem” i ne usudjuju se čak ni začeprkati.
Eto…onda može i
5. Zadovoljni “znanjem” iz, kako ih ti zoveš, debilana?

Stock
1 year ago
Reply to  Stock

Nešto mislim…
5 je definitivno ona tačka 2-ne znaju.
Ali 4…
Jer ko zna kolik je rupa?
Zar i sami nismo mislili da je Engdalovih par pročitanih knjiga…to je TO?
A onda dodje korona…koja je trebala otvoriti oči svima.

mike
1 year ago
Reply to  Stock

neznam stock i sam pocinjem verovati da je neka magija ili alieni ili nesto trece … nisam pametan ali nesto se desava.. pa jbt sestra glupa i mater mi glupa se obe cepile … znam za dva puta za dalje neznam sa sestrom nepricam vise a mater nisam pitao… sestra se bocnila zbog posla pa to pripisujem strahu a meter se bocnila da moze putovati i da neplaca prc testove to pripisujem glupoci… i znam da sada vide da su pogresili… ja sam se trudio max da ih sprecim ali nisam uspeo a i sta da ja tadim imam svoje… Read more »

Istrazuj
1 year ago
Reply to  mike

Napisah dug koment, pa kad sam htio dodati jos jedan link – izade ovo govno “ceka se odobrenje”…tako da sam izbrisao sve… Uglavno ukratko – ne iznenadjuje me nista – pa niti da se radi o “alienima” … (Naravno ne “vanzemaljcima” – jer je prica o “beskonacnom kosmosu i cevtajucoj zemaljskoj kugli” – bajka za idiote gojime) Medjutim, ako je navodno postojao i nekakav ljudoliki Neandertalac, kojeg je Homosapiens (mi?) istrijebio (kako nas “uci” debilana) – ko garantuje da nije i ne postoji TRECE ljudoliko bice…? Mozda takim otrovi kojima nas ljude (homosapiense) posipaju i ubrizgavaju nam na svaki nacin… Read more »

mike
1 year ago
Reply to  Istrazuj

interesanto ovo o trecem ljudolikom bicu… ali mene oni najvise podsecaju na parazite … isto ponasanje i obrazac kao kod parazita u prirodi…

tucker carlson
1 year ago

kada zabrane smijeh i vic na racun onih koji nam drze cizmu nad vratom,onda smo definitivno usli u orvelijansko doba..https://youtu.be/sda2BusiHKs hvala.

tucker carlson
1 year ago
Reply to  mike

sve informacije su nam nadohvat ruke..a nikoga previse ne zanima.jbt!hvala na videu,kolega.iako mi je slabo nakon gledanja.lp.

doba ledeno
1 year ago

U 60-oj iznenada preminuo američki glumac Lance Reddick, nađen mrtav u svojoj kući u Los Angelesu.. uzrok smrti nepoznat, kaže se u izvještajima, ali se kaže da je umro “prirodnom smrću”

U 55. godini preminuo je Felton Spencer, nekadašnji košarkaš brojnih NBA klubova, a uzrok smrti zasad nije naveden.

u veljači
Iznenada preminuo Jasmin Telalović, poznati hrvatski glumac , bh porijekla (46 godina)

u siječnju
Mladi sudac Miro Surać (26), nogometni djelatnik i tajnik NK Abeceda, iznenada je preminuo nakon što se srušio tijekom utakmice. Pokušali su ga oživjeti na terenu, ali mu nažalost nije bilo spasa.

Histrion
1 year ago
Reply to  doba ledeno

Ispravak: J. Telalović nije umro iznenada, drama je trajala od cca svibnja 22. kad je počeo pišati krv, pa onda galopirajuća rakčina pluća, nakon što su mislili da je gušterača. Inače divan čovjek, dobar ko kruh, imao već rak prije 15 godina i zaliječio ga, ali nakon 2 doze 2021, vratio se. Nažalost, ismijavao me kad sam mu 2020 pričao o prevari i jedva dočekao bocku. Teško je kad radiš među 95% pelcovanih, sve više me hvata depra i jedva čekam penziju.

