DONOSIMO| Upute o lijeku na hrvatskom jeziku COVID-19 cjepiva AstraZeneca

0
3253

Suspenzija za injekciju cjepivo protiv COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantno])

Upute o lijeku na hrvatskom jeziku COVID-19 Vaccine AstraZeneca
U zadnjih desetak dana, postalo nam je jasno da odgovorne osobe u mjerodavnim institucijama nisu omogućile građanima jednostavan pristup uputama o lijeku, a za sva cjepiva odobrena u Hrvatskoj. Na web stranicama EU digitalna Covid potvrda nema nikakvih informacija o sastavu pojedinih cjepiva, neželjenim posljedicama, odobrenjima za korištenje i općenito nema NIKAKVIH drugih informacija, osim kako doći do potvrde.

Na stranicama HALMED-a, običan građanin treba provesti najmanje tri radna dana, pod uvjetom da odlično govori engleski jezik. Naime, mora se pratiti čitav niz linkova koji vode s hrvatskog na engleski jezik i nazad, istražujući samo tu jednostavnu stvar, koju u obliku papirića nađemo u svakoj kutiji za lijek.

Internetske stranice HZJZ-a i HZZO-a također su žalostan primjer, jednako kao i interentska stranica EU digitalna Covid potvrda.

Kome je bilo u interesu da se upute o cjepivima ne mogu naći?

Zašto nisu stavljene na vidljivo mjesto na internetske stranice EU digitalna covid potvrda, HZZO-a i HZJZ-a?

Zašto na web stranici EU digitalna covid potvrda nema NIKAKVIH informacija o neželjenim posljedicama bilo kojeg cjepiva?

Samo su neka od pitanja koja smo se zapitali tijekom mučnog kopanja po internetu. Međutim, nismo odustali i svojim ćemo čitateljima donijeti upute o lijeku za svako od cjepiva koje je odobreno u Hrvatskoj. Počinjemo sa prvim koje smo uspjeli naći, a može se skinuti i na linku ovdje.

Problem je što, kad kliknete na gornji link, dolazite na web stranicu na engleskom jeziku. Ako DOBRO pogledate, uočit ćete dio stranice kao na slici:

Lijeva strelica upućuje na tekst pojašnjenja, da trebate kliknuti na minijaturnu ikonu, na koju pokazuje desna strelica. Katastrofa.

Ali bez brige, skinuli smo upute za lijek COVID-19 Vaccine AstraZeneca za vas i možete ga naći na linku ovdje.

Iz uputa za lijek izdvajamo

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sljedivost

Kako bi se poboljšala sljedivost bioloških lijekova, naziv i broj serije primijenjenog lijeka potrebno je jasno evidentirati.

Preosjetljivost i anafilaksija

Uvijek mora biti promptno dostupno odgovarajuće medicinsko liječenje i nadzor u slučaju anafilaktičnog događaja nakon primjene cjepiva. Nakon cijepljenja preporučuje se pažljivo promatranje tijekom najmanje 15 minuta. Osobama kod kojih je došlo do anafilaksije nakon prve doze cjepiva COVID-19 Vaccine AstraZeneca ne smije se dati druga doza cjepiva.

Anksiozne reakcije

Kod cijepljenja mogu nastupiti anksiozne reakcije, uključujući vazovagalne reakcije (sinkopa), hiperventilaciju ili stresne reakcije, kao psihogeni odgovor na injekciju iglom. Važno je da se primjenjuju mjere opreza kako bi se izbjegla ozljeda u slučaju nesvjestice.

Istodobna bolest

Cijepljenje treba odgoditi kod osoba koje imaju tešku akutnu febrilnu bolest ili akutnu infekciju. Međutim, prisutnost manje infekcije i/ili blage vrućice ne treba biti razlog za odgodu cijepljenja.

Trombocitopenija i poremećaji zgrušavanja krvi

Kao i sva druga cjepiva za intramuskularnu primjenu, ovo cjepivo treba primijeniti uz oprez osobama koje primaju antikoagulacijsku terapiju ili onima koje imaju trombocitopeniju ili bilo koji poremećaj koagulacije (kao što je hemofilija) jer kod tih osoba može doći do krvarenja ili nastanka modrica nakon intramuskularne primjene.

Imunokompromitirane osobe

Djelotvornost, sigurnost i imunogenost cjepiva nisu se ocjenjivale kod imunokompromitiranih osoba, uključujući one koje primaju imunosupresijsku terapiju. Djelotvornost cjepiva COVID-19 Vaccine AstraZeneca mogla bi biti manja kod imunosuprimiranih osoba.

Trajanje zaštite

Trajanje zaštite koju cjepivo pruža nije poznato jer se još utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.

Ograničenja učinkovitosti cjepiva

Zaštita počinje približno 3 tjedna nakon prve doze cjepiva COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Osobe možda neće biti potpuno zaštićene do 15 dana nakon primjene druge doze. Kao i kod drugih cjepiva, cijepljenjem cjepivom COVID-19 Vaccine AstraZeneca možda se neće postići zaštita svih cijepljenih osoba (vidjeti dio 5.1). Trenutno dostupni podaci iz kliničkih ispitivanja ne omogućuju procjenu djelotvornosti cjepiva kod osoba starijih od 55 godina.


Na kraju dokumenta još stoji

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove.
(I to na engleskom jeziku! Sastav nije u potpunosti naveden na hrvatskom jeziku, tako da pacjent nije u mogućnosti donijeti – informiranu odluku.)

www.ema.europa.eu


Ako ovo niste znali, a primili ste AstraZeneca cjepivo – nista dali informirani pristanak!

Prema Zakonu o zaštiti prava pacjenata, nitko vas nije dužan informirati, već morate sami tražiti informaciju. Što se opet svodi na to da – niste mogli dati informirani pristanak.

Ustav Republike Hrvatske

Članak 23.

Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.
Zabranjen je prisilni i obvezatni rad.


Članak 8. Zakona o zaštiti prava pacjenta

Pacijentima pravo na potpunu obaviještenost o:

– svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka,
– preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje,
– mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata,
– svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima,
mogućim zamjenama za preporučene postupke,
– tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,
– daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite,
– preporučenom načinu života,
– pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.

Pacijent ima pravo dobiti obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.

Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijesti u njima pristupačnom obliku.

Članak 9.

Obavijesti iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona na usmeni zahtjev pacijenta obvezan je dati zdravstveni radnik visoke stručne spreme koji pacijentu izravno pruža određeni oblik zdravstvene usluge.

Iz svega ovoga neminovno se nameće zaključak da građani nemaju mogućnost dati svoj informirani pristanak. Informacije nisu prezentirane u skladu sa člankom 8. Zakona o zaštiti prava pacjenata, a time se ujedno otvara pitanje kršenja naših Ustavnih prava iz Članka 23.

4.6 10 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments