Prof. DENIZA MARASOVIĆ: “Iako se broj logopeda povećava, povećava se i broj djece s teškoćama…”

17
1907

Liste čekanja su sve dulje, tako da se i u privatnim kabinetima čeka između šest mjeseci do više od godine dana. Jedino rješenje je otkrivanje i otklanjanje, ukoliko je moguće, uzroka tih poremećaja. Naravno, to je dugotrajan proces poštenih i ozbiljnih istraživanja i analiza, ističe za Zadarski tjednik, prof. Marasović…

Sve se više roditelja suočava s činjenicom da njihovo dijete ima govornih, jezičnih i komunikacijskih teškoća i da treba logopedsku podršku. Međutim, premda se već odavno upozorava na nedovoljan broj studijskih programa, neusklađen sa sve većim potrebama društva i na ogromne liste čekanja kako u javnim ustanovama, tako i u privatnim kabinetima, čini se kako nažalost značajnih pomaka još uvijek nema…

Razgovarali smo s prof. Denizom Marasović, logopedinjom o najčešćim uzrocima teškoća, važnosti suradnje pedijatara s logopedima u cilju prevencije, kao i o slučajevima kad je prijeko potrebno zatražiti logopedsku podršku.

Izloženost ekranima

Najprije je istaknula vrlo loš utjecaj preranog izlaganja djece ekranima, najčešće mobitelima.

”Moj apel roditeljima bi bio: Ne dajte djeci mobitel u ruke prije škole, a i onda s oprezom i jako dozirano!”

-prof. Deniza Marasović…

  •  Zbog tog svakodnevnog i višesatnog izlaganja, posebno u dobi do tri godine kad se mozak intenzivno razvija (čak 80 % moždanih funkcija razvije se do treće godine), kod neke djece usporava se sazrijevanje funkcija zaduženih za jezično-govorne i komunikacijske vještine. Dakle, polivalentna cjepiva i izloženost ekranima su najvjerojatnije najveći uzroci ili okidači pojave komunikacijskih i/ili jezično-govornih teškoća. Kako bi pomogli u pronalaženju uzroka kontinuiranog povećanja broja djece s JG (jezično-govornim) teškoćama i PSA (poremećajem iz autističnog spektra) grupa zadarskih logopeda osmislila je anketu za roditelje djece s PSA i JG teškoćama. Anketa je u pripremi i uskoro očekujemo njeno tiskanje, kaže prof. Marasović.

Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa, a često se u laičkom poimanju, upozorava prof. Marasović, pojmovi govor, komunikacija i jezik koriste kao sinonimi, no oni to nikako nisu.

  • Komunikacija, razmjena obavijesti koja nam je važna za djelovanje na svijet i ljude, predstavlja temelj za usvajanje jezika i govora, a nužna je i za intelektualni razvoj, učenje i socijalizaciju. Odstupanja u razvoju komunikacije kod djeteta značajno utječu na razvoj jezika i govora. Mogu se uočiti vrlo rano, ponekad već u dojenačkoj dobi. Čim se uoče simptomi koji bi mogli upućivati na PSA (poremećaje iz autističnog spektra), potrebno je dijete uputiti na procjenu. Logopedu se dijete može uputiti ukoliko se u prvoj godini uoči kako ne odgovara na emocionalne poticaje, ne uspostavlja kontakt očima, a u ponašanju su prisutne stereotipije. Uz to, nezainteresirano je za govor i ne razumije jednostavne poruke i naloge, tumači prof. Marasović i dodaje da se ranom intervencijom mogu prevenirati teži oblici PSA.

Artikulacijske teškoće

Druga kategorija je jezik, podijeljen na receptivni kojeg čini sposobnost razumijevanja jezično oblikovanih poruka, odnosno riječi i rečenica i ekspresivni kojeg čini sposobnost jezičnog izražavanja, jezična proizvodnja, jezično kodiranje poruka.

  • Prve riječi javljaju se u dobi od oko 12 mjeseci, a oko 24 mjeseca dijete počinje slagati jednostavne dvočlane iskaze. Logopedu se u toj dobi upućuje ukoliko ne razvija rječnik, ne pokazuje imenovane predmete i uglavnom govori nerazumljivo mumljajući. U dobi od 24 do 30 mjeseci dijete se o sebi izražava u trećem licu, razumije širok opseg rečenica, nekoliko glagola, postavlja jednostavna pitanja s upitnim česticama “što”i “gdje”. U stanju je recitirati kratke pjesmice i brojalice. U dobi od 30 do 36 mjeseci rječnik brzo raste, koristi zamjenicu “ja”, traži da mu se pričaju priče, a i samo je u stanju prepričati doživljaje koristeći tročlane iskaze. Tada već ima rječnik od 600 do 800 riječi. Logopedu se u toj dobi dijete upućuje ukoliko ima vrlo skroman rječnik koji ne napreduje, riječi su često iskrivljene ili govori samo dio riječi, ne razumije rečenice, ne sastavlja ih, govori nekim”svojim jezikom” potpuno nerazumljivim za okolinu. U dobi između tri i četiri godine dijete se upućuje logopedu također ukoliko ima siromašan rječnik i siromašne i agramatične rečenične strukture, teško prepričava priče i doživljaje i teško odgovara na pitanja, objašnjava prof. Deniza Marasović.

Zatim, govor kao optimalan i najučinkovitiji način primanja i prenošenja informacija predstavlja motoričko-akustičko ostvarenje jezično kodirane poruke.

  • Najjednostavnije rečeno, sposobnost govora odnosi se na izgovor glasova. Artikulacijske teškoće čine odstupanja u govornom razvoju. Očekivano vrijeme razvoja govora je do četvrte godine života s mogućim odstupanjem u razvoju nekih skupina glasova, npr. afrikata kojima je tolerancija nekorektnog izgovora dulja pa se može tolerirati i do pete godine. Dijete s artikulacijskim teškoćama treba uputiti logopedu iza četvrte godine života, govori prof. Marasović.

Posljedice na socijalizaciju i učenje

Tijekom svoje duge logopedske prakse prof. Marasović, kaže, previše je puta bila suočena s činjenicom kako većina pedijatara ne prepoznaje razlike između navedenih kategorija. Zabrinute roditelje dvogodišnjaka ili trogodišnjaka koji ozbiljno kasne u govorno jezičnom razvoju, pedijatri često nastoje ljubazno umiriti pojašnjavajući kako je dijete još maleno i kako još ima vremena da se govor razvije…

Kako bi pomogli u pronalaženju uzroka kontinuiranog povećanja broja djece s JG (jezično-govornim) teškoćama i PSA (poremećajem iz autističnog spektra) grupa zadarskih logopeda osmislila je anketu za roditelje djece s PSA i JG teškoćama. Anketa je u pripremi i uskoro očekujemo njeno tiskanje…

  • Neki čak navode kao gornju granicu dob od pet godina što je jedino točno kad se radi o teškoćama u izgovoru glasova. S punim povjerenjem u prosudbu liječnika, roditelji se javljaju logopedima tek kad dijete navrši pet godina pa još na listama za logopedsku dijagnostiku i terapiju čekaju negdje i do dvije godine. Za dijete s teškoćama socijalne komunikacije i dijete s jezičnim teškoćama to je kasno, za neke prekasno, jer ukoliko se roditelji ne savjetuju na vrijeme i dijete pravovremeno ne uključi u logopedsko praćenje i terapiju, teškoće u komunikacijskom i jezično govornom razvoju imat će negativne posljedice na njegovu socijalizaciju i učenje, odnosno samu kvalitetu njegova života, ističe prof. Marasović.

Logopedi, rehabilitatori, psiholozi i pedijatri, nastavlja prof. Deniza Marasović, trebali bi biti tim koji bi usklađeno djelovao u korist djetetove najviše dobrobiti.

  • Ponekad se takav tim i može naći, ali nažalost, češće se događa kako su u timu usklađeni psiholozi, logopedi i rehabilitatori, dok pedijatri djeluju izolirano čak i u situacijama kad je usklađenost nužna, dodaje prof. Marasović.