Stock
1 year ago
Reply to  Histrion

Depra…zajebana stvar i ako joj dozvoliš da te vozi, nećeš ni do šipaka, a kamoli do penzije. Koliko sam skontao iz tvojih pisanja, imaš komad zemlje. Nafuraj se, ako te već ne vozi, na sadnju povrća, voća… Pomaže, bar meni, da pobjegnem od, ne samo onih nabodenih na poslu, nego I ovih sa kojima se privatno družim. Svi do jednog su nabodeni. Oni koji nisu, žive 500km i dalje daleko. Tamo, u toj mojoj oazi, imam onaj unutrašnji mir koji depru drži na odstojanju. Napravio sam toliko rasada da ću cijelo proljeće imati ruke u zemlji. I kada kažem “ruke… Read more »

Tucker carlson
1 year ago
Reply to  Stock

Nije samo sadjenje..nemoj zaboraviti okopavanje koje ide prije toga.neuspjesno okopavanje,u gornjem vrtu,me je kostalo i ledja i masu potrošenog vremena za nish!radi divljih prasaca i Srni!ali manji umor i nezadovoljstvo sam osjećao nakon neuspješnog okopavanja nego nakon klasičnog posla i socijalizacije sa kolegama,ovcoidima..nije ih bilo puno ali Posišu puno energije.htio bi naglasiti,ovo je pitanje mentalne spremnosti..ako ju imas,tvoj organizam Ce opcenito pozitivno reagirati.nema misterije.kada mi srna poguli koru sa tikvice iz vrta preko noci,ja znam da me nece Hebati gastritis taj dan!nish strasno,moram ispraviti svoje greske.ali ako me utlaci ovca sa kojom moram podijeliti dio radnoga dana,ja bi trebao ispravljati… Read more »

Stock
1 year ago
Reply to  Tucker carlson

Ja sam nov u ovom poslu TC, tako da radim…qurcu nalik moj Malik.
Ali se trudim, čitam i raspitujem se kod okolnih seljaka.
Nije me stid upitati kada nešto ne znam.
Pa da te pitam…
Na šta misliš kada kažeš “neuspjesno okopavanje”?
I da zbog toga dodju srne i poklopaju ti tikvice?
Mislim…okopam.
Ali kako da znam da je to uspješno okopavanje?
Jedan dio sam ogradio i tu ionako ne mogu ući, ali sada sam zakurlo još jedan dio i neću ga stići ograditi.

Tucker carlson
1 year ago
Reply to  Stock

Blesava uzrečica kaze-sto ljudi,sto cudi-..ali nije do ljudske cudi-,vec do sto okolnosti.mislim da sam vec o ovoj okolnosti i piskarao na Onom portalu.lovacko drustvo je godinama bilo odlicno organizirano u nasem kraju..bakarsko zaledje kraj rijeke.odlicno organizirano radi jednog covjeka!autoritet!divlje svinje su drzane pod kontrolom i nikada nisu ulazila u naselja..a srnama je bio dozvoljen pristup jer nisu radile veliku stetu.lovacka drustva,nakon odlaska tog dobrog pojedinca na vrhu,vise nemaju nikakvu svrhu!nitko vise ne kontrolira divljac koja stalno dolazi u sela i radi stetu!Necu duljiti,nekada su lovacka drustva zbilja organizirala red u selima u primorskim zaledju.sada to moraju raditi sami pojedinci koji… Read more »

Stock
1 year ago
Reply to  Tucker carlson

Šta bola???
Ja te pitam o neuspješnom okopavanju, a ti o lovačkom društvu???
Da nisam mahnit, pomahnito bi sa vama.😂

Tucker carlson
1 year ago
Reply to  Stock

Ma sad me i ti hebes😀pa neuspješno okopavanje mi je bilo radi divljih prasaca koji su se spustili prema moru..gdje ih nikad nije bilo!i sve razrovase dok ni sadnice nisam stavio!a bas ne srkatis sad🙃

SIRIUS
1 year ago
Reply to  Tucker carlson

to je tak u cijelom svijetu di je “liberalne lijeva” politika privatizacije uzela maha. za cilj ima čim veči mis-menađment resursa koji onda država lakše “prenamijeni” i proda po nižoj cijeni. također, lovom smo više neovisni što se tiče jedine prave ljudske prehrane, mesa. ovako je populacija osuđena na još više bolesti. ali u tvojoj priči je znakovito da je sve ošlo u 3pm jer je otišel jedan jedini lik. to govori koliko je kontrolni sistem uspješan u podređivanju ljudi. da se čovjek nema volje boriti sa njim več šutke prihvaća lošu politiku i odluke iako naslućuje da bi ga… Read more »

Stock
1 year ago
Reply to  Tucker carlson

‘Ebeš ti mentalnu spremnost, TC, kada se moram samocenzurisati da ne bi napravio neko sranje.
Džaba što živim ovdje 30 godina, temperament ne mogu promjeniti.
Mogu ja sa Balkana, ali neće Balkan iz mene.
I onda se naprežem da ne čačkam mečku. Lako je na Portalima…isključiš se I mirna stvar.
Čak I privatno…smanjiš količinu druženja.
Ali ne mogu na poslu. Moram komunicirati sa ljudima. Zbog posla.
Ama…
Na zemlju i polako…cvjet ovdje, paradajz onde, luk tamo, papriku vamo.
Biće za teglu ajvara…

doba ledeno
1 year ago
Reply to  Stock

vidjeh prije mjesec dana na mnogim ms portalima vijest- da je umro bh glumac/komičar Saša Petrović sa 60 godina… u izvještajima nije nigdje pisalo da li je imao neku bolest od ranije.. znaš li ti ili netko drugi možda nešto više?

inače, stvarno bio simpatičan lik.. meni u sjećanju najviše ostao iz legendarne audicije

Tucker carlson
1 year ago
Reply to  doba ledeno

U audiciji je netazao tregere,znam tu scenu!ali ovo je odlicno..Jbn scena u filmu NICIJA ZEMLJA,na pocetku!celavi tip otare znoj sa glave na ratištu,Saša Petrović..,a suborac ga pita-jesi se to ti pocesljo?!?😲😀😂

Stock
1 year ago
Reply to  doba ledeno

Ne znam da li ste čuli za Mostar sevdah Reunion (MSR). Njihov bivši pjevač je umro na turneji. U Makarskoj prije par godina. U snu.
A za Sašu ne znam ništa. Čak nisam znao ni da je umro.

Tucker carlson
1 year ago
Reply to  Stock

Ja znam da je veceras Damir Imamovic,unuk legendarnog sevdahlije,nastupao u HKD-u na Sušaku..a mene žena natjerala da idemo na Brijune za vikend!!koji sam ja papucar!!

doba ledeno
1 year ago
Reply to  Stock

sad se sjetih toga, to je bilo negdje u kolovozu ili rujnu 2021…
sjećam se netko je vijest o tome bio objavio tada na forumu logičnog….
iznenda umro pjevač MSR-a u makarskoj u hotelu

to je bilo u jeku kampanje cjepljenja

čuo sam za MSR, ali ne pratim ih i ne poznejem toliko, ali sjetih se da sam tog pjevača negdje vidio..
u emisiji Nikad nije kasno..

ma..tko god “iznenada” umre u ove zadnje 2 godine, odmah se nekako automatski postavlja pitanje, je li to imalo veze sa bockom

SIRIUS
1 year ago
Reply to  Stock

tak treba! odlični savjeti. da, to stvarno djeluje. i ja sam se tako zaliječio i omogučio si da nakon dvije operacije i dekada strašno nezdravog življenja oporavim “neoporavljivo”. pogotovo bose noge na zemlju i kontakt sa energetskim poljem velikog drveća. to što kažeš da si hodao u obliku upitnika, mene ti je na drugu operaciju poslalo puknuće tankog crijeva. za to vele da boli skoro kao i porod, iskustvo boli koje muškarcima daje na uvid kako to boli žene kada rađaju. a i koliko samo laži čovjek čuje i odluči da je bolesno stanje normalno i da je mogućnost oporavka… Read more »

doba ledeno
1 year ago
Reply to  Histrion

o.k….

ja sam samo doslovce prenio naslov vijesti sa jednog ms portala
i u toj vijesti nisu ništa rekli da je Telalović imao oboljenje od ranije…

doba ledeno
1 year ago

gradske vlasti grada Frankfurta zabranile su koncert Rogera Watersa, koji se u tom gradu trebao održati krajem svibnja. Stari britanski roker je godinama kritičar izraelskog režima i postupanja prema palestincima. U obrazloženju zabrane, se navodi da Waters ne prestaje sa “antizraelskim nastupima”, da je zahtjevao bojkot Izraela, da upoređuje Izrael sa nekadšanjim režimom aparthejda u Južnoj Africi, da vrši pritisak na druge glazebike, da ne nastuopaju u izraelu, i da stalo širi “antisemitske teorije zavjere”. zhidovska zajednica Frankfurt i druge zhidovske organizacije, već su prije nekoliko mjeseci zahtjevale zabranu koncerta. Oni također zahtjevaju da mu se zabrane i drugi planirani… Read more »