Alarmantan problem

Problem nedostatka informacijskog protoka između pedijatara i logopeda vidljiv je na još jednom alarmantnom problemu, problemu koji je uočen od strane značajnog broja logopeda.

  • Riječ je o problemu zbog kojeg neke logopedinje, mlade majke, osjećaju veliku tjeskobu kad se približava vrijeme cijepljenja njihove djece. Da postoji bolji protok informacija, pedijatri bi saznali kako 30 % roditelja djece s PSA i nešto manji broj roditelja čija djeca kasne u govorno-jezičnom razvoju, pri uzimanju anamneze govore kako je njihovo dijete koje se do cjepiva uredno razvijalo i u socijalnom, motoričkom i govorno jezičnom pogledu, nakon cjepiva promijenjeno. Napominjem kako se nažalost u logopedskim anamnestičkim upitnicima ne postavlja pitanje o cijepljenju. Stoga do sad nije bilo provedeno istraživanje kako bi se utvrdio precizniji broj roditelja koji uočavaju vezu između cijepljenja i pojavnosti poremećaja. Podatci o trećini djece s PSA čiji su roditelji uvjereni u tu povezanost, isključivo su podatci temeljeni na iskustvima iz mog kabineta te procjena kolega s kojima surađujem, kazuje prof. Marasović.

Svi smo svjesni sve većeg deficita logopeda. Uzrok tog deficita je u rastućem broju djece s poremećajima socijalne komunikacije i teškoćama u jezično-govornom razvoju koji se događa unazad petnaestak godina, govori prof. Marasović, što se podudara s pojavom polivalentnog cjepiva 5 u 1 uvedenog u program obveznog cijepljenja 2008. godine.

Polivalentna cjepiva

Je li moguće da su upravo ta polivalentna cjepiva 5 u 1, a zadnjih godina i 6 u 1, koja se daju dojenčadi i djeci do druge godine života, dakle u dobi dok još nije završeno sazrijevanje imunosnog sustava pa je tijelo beba napadnuto virusima s kojima se i ne može boriti, posebno ne istovremeno, mogući uzročnici kontinuiranog povećanja broja djece s JG i komunikacijskim teškoćama?

Prof. Deniza Marasović, logopedinja tijekom svoje bogate prakse kontinuirano se obrazuje te polaže i nekoliko specijalizacija iz područja logopedije kao što su ‘’Breath Maker’’ terapija za rehabilitaciju mucanja, realitetna psihoterapija, verbotonalna metoda Centra Suvag u Zagrebu te KLIK zvučnu terapiju za rad s djecom. Volonterka je u mnogim humanitarnim udrugama za pomoć djeci s teškoćama u razvoju.

Bez obzira na tu vrlo izvjesnu mogućnost, ni jedan od roditelja koji je potražio pomoć u mom kabinetu nije naišao na pedijatra koji bi potvrdio povezanost cjepiva s vidljivom regresijom i pojavom PSA ili bilo koje druge vidljive nuspojave. Neki su blago tvrdili kako to ne može biti od cjepiva jer su istraživanja pokazala kako ne postoji povezanost, dok su se neki rijetki usudili biti i verbalno grubi prema roditelju koji je otvoreno izrekao svoju sumnju. Pitam se, ukoliko pedijatri gotovo bez iznimke zauzimaju stav o nepovezanosti, ne samo pojave PSA nego i drugih nuspojava s obveznim cjepivima, stav koji je temeljen na nepouzdanim istraživanjima, koliko onda pedijatara te nuspojave prijavljuje HALMED-u? Ne leži li možda i u tom negiranju povezanosti cjepiva s PSA i drugim zdravstvenim problemima te s tim povezanom neprijavljivanju nuspojava jedan od razloga što se u službenom medicinskom narativu govori kako nuspojava gotovo i nema? Mišljenje kako su istraživanja na koja se službena znanost poziva nepouzdana temeljeno je na dvije činjenice: Proizvođač zadržava pravo na tajnost nekih komponenti cjepiva, pa se istraživanje ne može obaviti u cijelosti.; Istraživanja na koja se pozivaju nemaju kontrolnu skupinu necijepljene djece. Velik broj roditelja ne vjeruje takvim istraživanjima. Za njih je povezanost cjepiva i oštećenja njihova djeteta neupitna. Ono što bi oni željeli znati je način na koji je povezano stanje djeteta sa cjepivom. Takvih istraživanja ima, no ona se uredno pobijaju od mainstream struke. Nažalost, sve je više izgubljenih i nesretnih roditelja kojima je ostalo samo sjećanje na razdoblje kad je njihovo dijete bilo zdravo, pričljivo i razigrano i koji žive s kajanjem jer su vjerovali struci. Ohrabrujuće je to što iznad svake takve uvjetovane “znanstvene činjenice” stoji nešto daleko moćnije,a to je zdrav razum koji nas sve glasnije i glasnije upozorava kako je krajnje vrijeme da povjerujemo roditeljima, kaže prof. Deniza Marasović.