Stock
1 year ago

Gdje je Mike?
Na Logičnom je nabacio da je bio u Pragu i posjetio onu crkvu koja je u meni proizvela gadnu neugodu, ali nije ispričao ništa.
Ako ga vidite, recite mu da napiše svoje iskustvo.

tucker carlson
1 year ago
Reply to  Stock

pa tu je mike,samo nije svakodnevno..evo,i ja ga pozivam.ako se ne varam,zakljucili smo da je u pitanju crkva sv.vida..comment image spravite me ako grijesim.hvala.

Stock
1 year ago
Reply to  tucker carlson

Malostranské nám.
https://maps.app.goo.gl/YwXMMvpdDQTdEhJq7
Valjda će uspjeti ovaj link…
Na puta do te crkve, ima ih još jedna, ali obratite pažnju na ove “znakove pored puta”

tucker carlson
1 year ago
Reply to  Stock

google street view..krece od male cetvrti,koliko vidim.ne znam na koju stranu krenuti osim ako necu potrositi masu vremena.bas bi volio da se mike javi..

Stock
1 year ago
Reply to  tucker carlson

Obelisk…samo se okreći i zumiraj obelisk.

tucker carlson
1 year ago
Reply to  Stock

sad sam detaljnije sve pregledao..ova fotografija dolje,sha ju je napravio mike,u pitanju je sv.vid.ali ne crkva vec katedrala sv.vida.hvala mu na info!a sha se tice obeliska o kojem govoris..2 stvari su mi upale u oko na njemu.jedan od kipova na samom pocetku obeliska..ne znam koga predstavlja ali vidim mu uzdigutu desnu ruku sa 2 spojena prsta u zraku.bafomet!i svevidece oko na samom vrhu obeliska!!ne znam sha bi rekao,jbt..evo kratki clanak sa fotografijama,koji govori o tim simbolima koji,sluzbeno,ne bi trebali tamo biti.pocinje sa upravo tim obeliskom ali ukljucuje i nesh iz grada rijeke.. upisi u trazilicu-masonski okultni simboli gdje ih ne… Read more »

Stock
1 year ago
Reply to  tucker carlson

Pa baš zato što sam pročitao jedan (mali?) dio o simbolima koji koriste, bio sam iznenadjen što ih vidim, u tolikom broju, baš u Pragu.
I onda logično pitanje koje se nameće…
Kako to da nisu razvaljeni u periodu od 45 do 90?
Mislim…Jesu li to komunisti bili tako neuki i neinformisani da nisu znali simboliku?
I zadržali sve ovo za buduće generacije?
Da se nadje?
Prag je prepun ovoga…
Nijedna Evropska metropola, a vidio sam ih pa skoro sve, nema ovoliko simbolike koja se povezuje sa…ovim što nam se danas dešava.

mike
1 year ago
Reply to  Stock
mike
1 year ago
Reply to  Stock

bas sam je lipo uslikao 😁ovako bili smo zena i ja i njoj nisam nista spominjao niti govorio hteo sam da vidim njenu reakciju… kako smo se priblizavali sa strane palace tamo gde je ured predsednika tako nam se odjednom ukazala jel je bila zaklonjena sa zidinama i zgradama… puf odmah prvi pogled i vec sam osetio da nesto nestima… a supruga… sta je ovo kakav je ovo harry potter…hladnoca i zle emocije isijavaju iz nje .. oni goblini gremlini i svakojaka cudna bica uzas i strahota…. usli smo unutra i patnja i zlo izviru… zena nije mogla biti unutra… Read more »

doba ledeno
1 year ago
Reply to  mike

imaju i na poznatoj katedrali Notre Dame u Parizu, vani na zidovima, kipići kao nekih raznih iskeženih čudovišta..koja izgledaju demonski

tucker carlson
1 year ago
Reply to  doba ledeno

samo jedan od nekoliko gargoila na vrhu katedrale notre damecomment image&ehk=b2Kk3JiVaVvi0dkyS3dSMttJDdMFMOSdPH1BbK%2fP%2bRs%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0 bili ljudi ili ne,idejni kreatori ovakvih djela na vjerskim objektima svakako vide svijet i covjeka drukcije od nas,obicnih smrtnika.hvala,ledenko.

tucker carlson
1 year ago
Reply to  tucker carlson

moza prodje ova slikacomment image

tucker carlson
1 year ago
Reply to  tucker carlson

i ovacomment image notre dame.

doba ledeno
1 year ago
Reply to  tucker carlson

ma ove gotičke katedrale i građevine su sve nekako mračne, i šiljate, sve šiljate, špicaste.. i pune čudnih jezovitih skulptura vani na fasadama, koje izgledaju kao iz holivudskih horor filmova ili nekih starih poganskih kultura
ma masončuge su sve to gradile.. pa masončuge (slobodni zidari) su bili glavni graditelji,. simbol im je trokut i šestar tak nekako
i kelnska katedrala, ona dva visoka crna tornja, izgledaju mračno

i na kelnskoj kartedrali ima horor kipića

 evo npr: jarac..
image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=2048×2048:format=jpg/path/sf33532b5dddb4a25/image/i48f73b7c552e6b33/version/1587589320/image.jpg

ili ovdje, neko čudoviše sa krilima
farm3.staticflickr.com/2615/3690716104_d5416cd040_b.jpg

tucker carlson
1 year ago
Reply to  doba ledeno

samo da stavim direktnu sliku ovih linkova sha stavljascomment image

Stock
1 year ago
Reply to  mike

Eto…I ti I žena ti, osjetište lošoću u toj gradjevini da ste morali izaći.
Onda se čovjek pita, kako oni drugi ljudi mogu onako mirno, satima, razgledavati onaj užas?
Biće da su…iz istih kuća.

mike
1 year ago
Reply to  Stock

ma stock jbt jos se i dive… a misljenja sam da se i jos poneki osecaju lose samo neznaju odakkle dolazi tj nevide sumu od drveta…

doba ledeno
1 year ago

Iznenada i neočkivano, umrla mlada njemačka 16-godišnja talentirana nogometašica

Kako je objavio njen klub, MSV Duisburg, Charlotte Vellar, igračica pomladka ženskog kluba MSV Duisburga, umrla je u dobi od 16 godina. Nije obavljen uzrok smrt

tucker carlson
1 year ago
Reply to  doba ledeno

a to su samo najvidljivije anomalije,koje su postale malo preceste..tko vise racuna iznenadne smrti iznad 50-ih godina.one su postale pravilo iznenaditisa,nikad vidjeno prije u tom broju.ali nisu djeca u pitanju pa nema iscudjavanja.osim kod penzionera koji citaju novine od zadnjih stranica,osmrtnica.pozdrav,ledeni..i pozdrav kolegi CAN..ne stignem se uvijek javiti,jbg.hvala vam.

doba ledeno
1 year ago
Reply to  tucker carlson

sada u Njemačkoj i drugim jako procjepljenim zapadnim zemljama plaćaju “danak u krvi” ajmo tako reći, i žrtve cjepljenje su sve masovnije i masovnije, što je zapravo i natjeralo, cijelu plandemijsku bandu, da se pozabavi s time, pa čak i psihopatskog tvrdolinijaša, ministra Lauterbacha, koji je napravio zaokret za 180 stuopnjeva i sada priznaje teške nuspojave cjepiva… banda sve to sada radi, baš zato što su broj smrti i broj teških oštećenja toliki, da ne mogu to više kriti i ignorirati, iako je Lauterbach pokušao sve to totalno umanjiti, ali baš to što su oni sada to priznali i što su… Read more »

SIRIUS
1 year ago
Reply to  doba ledeno

5G Graphene SARS-Cov2 connection revealed!
Groundbreaking court ruling in Germany! Can mobile phone communication trigger miscarriages? Who is behind 5G-AI-total surveillance push? Slow death by WiFi! Modern virology DEBUNKED!
siriusispodstruje toćka substack toćka com/p/5g-graphene-sars-cov2-connection

ŠALJITE DALJE!