Na koncu, s obzirom na veliki nedostatak logopeda u Zadru, pitali smo prof. Marasović za rješenje.

Skorog rješenja nema. Iako se broj logopeda povećava zahvaljujući i novom fakultetu u Rijeci, povećava se i broj djece s navedenim teškoćama. Liste čekanja su sve dulje, tako da se i u privatnim kabinetima čeka između šest mjeseci do više od godine dana. Jedino rješenje je otkrivanje i otklanjanje, ukoliko je moguće, uzroka tih poremećaja. Naravno, to je dugotrajan proces poštenih i ozbiljnih istraživanja i analiza, a “požar” treba gasiti odmah, pa se može činiti da ne možemo baš puno toga napraviti. Ipak, nešto se može. Moj apel roditeljima bi bio: Ne dajte djeci mobitel u ruke prije škole, a i onda s oprezom i jako dozirano!

zaključuje za Zadarski tjednik prof. Marasović.

IZVOR: https://zadarskitjednik.hr/magazin/zdravlje/prof-deniza-marasovic-iako-se-broj-logopeda-povecava-povecava-se-i-broj-djece-s-teskocama-2502713

3.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

17 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
tucker carlson
7 months ago

logopedima,u njihovom strucnom znanju i radu sa roditeljima i djecom,je sigurno pomoglo pozitivno gledanje na nosenje brnjica u najmladjoj populaciji..od strane,jednostavno receno,vladajucih struktura,jel..da ne govorim o osnovnoskolcima koje se maltretiralo da nose jbn simbol potcinjenosti!jbn brnjicu!iako su skolarci vec stariji uzrast djece o kojima je ovdje rijec,ali je i dalje odvratno kako se gotovo nigdje nije cula neka rijec pedijatara.da zakljucim..mame i tate sa djecom u kolicima kojima su nabili neku dizajnersku,walt disney,brnjicu,na lice..zemljo,otvori se!hvala.

NeBudiOvca
7 months ago

Zatvorimo dijete u kuću i pristekajmo ga na Mob/comp i lisimo ga normalne interakcije sa drugim ljudima. Nabijmo mu brnjicu da ne može normalno disati, niti komunicirati. Ako je živahan, manje živahan, vesel, tužan Itd. proglasimo to poremećajem i napucajmo ga lijekovima/otrovima. Učinimo ga toliko nesigurnim da bude zbunjen čak i kojem spolu pripada. Uvjerimo ga da je zao zato sto je bijel. Uvjerimo ga da je testosteron kod muškaraca nešto sto je razlog bolesti i poremećaja (npr. white rage). Itd. A onda će znanstvenici lijepo objasniti kako je porast mentalnih oboljenja rezultat patrijarhata, toksične muškosti, bijelacke supremacije i vjerojatno… Read more »

doba ledeno
7 months ago
Reply to  NeBudiOvca

sretan sam što sam odrastao u vrijeme, kada nije bilo ni mobitela, ni računala, ni interneta..ni igrica kada je svako kućanstvo imalo samo 1 tv prijemnik, onaj starinski sanduk od 10 kila, sa katodnom cjevi, većinom domaće proizvodnje gorenje, iskra ili čajevec, ili Ei niš i kada nije bilo digitalne i satelitske TV i 200 kanala, već su bila samo 2 državna kanala RTZ (kao dio JRT-a)… i ponekad ako bi bio loš prijem, pa snježi slika, penjalo se na tavan ili krov, da se namjesti antena.. i kada su se gledale dječije emisije i serije, kao Zlatna nit, Kocka… Read more »

tucker carlson
7 months ago
Reply to  doba ledeno

a ono malo sha nam preostaje https://youtu.be/vez7L7NpBtk hvala.