Slow motion
1 year ago
Reply to  tucker carlson

Pita stalno General za tebe..jesi li dobro..
Napisem mu kako si dobio izgon i da si ovdje…i majstori mi obrisu komentar..
Zivio..

tucker carlson
1 year ago
Reply to  Slow motion

ej,slow!zivio ti meni.kad stignes,radije napisi maxu da ga pozdravlja dobri pajdo iz rijeke i da sam dobro.skuzit ce a ne bi te trebalo obrisati.nema tamo cenzure,jel..hehehee..pozdrav,doture.hvala.

mike
1 year ago
mike
1 year ago
Reply to  mike

juce cekam voz u dablinu i pozitvno sam se iznenadio… posto je jako prometno sto voz sto autobus auti dart itd jako puno ljudi kola tuda… kad jedno 20 ak mladih i starih dele ove letke .. steta nisam ih uslikao imali su natpise rte tv vas laze itd… i stajao i promatrao sam jedno vreme naravno vise ljudi je odbilo nego uzelo letak… hm ulazim unutra kad nekih dvoje skupljaju za neku humanitarnu svrhu i das par sitnih eura i dobijes onaj zuti cvet jbg neznam kako se zove… i sad gledam vise ljudi doslo i dalo par eura… Read more »

A neg.
1 year ago
Reply to  mike

Gledam taj letak pa mi nije jasno zasto samo 75 godina ”bunkera”. Ja bi zaokruzio na 100…

tucker carlson
1 year ago
Reply to  A neg.

a mozda su isli za prosjecnim zivotnim vijekom jedne generacije stanovnistva..a tko ce ga znati.inace,sad sam otisao na stranice te ekipe koja je zasluzna za letak.zanimljivo stivo osvjestenih ljudi. wakeupeire.com hvala mike-u za info.a hvala i tebi.

A neg.
1 year ago
Reply to  tucker carlson

Odgovor sigurno zna Lucija 1. Neregistrirana, samo ja nisam bas najbolji s njom. Sad citam L., vas dvoje se bas lijepo slazete. Citiram: ”PI.ZDA TI MA.TERINA trolovska.
Ti si registriran, pa su ti komentari za k*”
Ljubomoran sam…

tucker carlson
1 year ago
Reply to  A neg.

hahahaa!!gledaj to ovako..svatko tko misli da je,trenutno,u nekoj nezgodnoj zivotnoj situaciji,trebao bi citati lucine upise kada ona pobjegne sa lanca.odmah covjek shvati da ima i drugih kojima je teze.pisati gotovo svakodnevno takve stvari po portalima,pokazuje strasne unutarnje nemire.imati naviku pisanja takvih gadarija potpuno nepoznatim ljudima,ukazuje na gadne probleme.ispricavala se prije godinu dana ali demon u njoj je prejak.vec sam nekoliko puta rekao,ne bi joj bio u kozi.ljubomoran si,hehee..hvala,kolega.

mike
1 year ago
Reply to  tucker carlson

t.c pogledao sinoc poteru bravo cestitke odlicna epizoda…ma luce pored tih njenih psihoza zna imat dobrih upisa… a paznja zene treba da ti imponuje😀 vidim i stocka su poceli brisati u komentarima..

tucker carlson
1 year ago
Reply to  mike

hahaa..kako si skuzio koja je epizoda?!mislim da ih ima vise iz tog mjeseca na youtube-u.steta sha ostatak ekipe nije uzeo visu ponudu,ovako smo odnijeli dobre a ne jbn odlicne pare!ja sam ti mislio naknadno ostaviti link..a sha se tice stocka,on je i prije bio brisan,mislim jos u vremenu kad je stavljao grafikone..

mike
1 year ago
Reply to  tucker carlson

ma cim sam te vidio znao sam da je to nas t.c 😁… jbg cetvrti vam igrac ispade neslavno.. a svi ste imali zavidno znanje… iako sada nemamo vremena zena i ja smo cesto gledali poteru najslabiju kariku stopedesettisucasa i slagalicu…

tucker carlson
1 year ago
Reply to  mike

celava glava,velika da ne moze biti veca,hahaaa..zena i ja godinama gledamo sve kvizove.pa i snimke sa youtube-a prije nego smo se uopce poznavali!i onih par kviskoteka koje se jos mogu naci na netu..prijavljuje me ona i na milijunasa-stopedesettisucasa- i na ovu,super potjeru..ali ne zovu nikako,sunce im poljubim!..lp,prijatelju.hvala ti. p.s.moj nedosanjani san-brojke i slova- https://youtu.be/VizRVP-UUIw ..