doba ledeno
7 months ago
Reply to  tucker carlson

sjećam se te pjesmice…
kada usporedimo sa današnjim ludim vremenom, to vrijeme je zaista bilo “carstvo u kojem vlada drugarstvo”
nostaligija za normalnošću…
evo i ova pjesma, koja izražava to normalno vrijeme, normalnog odrastanja:

https://www.youtube.com/watch?v=avjn4Le5-XM

tucker carlson
7 months ago
Reply to  doba ledeno

auh..ja sam nesh mladji od tebe..sjecam se da mi je,kao djetetu,bilo neugodno kad bi isao refren sa tim poljupcima.bas smo bili neiskvarena mularija,hahaa..

A neg.
7 months ago

Djeca sa poteskocama ( a to su sad sva djeca ) nakon obaveznog cijepljenja imati ce obavezni obrok u skoli. Sto li ce biti u papici?! The Beatles mozda…

doba ledeno
7 months ago
Reply to  A neg.

to je ono što je i Tucker rekao ovdje u prvom komentaru…. to je ono .da na svim stranama se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo.. kao da nije bilo plandemije i pokušaja uvođenja kabalo-fašizma, i taj pokušaj će se nastaviti.. dakle, ovi sada pričaju o tim problemima djece,.. kao što naprimjer i ekipa oko “u ime obitelji”, priča o problemima pobačaja, kao što i druge ekipe iz drugih područja, pričaju svatko o svom problemu, iz svog područja iz svoje agende..o socijalnim, ekonomskim, ovim i onim problemima.. ali što se ono kaže “di si bija kada je grmilo”? pa… Read more »

Jadranka S.
7 months ago

17., 22., 24., 01. Sada sam sigurna (sve dane sam osjecala da nesto nije u redu komentirajuci pod komentarima koji sam napisala gdje su mi se obracali dva komentarora ili jedan od njih koji su ocito radili intezivnu manipulacija /uvjetovanje uma, jednom rjecju umetanje unistavanja zdravlja, psihe, duse, zivota..( zivot mi je u opasnosti sa fizickom eilminacijom i ovako o cemu ovdije objasnjavam) , citala sam kako je prije par dana “napadnut” i gospodin “otpisani”/”nepozeljni”,.. “podupireno” nastavljeno jucer….(sjecam se da mu je jednom “Otpisani”/”nepozeljni” rekao da pise psiholoske komentare,….. Tucker Carlson ce vise znati (s obzirom da je vise citao… Read more »

Jadranka S.
7 months ago
Reply to  Jadranka S.

Gospodine Mirsad Dubravic, molim vas pobrisite ovaj komentar koji sam napisala iz razloga da se shvati u kakvoj opasnosti mogu biti komentatori koji pisu pod imenom i prezimenom, dobronamjernim ljudima je sigurnije da pisu pod nickovima.
Hvala na razumijevanju.
Iskreni pozdrav.

Jadranka S.
7 months ago
Reply to  Jadranka S.

Postovani komentatori/dobronamjerni ljudi/ljudine, zbog opisanog vise necu pisati na internetu, iz razloga koji sam opisalala. Sto se tice opasnosti za zivot, straha nemam, jer se nikoga i nicega ne bojim.
Duboko postovanje dobri ljudi, cast je bilo komentirati sa /medu vama. Iskreno vas pozdravljam, sretno!
Hvala.

tucker carlson
7 months ago
Reply to  Jadranka S.

kolegice,postovanje..nemojte me krivo shvatiti,ali..umijte se hladnom vodom i ne odustajte od piskaranja ako vam je to sporedni hobi.,zbilja vas je zanimljivo citati.bit ce nam zajebano,jasno mi je..ali nama nije predvidjeno da zaglavimo u problemima radi slobode izrazavanja.da ne duljim,svako dobro i hvala vam.

Jadranka S.
7 months ago
Reply to  tucker carlson

Nemam straha od nikoga i nicega, mozda je zbog toga sve opisano do ovoga trenutka nestalo. Preiskrena sam, previse suosjecam sa ljudskom patnjom, mnogo suza sam prolila zbog toga, zatim nedobronamjernost ljudi. Nastavila pisati, sada sam sve sagledala i vidim da me iscrpljivalo. Pisanje mi nije hobi, citanje knjiga mi je hobi. Pisala sam iz ljubavi prema djeci/ljudima, istini, da se ljudi probude iz iluzije za spas djece/covjecanstva, zivota samog, za buducnost u miru i blagostanju.
Hvala, cast je komentirati sa vama dobri ljudi.

Stock
7 months ago
Reply to  Jadranka S.

Gospodjo Jadranka Čini mi se da ste, baš kao I ja, umorni od ponavljanja i prevelike nade (želje) da se ljudi “poprave”. Nažalost, ovo “kvarenje” ljudi traje već ko zna koliko dugo vremena I nije realno očekivati da se “popravak” desi preko noći. Pogotovu zbog činjenice da velika večina nije ni svjesna da su “pokvareni”. Namjerno koristim navodnike da bi naglasio da ne govorim samo o moralnim karakteristikama nego I o svim ostalim tipičnim za strojeve. Zato…jedna pauza, duža ili kraća, može koristiti da se napune baterije. A onda dalje…jer ako se svi ušute, tišina može biti bučnija od muzike… Read more »

doba ledeno
7 months ago
Reply to  Stock

ja uopće nisam umoran, jer nisam ni očekivao neku veliku revolucionarnu promjenu među onom velikom masom ovaca, zadovoljan sam ako pokoja ovca prestane da bude ovca.. ja sam tu pragmatičan i potpuno egoističan tojest, ta masa ovaca brnjičara i cjepiša, mi je sasvim svjedno, što će se sa njom desiti, ,međutim, ja, ti i svi mi pametni, zavisimo od te mase.. tojest mi manjina pametnih smo taoci te glupe mase ovaca… koja ne shvata da mi njima pomažemo, a da im odmažu i štete, oni koji tvrde da im pomažu sa nametanjem brnjica, cjepiva, digitalnih kodova i ostaloga. ja se osobno uopće… Read more »

doba ledeno
7 months ago
Reply to  doba ledeno

P.S. … a evo nedavno su 2 njemačka mainstream medija, listovi “Welt ma Sonntag” i “Politico” objavili istraživački članak, u kojem se kaže da političari i državnici nisu donosili glavne odluke za vrijeme plandemije, već Gates i gatesu bliske organizacije iz njegove mreže… Oni su u naslovu to nazvali “Machtmaschine von Bill Gates” = mašina moći ili mašina vlasti Billa Gatesa a kada se sjetim, kada su to na početku plandemije govorili i objašnjavali nezavisni aktivisti i mediji, u svim mainstream medijima, i u našima, je to proglašavano teorijama zavjere i svi su branili Gatesa.. sjećam se odvratno ulizivačkih članaka za odbranu… Read more »

Jadranka S.
7 months ago
Reply to  Stock

Slazem se…. Dobro, odmorit cu se koliko mi je potrebno, a onda dalje…… p. s. Dodati cu bitno, dirnula sam u srž pisuci o mislima (sjecam se da mi je gospodin Jomla napisao savjet kada sam spomenula telepatiju da pazim odnosno stanem, jer sam na skliskom terenu). Misli su oruzje kojima se ljude unistava, stalno se ljude “gada” mislima ili kako se kaze “misli koje vam padnu napamet”, te misli nisu vase, time se unistava ljude, Ne citaju misli covjeku, vec se stalno “gada mislima” covjeka, po covjekovom ponasanju znaju da li uspjevaju…… Slusajuci savjest, intuiciju jedino je prirodno nepogresivo… Read more »