Stock
1 year ago
Reply to  tucker carlson

Znam jedino da je jedna cijela tema nestala, a na njoj sam baš radio pripremu jer u telefonu, sa kojega najčešće pišem, ne mogu praviti tabele i dijagrame. Zbog čega je cjela tema nestala, ne znam. Ako me brišu, stvarno ne znam zašto to rade. OK…znam ih ponekad ujesti, ali ne tako strašno. A i to uradim kada mislim da, iz mog ugla gledanja, zaslužuju. Ali, ebi ga…njihov portal, njihova pravila i gumica. A do nas je hoćemo li pisati tamo ili negdje drugo. Ili pisati ikako? Ja navratim pomalo i tamo, iz čiste navike i kako vidim, dobro se… Read more »

tucker carlson
1 year ago
Reply to  Stock

poslao sam ti komentar koji je na validaciji..mozda se i pojavi.lp,stock.hvala.

Stock
1 year ago
Reply to  mike

Zar jesu?
Ja ne obračam pažnju na to, pa I ne primjećujem.
Pišem direktno iz glave, bez ikakvih pomagala, pa I zaboravim na kojoj temi sam pisao.
A onako, medju nama, suho mi se jebe za to. Nisam sujetan kao oni “veliki mislioci” koji se nakostrješe čim im kreneš uz dlaku.

doba ledeno
1 year ago

vidio vijest na srpskom portalu:
nogometaš Dragiša Gudelj, brat srpskog reprezentativca Nemanje Gudelja, srušio se na utakmici 3. španjolske lige. Utakmica je bila privremeno prekinuta. odvežen je u bolnicu. Kako su javili, stanje mu je stabilno.

doba ledeno
1 year ago

Nakon što sam već pisao o tome, da je Rogeru Watersu otkazan koncert u Frankfurtu, zbog kritiziranja Izraela. Sada se prijeti Indoneziji oduzimanjem SP-a u nogometu U20. SP U-20 trebalo bi početi u svibnju u Indoneziji. Međutim, nedavno je u glavnom gradu Džakarti održan manji prosvjed protiv sudjelovanja Izraela. Jer reprezentacija Izraela U20 se također kvalificirala i po prvi put će sudjelovati na tom SP-u. Prosvjednici su prosvjedovali protiv agresivne politike izraelske vlade prema Palestincima. Također i guverner otoka Bali, gdje je jedno od mjesta, gdje će se igrati utakmice, je najavio da iz solidarnosti sa Palestincima, neće primiti izraelsku reprezentaciju… Read more »

tucker carlson
1 year ago
Reply to  doba ledeno

te svjetske,sportske federacije su ionako politicki privjesci.potice se podrska ukrajini na svim razinama ali ako netko samo spomene 80-godisnju tragediju palestinskog naroda odmah biva usutkivan i kaznjavan.i da ne zaboravim,privjesci velikih kompanija.jednom ronaldu su rekli da makne bocicu vode i stavi coca colu na stol,na konferenciji za novinare.misle oni na nase zdravlje,hehee..

doba ledeno
1 year ago
Reply to  tucker carlson

i ovdje se vidi tko je gazda rusiju i obične ruse se sada napada zbog rata u Ukrajini, i demonizira ocrnjuje, uspoređujue sa nacistma… i bilo je brojnih demonstracija u mnogim državame EU-a protiv Rusije. I svi ruski sportaši su, iako ni krivi ni dužni, isključeni sa međunarodnih sportsklih natjecanja.. I nikom ništa.. ali ajde dirni u Izrael.. odmah poznata batina “anti….anti..” drskost i bezobrazluk gazde, posebno se vidio jesenas, kada je Mahmud Abas, nakon posjete Berlinu, na presici optužio Izrael i rekao da Izrael od 1948. vrši holokuast nad palestincima. Abasa su napali i optužili za “antisemitizam”, čovjeka koji… Read more »

tucker carlson
1 year ago
Reply to  doba ledeno

hoces moje iskreno misljenje?za samo godinu dana,mnogobrojne nacionalne manjine u europi ce postati main stream..nece biti potrebno raditi prosvjede,nikoga nece posebno zanimati nastup izraela-zio entiteta-na nekom jbn prvenstvu u nogometu..ne bi htio biti parti brejker,ali kada sranje pocne,demonstranti sa porijeklom iz drugih drzava-arapi i turci-nece se baviti izraelom na nogometnom prvenstvu..bavit ce se ukrajincima koji ce krenuti na EU-..jedna sitna opaska..da li mozes zamisliti turke i arape koji brane europu od navale poljaka i ukrajinaca?!..hehehee..hvala,ledeni.